Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Samenwerking overheid en WWF versterken

Samenwerking overheid en WWF versterken

29/10/2020 05:50 - Amanda Palis

Minister Silvano Tjong-Ahin (l) en WWF Guianas -director David Singh (r) tekenden woensdag een samenwerkingsovereenkomst.

Minister Silvano Tjong-Ahin (l) en WWF Guianas -director David Singh (r) tekenden woensdag een samenwerkingsovereenkomst. Foto: WWF  

PARAMARIBO - Om de samenwerking tussen de overheid en het World Wildlife Fund (WWF) te versterken, hebben minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu en David Singh, WWF’s vertegenwoordiger voor Suriname en Guyana, woensdag een overeenkomst ondertekend. De bedoeling is een langetermijnplan te schrijven voor milieubehoud en duurzame ontwikkeling van de natuurlijke hulpbronnen.

"Het WWF geeft met deze samenwerking technische ondersteuning aan het ministerie in de vorm van expertise en kennis", vertelt Michiel van den Bergh, hoofd Natuurbescherming Suriname van het WWF Guianas, aan de Ware Tijd. Hierdoor kan het strategisch plan op de juiste wijze worden uitgevoerd met het betrekken van andere belanghebbenden.

Eén van de aandachtspunten wordt het duurzaam ontwikkelen van de natuurlijke hulpbronnen van Suriname. "Het beschermen van milieu en natuur hoeft niet als last te worden ervaren, maar kan een meerwaarde hebben voor het land", vindt Van den Bergh. Als voorbeeld haalt hij het duurzaam ontwikkelen van bosbouw, visserij en wildlife aan.

Volgens WWF kunnen die met het juiste beleid wel op een verantwoorde manier worden ingezet. "Suriname staat voor een flinke financiële uitdaging. Het investeren in langetermijnontwikkelingen is zeker een pluspunt voor het land", zegt hij als onderbouwing van het belang van zo een plan.

WWF Guianas is sinds eind jaren zestig actief in Suriname en kent mede daarom de uitdagingen waarvoor het land staat. "Overal in de wereld heb je issues met bosbeheer. Gebrek aan transparantie speelt daarin in een belangrijke rol. Meer transparantie bevordert duurzaam bosbeheer en daar willen wij als groene niet-gouvernementele organisatie (ngo) aan bijdragen met advies en kennis aan de overheid en instanties."

Hij verwijst naar uitgevoerde projecten waaronder het Duurzame Bos Informatiesysteem Suriname-project van Stichting Bosbeheer en Bostoezicht. "We hebben daar financieel ondersteund in het ontwerpen van een applicatie die de rangers zowel online als offline kunnen gebruiken om na te gaan of de houtkap en handel in hout wel of niet op de juiste wijze plaats vindt."

Dit is één van de vele manieren hoe WWF Guianas als ngo invulling kan geven aan concrete samenwerking als het strategisch langetermijnplan is samengesteld. Hierin wordt ook opgenomen hoe belanghebbende partijen nauwer betrokken kunnen worden bij de vormgeving. "Het is de bedoeling dat deze belanghebbenden of partners samen komen en inhoudelijk invulling eraan geven. Wij assisteren slechts", benadrukt Van den Bergh.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina