Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Van Trikt : 'Ik heb teveel vertrouwen gehad in een persoon'

Van Trikt : 'Ik heb teveel vertrouwen gehad in een persoon'

27/11/2020 00:00 - Wilfred Leeuwin

Ex-governor Robert van Trikt.

Ex-governor Robert van Trikt. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - De rechtszaak rond de ontoelaatbare handelingen bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) heeft donderdag geresulteerd in emoties en keiharde belastende verklaringen van de verdachten tegen elkaar. Rechter Maytrie Kuldipsingh, die om negen uur 's morgens de rechtszaak begon, besliste - na een marathonzitting - omstreeks half zeven 's avonds dat zij het verzoek van de advocaten om de verdachten Robert van Trikt (voormalig governor van de CBvS), Ashween Angnoe (zijn zakenpartner en directeur van het accountantantsbedrijf Orion Assurance & Advisory NV) en Faranaz Hausil (directeur juridische aangelegenheden van de CBvS) in voorlopige vrijheid te stellen, niet kan inwilligen.

De verklaringen van ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, ook al verdachte in deze geruchtmakende kwestie, alsook de reacties en verklaringen van de andere verdachten tegen elkaar donderdag in de rechtszaal, bracht de rechter ertoe in te stemmen met officier van Justitie Cynthia Klein dat er voldoende reden is om hen als verdachten aan te merken. Het trio blijft aangehouden. Kuldipsingh verwacht hen terug op 12 januari 2021 om verder te gaan met deze rechtszaak.

"Dit is een slechte misdaadfilm", zei Van Trikt op een gegeven moment. De voormalige governor heeft alle belastende verklaringen van Hoefdraad tegen hem ontkend en uitgebreid zijn relaas gedaan hoe de gewezen en nu voortvluchtige minister van Financiën alle deals heeft voorbereid, contracten heeft laten sluiten en in hoogst eigen persoon verantwoordelijk is geweest voor deze heel onsmakelijke affaire.

Van Trikt, die het meerdere malen moeilijk had zijn emoties onder controle te houden, zei dat hij niet slechts door Hoefdraad, maar ook door zijn staf bij de bank, onder wie Hausil, in het ongewisse is gelaten over procedures bij de CBvS. Geconfronteerd met de verklaringen van Hoefdraad bij het gerechtelijk vooronderzoek heeft de gewezen governor zich in details verweerd. Op een vraag en opmerking van de rechter als hij zijn verantwoordelijkheden niet schuift in de schoenen van anderen en daarin tekort is geschoten, zei de verdachte: "Ja, ik heb teveel vertrouwen gehad in een persoon."

Toen later in de middag het de beurt was aan Hausil om voor de rechter te verschijnen en geconfronteerd te worden met verklaringen van Van Trikt en haar eigen verhoor bij de politie, kreeg ook zij het moeilijk haar emoties te verbergen. In het politierapport wordt zij, tot ergernis van de verdediging, gezien als het brein achter de afwikkeling van zaken en de manier waarop Hoefdraad het heeft klaargespeeld om panden, die niet het eigendom zijn van de staat, te verkopen aan de Centrale Bank van Suriname.

Hausil ontkende die aantijgingen. "Ik heb naar eer en geweten gehandeld en mijn prioritiet was dat de bank niet in een financieel probleem terecht moest komen." Haar handelingen noemde zij "damage control"  nadat bleek dat er al gelden waren overgemaakt naar de regering en de gebouwen, die eigendom waren van stichtingen, bezwaard waren. Ze zei dat ze pas daarna door een collega-directielid erop werd gewezen wat er precies gaande was met deze koop. Volgens haar heeft Van Trikt haar lange tijd in het ongewisse gelaten over wat er gaande is.

Tijdens het verhoor van Van Trikt kreeg hij, naar aanleiding van de manier waarop hij de vragen van de rechter in een soort discussie beantwoordde, van haar te horen dat bij hem niet de indruk moet ontstaan dat zij nu al conclusies trok op basis van de verklaringen van Hoefdraad. "Dit is een rechtsproces waarbij ik nu in fasen de verdachten confronteer met de verklaringen in het gerechtelijk vooronderzoek. Het is nu tijd voor waarheidsvinding."

Van Trikt verontschuldigde zich en bekende dat het hem na elf maanden in het gevang, nu in de strafinrichting Santo Boma, allemaal te veel is geworden en hij behoefte heeft zich te ventileren. Rechter Kuldipsingh gaf hem daartoe de ruimte en luisterde geduldig toen hij zijn emoties uitte. De gewezen governor hield haar voor dat hij al die tijd van zijn vrijheid is ontnomen, zonder enig contact met zijn raadsman in de eerste zes maanden. Daarnaast heeft hij zijn vrouw en twee kinderen van zes en acht jaar gedurende die periode niet kunnen zien en spreken.

Zijn advocaat Irvin Kanhai is van mening dat ex-minister Hoefdraad Van Trikt in deze positie heeft gebracht, nadat hij in december van het vorig jaar in De Nationale Assemblee met een initieel intern rapport van de bank alle verdachtmakingen op Van Trikt heeft gelegd. Rechter Kuldipsingh heeft donderdag een uitzondering gemaakt en aan de verdachten enkele minuten de tijd gegeven om hun familie, die aanwezig was in de rechtszaal, te spreken.

Nadat het verzoek van de advocaten voor voorlopige invrijheidstelling was afgewezen, deed Van Trikt nog een laatste beroep op de rechter om hem in staat te stellen contact met zijn gezin te hebben. "Maar mevrouw de rechter, onder uw voorwaarde kan ik mijn gezin zien?" vroeg Van Trikt. Rechter Kuldipsingh hield hem, Angoe en ook Hausil voor dat zij niet bevoegd is daar een voorziening voor te treffen. "Dat moet u afhandelen met uw advocaat", aldus Kuldipsingh.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina