Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nog niet laat om Cultuurtuin te redden

Nog niet laat om Cultuurtuin te redden

29/11/2020 09:09 - Amanda Palis

Stinapa heeft het behouden van de Cultuurtuin tot haar prioriteit gemaakt.

Stinapa heeft het behouden van de Cultuurtuin tot haar prioriteit gemaakt. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Stichting Natuurparken (Stinapa) wil samen met de overheid werken om de doelstelling, het inrichten en onderhouden van nationale parken, inhoud te geven. Het bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van zowel de overheid als particuliere sector, is deze maand geïnstalleerd door de minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV),

Eén van de prioriteiten is het behoud van de Cultuurtuinlaan, waar eerder dit jaar begonnen is met verkaveling. Dit park moet een beschermde status krijgen. "Het is daarvoor niet laat, maar er zal wel een brede oriëntatie vooraf moeten gaan", zegt Stinapa-voorzitter Djaienti Hindori.

In het kader van de voorgenomen oriëntatie zal het bestuur zijn opwachting maken bij de ministers van Grondbeleid en Bosbeheer en Ruimtelijke Ordening en Milieu. "We zullen daarbij de term 'nationale parken' bespreken omdat deze in onze wetgeving nagenoeg niet voorkomt", vertelt Hindori.

Het gelasten van het stopzetten van de verkaveling is een eerste stap voor behoud van de Cultuurtuin, maar er moet nog veel meer gebeuren, stelt ze. "Met de minister van Ruimtelijke Ordening en Milieu willen wij nagaan hoe wij het Cultuurtuinbos met zijn uitzonderlijke historische en culturele waarden een beschermde status kunnen geven."

Zij hoopt deze "groene parel" in hartje Paramaribo professioneel te kunnen beheren. Het beschermen van dit stuk groen midden in de stad kan volgens haar ook educatieve meerwaarde hebben voor het onderwijs. "We willen jongeren stimuleren om onze groene rijkdommen te appreciëren. Dat zou heel makkelijk kunnen als ze kunnen gaan naar het Cultuurtuinbos dat diende als landbouwproefstation. Er zijn oude bomen en vogels die alleen in dat stuk urban forest in de stad voorkomen. Waarom zouden we het dan niet beschermen voor ons nageslacht?"

De eerste stappen voor een beter beheer van het Cultuurtuinbos werden twee jaar geleden genomen door de Rotary clubs in Suriname. Ze ondertekenden daartoe een intentieverklaring met LVV. "Als bestuur zullen wij verder hierop voortborduren en ons vooral inzetten om titel te krijgen op grond die nog niet is verkaveld. Alleen dan kunnen wij een public private partnerschap aangaan en hebben wij meer zekerheid om een professioneel beheer te kunnen voeren over ons Cultuurtuinbos."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina