Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Meer nodig voor verder professionaliseren competentiegericht onderwijs

Meer nodig voor verder professionaliseren competentiegericht onderwijs

26/11/2020 22:11 - Amanda Palis

Meer nodig voor verder professionaliseren competentiegericht onderwijs

Het gebouw waar Imeao 2 is gevestigd. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Er is nog veel te doen voor verdere professionalisering van docenten voor competentiegerichte educatie bij het Instituut voor Middelbaar Economisch en Administratief Onderwijs (Imeao). Dit concludeerde Orpheu Marengo dinsdag bij de presentatie ter gelegenheid van haar afstuderen aan het Institute for Graduate Studies and Research (IGSR).

"Ondanks dat de docenten voldoende weten over de zeven competenties die zijn gemeten, moet er nog veel gedaan worden aan het verder aanscherpen hiervan", stelt Marengo Ze deed het onderzoek ter verkrijging van de titel Master in Onderwijskunde.

Eén van de uitdagingen waarvoor ze zich gesteld zag, was dat de competenties die een leerkracht zou moeten bezitten om gericht onderwijs te kunnen bieden niet officieel zijn vastgelegd. "Daarom heb ik ervoor gekozen om er zeven te gebruiken die worden toegepast in het Nederlands beroepsonderwijs, omdat het Imeao uit hetzelfde concept van ROC (Regionaal Opleidingscentrum; een Nederlandse beroepsonderwijsinstelling, ... red.) is ontstaan."

Aan het onderzoek over onder meer interpersoonlijke comptentie, zelfreflectie, pedagogische en didactische zaken hebben twintig docenten meegedaan. "Om vast te stellen of ze voldoende weten over de competenties moesten ze aangeven hoe ze die gebruiken. Hun antwoorden zijn ook getoetst. Ondanks dat het resultaat het predicaat 'goed' verdient, zijn er uitdagingen die niet meewerken om het gericht onderwijs verder te professionaliseren", concludeerde Marengo.

In 2012 is het Imeao een nieuwe richting ingeslagen. Er is geprobeerd een nieuwe structuur op te zetten. "De rol van de docent is veranderd binnen het competentiegericht onderwijs, maar toch zien wij dat sommige zaken niet goed tot uiting zijn gekomen om daadwerkelijk dit soort onderwijs te hebben", aldus Marengo.

Bij deze onderwijsvorm spreekt men van studentaangestuurd onderwijs in plaats van docent-gestuurd onderwijs. "Docenten en schoolhoofden die hebben meegedaan met het onderzoek zeggen dat de docent een coachende rol zou moeten vervullen, maar dat de structuren daarvoor er nog niet zijn."

Genoemd worden beroepsgerichte stageplekken, waar de student kennis kan toetsen die hij mee heeft gekregen in de klas. Marengo: "Ook is er geen literatuur aanwezig om zelfstudie goed op gang te brengen bij de student en zijn er geen boeken. Er zijn slechts kopieën die dan weer gekopieerd moeten worden."

In haar aanbevelingen aan docenten en het Imeao staat Marengo vooral stil bij het aspect zelfreflectie bij de docenten en dat de scholen de ruimte krijgen hun eigen plan op te zetten om de richting van het onderwijs te bepalen. "Echter is ons onderwijssysteem zo dat alle scholen afhankelijk zijn van het ministerie van Onderwijs en Cultuur dat alles bepaalt. De scholen zouden de ruimte moeten krijgen om hun eigen plannen te kunnen vormgeven, zij het met randvoorwaarden van het ministerie. Het zou hierbij kunnen gaan om waar het plan aan moet voldoen en het instellen van een controle orgaan. De inspectie zou er op moeten toezien dat de plannen worden nageleefd."

Het bijhouden of zelfs periodiek verplichten van zelfreflectie bij de docenten is één van de competenties die volgens Marengo meer moet worden ontwikkeld. "Dit komt jammer genoeg nog niet genoeg tot uiting alhoewel enkele deelnemers wel heb aangegeven aan zelfreflectie te doen."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina