Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Same old, same old

COLUMN: Same old, same old

11/11/2020 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Same old, same old

Ivan Cairo  

Deze week is een aanvang gemaakt met de behandeling van de staatsbegroting over het dienstjaar 2020. Ja, 2020, terwijl het jaar zo goed als voorbij is. Dat de wet voorschrijft dat er voor elk jaar een door De Nationale Assemblee goedgekeurde overheidsbegroting moet zijn, tot daaraan toe. Maar dagenlang discussiëren over uitgaven die al gepleegd zijn en antwoorden verwachten van een regering die niet verantwoordelijk is voor de besteding, gaat mijn verstand te boven.

Misschien moeten er regels komen dat als het jaar al zo ver gevorderd is en de begroting voor dat jaar nog behandeld moet worden, het afgewerkt wordt als een hamerstuk. Een stilzwijgende goedkeuring zonder dat er een woord aan wordt vuilgemaakt, zou misschien zelfs beter zijn. Maar dat zou natuurlijk weer indruisen tegen de Comptabiliteiteitswet die aangeeft dat de regering elke cent die ze uitgeeft, dient te verantwoorden. Ik ben dus benieuwd hoe de huidige regering de uitgaven van de vorige regering inclusief de zaken waar ze als toenmalige oppositie stevige kritiek op had, zal verdedigen.

Over de wijze van behandeling van de begroting valt ook het één en ander te zeggen. Was er afgesproken dat het een 'technische behandeling' zou worden, ik merk daar nauwelijks iets van. Slechts een handjevol parlementariërs heeft echt de begroting cijfer- en beleidsmatig besproken. De meeste bleven steken in hun rol als regionale vertegenwoordiger door vragen te stellen over straten, trenzen, sluizen en andere issues in hun district of ressort. Zaken die met de districtscommissaris besproken zouden moeten worden, denk ik zo.

Veel nieuws heb ik nog niet kunnen constateren in het optreden van de nieuwelingen in het parlement, hoewel ze vóór en na hun toelating tot het college hadden beloofd het anders te zullen doen. Veel vernieuwing heb ik niet gezien. Ik zag veel papegaaigedrag bij veel nieuwelingen die herhaalden wat andere of oudere partijgenoten uit het vorige parlement al tijden roepen, zonder dat ze iets substantieels hebben toegevoegd aan de discussie. Just the same old politics, maar met andere acteurs en figuranten.

Bij een aantal constateerde ik regelrechte parlementaire luiheid. Met een klein beetje onderzoek - door bijvoorbeeld de handelingen van De Nationale Assemblee te raadplegen - hadden ze de vragen die ze gesteld hebben niet opgeworpen. Sommige ministers zouden op talrijke vragen kunnen volstaan met antwoorden als "zie de handelingen van het parlement, want mijn voorganger heeft daar al meerdere keren antwoord op gegeven".

Dat er vragen werden gesteld in de trant van 'Minister, draait de cassavefabriek?' en 'Minister, zijn de flats met driehonderd wooneenheden al gebouwd' terwijl de vraagsteller het antwoord al weet, is voor mij totaal onbegrijpelijk. Met wat meer doortastendheid hadden deze vraagstukken anders benaderd kunnen worden, door bijvoorbeeld concrete voorstellen te doen.

Het parlementaire werk is mijns inziens geen simpele bezigheid zoals een vragenuurtje. De samenleving heeft oplossingen nodig voor de serieuze problemen waarmee het land kampt. Stompzinnige vragen dragen daartoe niets bij. Het enige verfrissende tot nu toe vond ik de wijze waarop Abop-jongeling Obed Kanape zijn spreekbeurt invulde. De bevlogenheid tijdens zijn presentatie scheen niet gemaakt en ook niet politiek. Het stemde tot nadenken. Misschien kunnen sommige collega's, ook de 'oude' doorwinterde lieden, bij hem in de leer en wordt de Begrotingsbehandeling-2021 een betere act dan wat we deze week ervaren.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina