Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Geen schoonheidsprijs voor OM

COMMENTAAR: Geen schoonheidsprijs voor OM

20/11/2020 12:00

HET IS VANDAAG precies vijf dagen dat Ashwin Adhin, gewezen vicepresident van Suriname en momenteel lid van De Nationale Assemblee, als verdachte in een strafzaak is aangehouden en in verzekering gesteld. Het Openbaar Ministerie (OM) noch de afdeling publiciteit van het Korps Politie Suriname (KPS) heeft over deze aanhouding een officiële verklaring aan de Surinaamse samenleving gegeven. Ofschoon het recht geen onderscheid kent in de rang, stand of maatschappelijke functie van personen gaat het in deze niet om een gewone burger. Het gaat om een persoon die de op één na hoogste politieke functie in het land heeft bekleed.

Dus alleen al uit hoofde daarvan zou verwacht mogen worden dat het Openbaar Ministerie een zekere communicatielijn naar de samenleving zou openen. Helaas blijkt dat tot nu toe niet het geval te zijn. De gemeenschap is afhankelijk van de vrije media en journalisten die met de hun beschikbare middelen en ingangen een zo waarheidsgetrouw mogelijk beeld proberen te geven van wat er in deze aan de hand is. Aan de andere kant is het publiek overgeleverd aan sociale media platformen als Facebook waar speculatie, fake news en conspiratietheorieën over deze kwestie worden verspreid. Het ene verhaal is nog waanzinniger dan het andere.

Ook zien we een andere tendens waarbij personen, maar ook een gevestigde politieke partij, met name de NDP, niet op een gedekte manier, maar openlijk en publiekelijk zeer verregaande uitspraken doet omtrent de rol van het Openbaar Ministerie in deze zaak. In persberichten en op een partijbijeenkomst werd gesteld dat de regering de rechterlijke macht inzet met als doel politieke tegenstanders onder wie Adhin, uit te schakelen en te criminaliseren. De vermeende aanvallen zouden ook tegen de partij zelf zijn gericht, wordt beweerd. Deze beschuldigingen liggen er al vanaf afgelopen maandag in het publieke domein en het Openbaar Ministerie hult zich in stilzwijgen.

Ook de regering schijnt deze verregaande aantijging over zich heen te laten gaan. Zouden de NDP en haar exponenten gelijk hebben? Is de procureur-generaal een gewillig werktuig van de regering om politieke tegenstanders aan te pakken? Al decennialang krijgt communicatie met de samenleving een stiefmoederlijke behandeling van het Openbaar Ministerie en het Hof van Justitie. Sporadisch en in veel gevallen als er misschien iets te vieren is, komt er een persbericht vanuit deze instituten. Hoe vaak praten exponenten van het Hof van Justitie en Openbaar Ministerie niet over zaken zoals behoorlijk bestuur?

Behoorlijk bestuur, waaronder ook het afleggen van verantwoording valt, geldt niet alleen voor de regering, maar voor alle onderdelen van de overheid. De rechterlijke macht, inclusief het Openbaar Ministerie, is onderdeel van de Surinaamse overheid en horen daar dus dezelfde regels wat betreft behoorlijk bestuur, die gelden voor regering of ministerraad van toepassing. Het is de hoogste tijd dat het Hof en het OM uit hun ivoren toren komen en eindelijk professioneel gerunde publiciteitsafdelingen opzetten om vanuit hun respectieve taakstelling en functioneren de Surinaamse gemeenschap geregeld van informatie te voorzien. Tot nu toe verdienen ze op dit stuk geen schoonheidsprijs.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina