Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Onvolwassen politiek

COMMENTAAR: Onvolwassen politiek

27/11/2020 12:00

COMMENTAAR: Onvolwassen politiek

 

MET ZIJN 45 jaar is Suriname nog een relatief jonge democratie. Andere landen hebben er honderden jaren over gedaan om een volwaardige democratie te worden. Suriname heeft nog op vele vlakken te kampen met de kinderziekten. Als land hebben we nog een heel lange weg te gaan, maar of die weg succesvol kan worden afgelegd met de heersende politieke cultuur, leiders en hun gedragingen, is maar de vraag. De meeste toespraken die werden gehouden, hadden een positieve boodschap hoewel pijnpunten wel benoemd werden.

Vicevoorzitter van het parlement Dew Sharman hield een diepzinnige toespraak. Hij besprak de kracht van het Surinaamse volk, "mensen met een sterk besef om samen te voorzien in hun eigen welzijn en ontwikkeling". In een steeds meer globaliserende wereld gaat politieke onafhankelijkheid gepaard met economische interafhankelijkheid. Voor het afzetten van zijn producten en de groei van de Surinaamse economie is niet alleen het vertrouwen van buitenlandse partners nodig, maar ook het eigen bedrijfsleven, werknemers en de financiële sector "om te blijven investeren in Lobi Sranan".

Ook parlementsvoorzitter Marinus Bee hield een gloedvol betoog en benadrukte één van Surinames sterke punten, zijn multiculturele diversiteit, wat moet worden gekoesterd en beschermd. Zelfs eregast, president Irfaan Ali van Guyana, roemde Suriname, dat het land in staat is geweest een multi-etnische samenleving te smeden waar verschillende rassen vreedzaam naast en met elkaar leven. In zijn land, Guyana, wil het op dat stuk weleens goed misgaan.

De enige dissonant was de Nationale Democratische Partij (NDP), die het niet kon nalaten om op Surinames nationale feestdag, een dag die in het teken van saamhorigheid, eenheid en eensgezindheid hoort te staan, petty politics, kleinzielige (partij)politiek, te bedrijven. Terecht stelde voorzitter Bee eerder op de dag de vraag: "Zijn we de afgelopen 45 jaar daadwerkelijk gegroeid, onafhankelijk en volwassen?" De NDP heeft in ieder geval getoond dat zij nog niet volwassen is.

Terwijl was afgesproken dat de verschillende fractieleiders een felicitatieboodschap zouden uitbrengen, dus voor de NDP-fractie zou Rabin Parmessar dat doen, kwam fractiegenoot Ashwin Adhin, vers uit de politiecel, het feestelijke Srefidensipodium bezoedelen. Hoewel Adhin door onvergeeflijke blunders van het Openbaar Ministerie in die cel is beland, betekent zijn invrijheidstelling een dag eerder (nog) geen vrijspraak.

In haar beschikking stelt de rechter-commissaris dat de redelijke vermoedens van schuld aan de strafbare feiten, waarvoor hij was ingesloten, nog recht overeind staan. Alleen was niet de juiste weg bewandeld door het Openbaar Ministerie om Adhin strafrechtelijk aan te pakken. De man is nog steeds verdachte en hij had woensdag ver weg moeten blijven van het spreekgestoelte in De Nationale Assemblee. Daarvoor had de NDP moeten zorgen.

Als Adhin echt van zijn land houdt, had hij ook zelf moeten aanvoelen en inzien dat wat hij voornemens was te doen, zeer ongepast is en getuigt van disrespect naar zijn land en landgenoten. Zonder het misschien zelf te beseffen maakte de ex-vicepresident zichzelf tot mikpunt van algemene spot, nota bene in aanwezigheid van talrijke buitenlandse gasten. Het is te hopen dat politici dit soort gedragingen en handelingen in de toekomst achterwege laten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina