Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Pieter Voigt: 'We hebben het werk met liefde gedaan'

Pieter Voigt: 'We hebben het werk met liefde gedaan'

20/11/2020 18:00 - Aidy Pinas-Agodeba

Pieter Voigt heeft na acht jaar de voorzittershamer overgedragen.

Pieter Voigt heeft na acht jaar de voorzittershamer overgedragen.  

PARAMARIBO - Pieter Voigt heeft na bijna acht jaar het voorzitterschap van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS) overgedragen. Hij nam, na eerst vier jaar bestuurslid te zijn geweest, in 2012 de voorzittershamer over van Michael Blokland die minister van Volksgezondheid werd. In gesprek met de Ware Tijd blikt Voigt tevreden terug en spreekt hij van “jaren van doen, leren en strijd.”

"Ik ben noodgedwongen heel lang voorzitter geweest, bijna acht jaar." In feite wordt er elk jaar een bestuursverkiezing gehouden, maar door samenloop van omstandigheden, waaronder het rumoer in de zorgsector, gebeurde dat de afgelopen jaren niet. "Je moet als vereniging zeker doen wat je op dat moment moet doen, want toen speelden heel wat zaken. We hebben het werk wel met liefde gedaan", voegt Voigt eraan toe.

Zijn periode in het VMS-bestuur deelt hij in twee hoofdstukken. Het eerste loopt vanaf zijn aantreden in het bestuur tot de introductie van de nieuwe zorgwet. Het ging financieel economisch goed met het land en er konden tal van zaken aangepakt worden. Een hiervan is studiefinanciering voor specialisten in opleiding in samenwerking met de Nationale Ontwikkelingsbank en het ministerie van Volksgezondheid. Dit heeft er mede voor gezorgd dat het aantal specialisten in Suriname flink is toegenomen. De financiering kan niet meer, omdat de bank naar het schijnt geen geld heeft om uit te lenen. Al enige tijd kunnen specialisten in opleiding hierdoor niet naar Nederland voor studie. Voigt hoopt dat deze situatie spoedig verandert, omdat de behoefte groot is. Hij legt uit dat als specialisten in opleiding naar Nederland gaan, ze niet betaald worden tijdens de opleiding die wel full time is. "Ze kunnen gedurende hun opleiding geen baan zoeken en hebben financiering nodig om te voorzien in hun onderhoud."

Wat ook is aangepakt, is de reorganisatie van de specialistische Registratie commissie, die nu transparanter en neutraler is. De VMS heeft ook bijgedragen aan het formuleren van de BIG-wet, die eveneens voorziet in de bescherming van cliënten, maar ook in het beter organiseren van de VMS. Deze wet is volgens de specialist al onder minimaal vier ministers in de bureaulade verdwenen. Ook heeft de VMS bijgedragen aan het schrijven van het huisartsen vestigingsbeleid en het oprichten van de huisartsen opleiding. Voigt is vooral trots op het laatste en hoopt dat deze opleiding nog lang blijft bestaan. Onder zijn bestuur is de VMS gereorganiseerd.

In het tweede hoofdstuk schetst hij een somber beeld over de ontwikkeling in de zorgsector. "Suriname is erin is geslaagd om een heel grote chaos te maken van de zorg, terwijl het niet eens zo slecht ging", zegt hij bijna sarcastisch. "We hadden een heel goede zorg in vergelijking met Trinidad and Tobago en meer te bieden dan bijvoorbeeld de Nederlandse Antillen. Toen heeft men besloten om politiek te bedrijven met de zorg en dat was het begin van de neergang van het zorgsysteem", onderstreept de specialist. Nu kan een aantal specialistische behandelingen bijna niet tot niet uitgevoerd worden, omdat er geen geld is en er een voortdurend tekort is aan medische benodigdheden en medicijnen. Hij voorziet een heel moeilijke tijd, omdat de zorg eigenlijk niet meer te financieren is. Voigt benadrukt de noodzaak dat de regering de juiste prioriteiten gaat stellen en het beschikbare geld op de juiste manier gebruikt, want "de zorg is op dit moment failliet."

Als één van de grotere uitdagingen noemt hij de aanval van de stichting Staatsziekenfonds (SZF) op de dienstverleners. Voigt merkt op dat het op gegeven moment een probleem werd voor de medici om betaald te krijgen van het SZF voor verleende diensten. Medici moesten voortdurend strijd voeren om uitbetaald te krijgen. Het verbaast hem nog steeds dat het SZF, met ruim 80 procent van de verzekerden in het land, niet over de brug kon komen, maar wel geld had om allerlei andere zaken te ontplooien, terwijl hij ook nog buiten zijn boekje ging. In dit verband verwijst de krant naar onder andere de maandelijkse bijdrage aan het Nationaal Informatie Instituut onder de vorige regering, aankoop van panden en financiering van woningen. Nu er en andere leiding bij het SZF is, hoopt Voigt op betere tijden. Een ander zorgpunt is de (specialistische) dienstverlening die in gedrang komt, omdat de ziekenhuizen geen geld hebben. Hij adviseert dat men over het algemeen zaken niet op zijn beloop laat. Een goede financiële planning en besteding van het geld is noodzakelijk. Concluderend zegt hij dat de VMS nog altijd open staat voor overleg en graag wil bijdragen aan het gezond maken van de sector.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina