Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Kredietregistratiebureau bespaart banken tijd en geld

Kredietregistratiebureau bespaart banken tijd en geld

29/11/2020 00:00 - Euritha Tjan A Way

Directeur Kenneth Hendrison van Banking Network Suriname.

Directeur Kenneth Hendrison van Banking Network Suriname. Foto: collectie Kenneth Hendrison  

PARAMARIBO - Indien de conceptwet ‘Kredietregistratiebureau’ wordt behandeld en goedgekeurd door De Nationale Assemblee (DNA), zou Suriname één van de parameters op de Ease of Doing Business Index positief kunnen afvinken. “Dat zou een huge deal betekenen voor Suriname”, zegt Kenneth Hendrison, directeur van Banking Network Suriname (BNets).

Als de wet goedgekeurd wordt, kan worden gemeld aan internationale organisaties dat Suriname een kredietregistratiebureau heeft dat onder toezicht van de CBvS valt en kunnen bankinstellingen bij elke aanvraag voor krediet het systeem raadplegen. Er is ook bij deze nieuwe regering, via een presentatie aan parlementsvoorzitter Marinus van Bee aandacht gevraagd voor deze conceptwet.

Hendrison heeft goede hoop dat de ontwerpwet binnen afzienbare tijd wordt behandeld. "Tot die tijd moeten cliënten van De Surinaamsche Bank, Hakrinbank, FinaBank en de Surinaamse Postspaarbank eerst toestemming geven aan de instelling waar het krediet wordt aangevraagd om na te gaan hoe kredietwaardig de aanvrager is", vertelt Hendrison.

Het Central Credit Bureau Suriname (CCBS) is al in 2018 officieel aangekondigd en sinds juni van dit jaar wordt dus bij elke leningsaanvraag - na toestemming van de cliënt - eerst nagegaan hoe de kredietwaardigheid van de aanvrager is. "Dus dan vraagt de bank het overzicht van openstaande leningen bij ons op of de klant kan het zelf doen en dan afgeven bij de bank of de instelling die daarom vraagt. Zo is er al een warenhuis dat cliënten stuurt naar het CCBS om een kredietregistratieformulier te halen. Dat telt vaak ook mee in de overweging van een instelling om de cliënt wel of geen krediet te verschaffen", legt Hendrison uit.

Het formulier is een middel om te beoordelen of een leningaanvraag wordt goed- of afgekeurd, maar het is niet de enige bepalende factor. Hij benadrukt ook dat het om een gesloten systeem gaat dat goed is beveiligd en waartoe alleen de banken toegang hebben. Een centrale kredietregistratie heeft als voordeel dat de banken niet meer bij elke cliënt zelf het onderzoek moeten doen naar het betalingsgedrag.

Afzonderlijke banken hadden vóór het bestaan van dit bureau ook geen toegang tot gegevens van leningen bij andere instellingen. "Je kon bijvoorbeeld op één dag bij drie banken een lening aanvragen en je kreeg ze. Nu wordt zodra je een lening hebt afgesloten bij een deelnemende bank de informatie geregistreerd en is dat gelijk onderdeel van de kredietregistratie." Dit systeem bespaart de bank tijd en geld en beschermt financiële instellingen tegen leningen die niet afgelost worden. De zogenoemde non-performing loans bereikten volgens informatie van de CBvS in 2016 een piek.

Alle professionele kredietverstrekkers zullen uiteindelijk deel uitmaken van het systeem, waardoor het betaalgedrag van de persoon in kaart wordt gebracht. Naast de banken gaat het dus om nutsbedrijven, kredietcoöperaties en warenhuizen. In landen waar dit systeem is geïntroduceerd en waar ook wordt gekeken naar positief betalingsgedrag van de consument is de toegang tot financiële mogelijkheden gegaan van 39 naar 74 procent. "Dat is financiële inclusiviteit, want stel dat je een klant hebt die nog niet bancable is, maar die wel elke maand netjes de EBS-rekening betaalt, laat dat al discipline van betaalgedrag zien. Zo een cliënt wil je wel hebben als bank", legt Hendrison uit.

Als de klant een betalingsachterstand heeft geeft het systeem een herinneringsbericht. Als de achterstand oploopt tot langer dan zestig dagen, dan heeft het mogelijk wel invloed op het krijgen van een volgende lening. "Het stimuleert ook verantwoord leengedrag bij de consument", zegt Hendrison. Hij benadrukt dat het kredietregistratiebureau alleen registreert. De uiteindelijke beslissing wordt genomen door de instelling die krediet geeft.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina