Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Leger kan niet blijven steken in achterhaalde doctrines'

'Leger kan niet blijven steken in achterhaalde doctrines'

28/11/2020 08:03 - Wilfred Leeuwin

Bevelhebber Robert Kartodikromo vindt dat het leger in de 21ste eeuw niet alleen strikt militaire taken moet uitvoeren, maar zich ook meer moet richten op maatschappelijke doelen.

Bevelhebber Robert Kartodikromo vindt dat het leger in de 21ste eeuw niet alleen strikt militaire taken moet uitvoeren, maar zich ook meer moet richten op maatschappelijke doelen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - De defensieorganisatie, waarvan ook het Nationaal Leger deel uitmaakt, wil af van het strikt militaire karakter en zich meer richten op maatschappelijke doelen. Bevelhebber Robert Kartodikromo ziet de vrijdag in het Lalla Rookhgebouw gehouden workshop als eerste stap op een lange weg naar het transformeren van het Nationaal Leger tot een doeltreffende en stabiele organisatie.

Kartodikromo zegt dat in de beoogde transformatie kernwoorden als gehardheid, discipline en doeltreffendheid kenmerken moeten zijn naar het wettige gezag toe, waarbij de krijgsmacht in dienst is van land en volk. Volgens de bevelhebber moet een leger steeds ontvankelijk zijn voor veranderingen in een moderne wereld. "We kunnen niet blijven steken in verouderde of achterhaalde doctrines.

President en opperbevelhebber Chandrikapersad Santokhi die de workshop opende, bracht in herinnering dat bij de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname 45 jaar terug, ook de Surinaamse krijgsmacht is ingesteld. Het is volgens hem goed om bij de workshop ook stil te staan bij wat toen de visie van de regering was over en de bedoeling met het leger. De vraag moet worden beantwoord of de toen omschreven taken nu nog gelden, bekeken vanuit internationaal perspectief.

Bij zijn aantreden, nu ruim vier maanden geleden, heeft Santokhi vastgesteld dat de eerste bedreiging van Suriname een financieel-economische crisis is en daarna kwamen de effecten van de Covid-19-pandemie. Een andere dreiging is armoede. Volgens het staatshoofd zou de vraag kunnen worden gesteld wat een leger hiermee te maken heeft. "Maar ook legers hebben te lijden onder deze dreigingen. Wanneer je als leger hierdoor wordt getroffen ben je een afgezwakt wapen."

De president noemde als 'gek' voorbeeld de eenheid in het binnenland die niet eens de beschikking heeft over een Surinaamse vlag. Het kunnen hijsen en strijken van de vlag is volgens hem een kerntaak. Santokhi riep de deelnemers op om de worksop te gebruiken als een spiegel en eerlijk te zijn over waar we naar toe moeten met het leger.

Hij wees er op dat een soevereiniteitsdreiging niet slechts extern hoeft te zijn maar ook intern. "Als door mismanagement, slecht beleid en slecht bestuur delen van het grondgebied niet meer behoren tot ons grondgebied en delen van de natuurlijke hulpbronnen zijn weggeven is dat ook een kwestie van soevereiniteit. Vergeet u vooral niet de georganiseerde misdaad met contrabande in het binnenland."

Minister Krishnakoemarie Mathoera van Defensie noemde het thema van de workshop een nadrukkelijke ambitie bij 45 jaar onafhankelijkheid van Suriname. "De stappen voorwaarts die het leger moet maken zijn volgens haar gericht om Suriname nationaal en internationaal zo goed mogelijk te beschermen. Daarbij moeten goed in kaart worden gebracht welke bedreigingen er zijn en welke zich kunnen aandienen en de fragiele democratie van het land, de eenheid en stabiliteit in gevaar brengen."

De bewindsvrouw zegt dat sinds haar aantreden in juli deze vraagstukken, maar vooral welk soort leger en wat de waarde daarvan moet zijn, constant aanwezig zijn en op een juiste manier opgelost moeten worden. Zij is er geen voorstander van dat de politieke coalitie, de defensieorganisatie en het ministerie alleen antwoorden formuleren. "We willen een leger dat niet alleen politiek breed gedragen wordt, maar ook maatschappelijke draagvlak moet hebben", zei Mathoera.

Het moet vooral geen politiek instrument zijn maar een instituut met maatschappelijke relevantie. "Het mag geen leger zijn dat gevormd wordt in kleine kamers, door autoriteit en dwang, maar één dat van het volk is. Defensie is voor de burgers, die de belangrijkste klanten zijn."

De minister benadrukt dat het leger regeringswisselingen en politieke tijdvakken moet overschrijden en ongeacht welke regering er is ook het volksbelang voorop stelt. Een sterk leger met een behoorlijk arsenaal en geavanceerde communicatiemateriaal is een keus en hoge ambitie. "We moeten ons ook realiseren dat we een land in ontwikkeling zijn dat wordt geconfronteerd met crises en dat er dus keuzes gemaakt moeten worden. Het moeten keuzes zijn, waar de basiswaarden van een leger in zijn terug te vinden."

Aan de workshop met het karakter van een maatschappelijk debat hebben onder meer het ministerie van Defensie zelf als initiatiefnemer, andere overheidsinstanties en maatschappelijke groepen deelgenomen. Inleider Roy Laurens, organisatiedeskundige op militair gebied, heeft de workshop geleid. De deelnemers hebben in groepen gediscussieerd.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina