Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Politiek signaal

COMMENTAAR: Politiek signaal

17/11/2020 12:00

COMMENTAAR: Politiek signaal

 

ASSEMBLEELID EN OUD-VICEPRESIDENT Ashwin Adhin is door de politie opgepakt en in verzekering gesteld. Naar verluidt heeft dat te maken met de zaak waarbij onverlaten op het kabinet van de vicepresident media-apparatuur ter waarde van SRD 1,5 miljoen hebben vernietigd. Dat zou gebeurd zijn kort vóór het aantreden van de regering-Santokhi/Brunswijk. Het DNA-lid Rabin Parmessar (NDP), die in het hoogste college van staat de mededeling deed van de aanhouding van zijn fractiegenoot, was op zijn zachts gezegd niet blij, not amused zou de juiste formulering zijn in het Engels.

Parmessar die in het vorig kabinet minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij was, maakte er een punt van dat het de NDP-fractie niet gaat om de inhoud van de feiten waarop Adhin mogelijk antwoord moet geven, maar eerder om de procedure die gevolgd is. Zijn uitspraak in het college om collega's ervan te overtuigen dat dit niet alleen Adhin kan overkomen maar elk ander lid, is niet correct.

DNA-leden zijn namelijk onschendbaar voor beleidsdocumenten aangeboden en uitspraken gedaan in een DNA-vergadering. Echter, gewezen ambtsdragers moeten net als zittende ambtsdragers volgens de Wet in Staat van Beschuldiging Stelling Politieke Ambtsdragers eerst door DNA in staat van beschuldiging worden gesteld, voordat ze kunnen worden vervolgd. Jurisprudentie in deze zaak kan afgekeken worden bij de zaak van voormalig minister van Financiën Gillmore Hoefdraad.

Toch moet de zaak juridisch wel kloppend zijn, want mogelijk is er geen wettelijke beperkingen voor het verhoren van de voormalige vp zonder in staat van beschuldiging stellen door DNA. Verder moet ook duidelijk zijn of de man ambtshalve een delict heeft gepleegd of niet.

Het zou goed zijn om dat uit te zoeken, want er liggen nogal wat zaken bij de procureur generaal om te onderzoeken. Naar verluidt is daar ook de zaak naschoolse opvang bij waar een andere NDP-parlementariër mogelijk bij betrokken is. Nu de leider van de NDP en voormalige president Desi Bouterse zijn leden niet meer kan beschermen met de mantel der liefde worden de druiven in zijn omgeving zuur.

Het volk vraagt al lang dat ambtsdragers van het vorige kabinet die mogelijk de wet hebben overtreden ter verantwoording worden geroepen. Het zou getuigen van een goede inborst als de voormalige vp alvorens zelfs opgeroepen te worden, zijn medewerking had gegeven. Immers, wat van de staat is, is betaald door de belastingbetalers en als zaken worden vernietigd, moet daar rekenschap voor worden gegeven.

De NDP-leider zelf kan mogelijk ook opgehaald worden voor de 8 December-rechtszaak want de Krijgsraad heeft al aangegeven dat verwacht wordt dat hij aanwezig moet zijn op 30 november. Het is in ieder geval een pluimpje voor deze regering dat zaken werkelijk aan het Openbaar Ministerie worden overgelaten en met deze stap die juridisch wel moet kloppen is een sterk politiek signaal gegeven: there is a new sheriff in town!

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina