Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Suriname wenst weer permanente EU-vestiging

Suriname wenst weer permanente EU-vestiging Paramaribo

27/11/2020 07:59 - Ivan Cairo

Een onderonsje van de EU-delegatie vóór aanvang van de reguliere Artikel 8-consultatie.

Een onderonsje van de EU-delegatie vóór aanvang van de reguliere Artikel 8-consultatie. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De regering ziet graag dat de Europese Unie (EU) opnieuw een permanent kantoor in Suriname vestigt. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking (Bibis) heeft dat verzoek donderdag gedaan bij aanvang van de reguliere Artikel 8-consultatie met de Europese Unie (EU).

Tijdens het overleg zullen een aantal zaken worden besproken. Ramdin merkte op dat de relatie met de EU als een strategische wordt beschouwd en dat de regering hierover uitgebreid met Brussel wil praten. "Het is voor ons van cruciaal belang dat we deze relatie versterken en verdiepen. Als we met meer projecten tot een sterkere relatie kunnen komen, zou dat ook weer een aanwezigheid van de EU in het land betekenen."

Hoewel de besluitvorming in Europa traag verloopt, kijkt Suriname uit naar het moment waarop deze zaak kan worden besproken. "Het hebben van een delegatie van de Europese Unie in Suriname zou niet alleen die sterke relatie symboliseren, maar ook de behoefte aan sterkere samenwerking opnieuw kaderen", aldus de bewindsman. In reactie daarop stelde EU-delegatieleider Fernando Ponz Canto dat Suriname mag rekenen op ondersteuning en samenwerking van de EU.

De organisatie en Suriname hebben een langdurige band op diverse gebieden waaronder de ontwikkelingsagenda van het land. De afgelopen jaren heeft de EU meer dan 35 miljoen euro beschikbaar gesteld. Voorts zijn Suriname en de EU ook "politieke partners" geworden en de Europese organisatie wil ook op economisch, financieel en multilateraal gebied hechtere banden met Paramaribo.

Ponz Canto zegt Surinames verzoek voor een permanente vestiging van de EU in Paramaribo aan het hoofdkwartier in Brussel te zullen voorleggen. Hij stelde daarbij dat hoewel er geen kantoor meer is in Suriname "de EU nooit is weggegaan". "De EU-vestiging werd inderdaad gesloten en ik hoop dat het zo snel als mogelijk wordt heropend", aldus de delegatieleider.

Ramdin bedankte de EU-delegatie voor de steun die de voorbije jaren via verschillende projecten is ontvangen. Hij wees erop dat de afgelopen periode Suriname met individuele EU-landen zaken heeft besproken waaronder het schuldenvraagstuk, de financieel-economische crisis en de onderhandelingen met het IMF en hoe die landen Suriname daarbij kunnen assisteren.

Paramaribo hoopt nauwer met de EU samen te werken om de impact van de coronapandemie te beperken, maar ook om de schuldenlast te verlichten en de financieel-economische crisis het hoofd te bieden. "We hopen dat we op een gegeven moment meer steun kunnen krijgen als het gaat om Covid-19, vooral als het gaat om het vaccin, en als we als klein land die ondersteuning kunnen krijgen, zal dit ons vermogen om Covid-19 beter te beheren vergroten."

Dit zal het land in staat stellen naar een zekere mate van normalisatie van de economie te gaan wat als impact zal hebben dat er meer inkomsten zullen zijn, werkgelegenheid zal toenemen en de economie kan teruggaan naar een zeker niveau van herstel. "Maar het is van cruciaal belang dat we op dat spoor komen in plaats van Covid-19 alleen vanuit een medisch perspectief aan te pakken", stelde Ramdin.

Ponz Canto merkte op dat de delegatie zeer ingenomen is met de verschillende beleidslijnen op het stuk van verzoening, behoorlijk bestuur, mensenrechten en democratie die president Chandrikapersd Santokhi haar tijdens een kennismakingsbezoek had voorgehouden. De EU hecht ook enorm veel waarde aan de diversificatie van de economie wat Santokhi naar voren had gebracht. Volgens de delegatieleider wenst de EU hechtere economische samenwerking met Suriname zodat meer Europese bedrijven in het land kunnen investeren, maar omgekeerd ziet de EU ook gaarne meer Surinaamse producten op de Europese markt. "I know that it can happen", aldus Ponz Canto.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina