Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Ongeschikte' rekruten worden toch toegelaten

'Ongeschikte' rekruten worden toch toegelaten

24/11/2020 00:00 - Jason Pinas

SPB-voorzitter Raoul Hellings.

SPB-voorzitter Raoul Hellings.  

PARAMARIBO - Politierekruten, van wie is gesteld dat hun selectie niet volgens de geldende regels is geschied, zullen op 14 december toch worden beëdigd. Dit heeft minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie maandag afgesproken met het bestuur van de Surinaamse Politiebond. Tijdens een algemene ledenvergadering (alv) dezelfde dag is het nieuws meegedeeld aan de rekruten.

President Chandrikapersad Santokhi zei vorige week maandag tijdens de begrotingsbehandeling in De Nationale Assemblee dat 70 procent van de nieuwe groep niet voldoet aan de minimale eisen om als politieambtenaar te dienen. De selectie en beëdiging zouden als gevolg daarvan worden aangehouden.

Echter, volgens bondsvoorzitter Raoul Hellings is er een middenweg gevonden. "De kogel is door de kerk en de hele groep die geslaagd is, wordt in december aangesteld als aspirant-agent van politie", benadrukt hij tegenover de Ware Tijd. Amoksi was maandag niet te bereiken voor een reactie. Eerder had de bewindsman wel laten weten dat dit vraagstuk een aangelegenheid is van de regering. Het uiteindelijke besluit zou na overleg met vicepresident Ronnie Brunswijk en de president worden genomen.

Tijdens de alv hebben politieambtenaren hun misnoegen geuit over het uitgelekte verslag waarin procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday aan de presidentiële werkgroep Doorlichting KPS voorstelt om korpschef Roberto Prade dringend te vervangen. In datzelfde rapport uit de pg zich ook niet positief over Hellings en Sergio Gentle, beiden bestuursleden van de SPB.

Woordvoerder Revelino Eijk onderstreept dat het bestuur dit niet zo zal laten. "Wij gaan heel spoedig een krachtig signaal sturen naar de president maar ook aan de korpsleiding. Wij willen wel opheldering hebben hierover. Dit moet in de toekomst niet meer gebeuren omdat de leden op deze manier worden gecriminaliseerd."

Zowel Hellings als Eijk benadrukt dat ze geen enkel probleem hebben met de werkwijze van de korpschef. "Het is juist dankzij zijn visie dat we als korps, ondanks de weinige middelen die we vanuit de overheid krijgen, het hoofd boven water hebben kunnen houden", merken de bestuursleden op.

In het gesprek met Amoksi is er volgens Eijk ook afgesproken dat de resoluties en beschikkingen van politieambtenaren die al geruime tijd zijn bevorderd versneld zullen worden aangepakt. Daarnaast heeft de bewindsman toegezegd dat de kaderopleiding, die mede door Covid-19 was gestaakt, spoedig zal worden afgerond.

Partijen zijn volgens Eijk ook overeengekomen dat de onderhandelingen over loonaanpassingen vanaf januari 2021 starten. Voorlopig heeft de bond alvast voorstellen gedaan over de voedings- en nachtdiensttoelage. "De voedingstoelage is nu SRD 48. Wij hebben voorgesteld dat het naar SRD 100 gaat. Ons voorstel voor de nachtdiensttoelage is een verhoging van SRD 100 naar SRD 120", vertelt de woordvoerder uit. Er komt volgens hem mogelijk ook een middagtoelage. Echter, dat voorstel moet nog goed worden uitgewerkt en besproken met Amoksi.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina