Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Samenwerking Suriname-India bestrijkt breed vlak

Samenwerking Suriname-India bestrijkt breed vlak

03/12/2020 10:01 - Ivan Cairo

Samenwerking Suriname-India bestrijkt breed vlak

 

PARAMARIBO - Een door India te financieren Centre of Excellence in Information Technology in Suriname zal binnen een jaar worden geopend. Dat zei minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking gisteren na de zevende vergadering van de gemengde commissie Suriname-India.

In juni 2018 werd tijdens het staatsbezoek van president Ram Nath Kovind aan Suriname een intentieverklaring getekend, maar daarna bleef het vrijwel stil. Ramdin spreekt van een heel belangrijk project. "Het is jammer dat het zo lang heeft geduurd voordat we kunnen praten over uitvoering."

Hij benadrukt dat als het aan Suriname ligt direct kan worden begonnen, omdat het project is goedgekeurd. Het wordt de komende weken opgepakt en de technische zaken zullen samen met het ministerie van Onderwijs en Cultuur worden uitgewerkt. "Dit zal vóór eind volgend jaar gerealiseerd moeten zijn als een functionerend instituut", stelde Ramdin.

Ook over de bouw van een modern voetbalstadion dat voldoet aan internationale eisen is gisteren gesproken. Het is een project van de Surinaamse Voetbalbond dat bij de regering is ingediend. Die heeft het projectdossier intussen aan India aangeboden en nu komt een fase van calculatie van de kosten. Daarna zal India een aanbestedingsprocedure houden voor de bouw. Het nieuwe stadion zal moeten bijdragen aan het opkrikken van het voetbal en andere sportactiviteiten die er gehouden zouden kunnen worden.

De technische en culturele samenwerking tussen de twee landen richt zich voornamelijk op de kredietlijnen die India de voorbije jaren heeft verstrekt. Suriname haalt daar veel medicamenten, maar nu zal ook aandacht geschonken worden aan traditionele geneeswijzen waaronder ayurveda. India heeft hiermee veel kennis en ervaring. De ministeries van Volksgezondheid van de twee landen zullen al vóór eind januari volgend jaar zaken verder uitwerken.

Bij agrarische samenwerking is ook een aantal zaken besproken, waaronder onderzoek naar rijstvariëteiten en productie van gewassen zoals markoesa. "Wij willen de capaciteit van India zo goed mogelijk gebruiken", zei Ramdin. De vergadering werd door Ramdin en zijn Indiase collega van Externe Relaties en Parlementaire Zaken Vellamvelly Muraleedharan geleid. In een gezamenlijke verklaringen benadrukken ze beiden het belang van dit hoog ambtelijk onderhoud.

De nadruk werd gelegd op het verdiepen van politieke dialoog, herziening van de wederzijdse betrekkingen en uitwisseling van standpunten over regionale en multilaterale vraagstukken. De bewindslieden benadrukten ook de sterke culturele en historische verbondenheid tussen hun landen en bevestigden de hoge mate van begrip, respect en besluitvorming bij de uitvoering van de wederzijdse agenda.

Er is overeenstemming bereikt over de verdieping van de samenwerking op een uitgebreid gebied. Genoemd worden business en investeringen, gezondheidszorg, traditionele medische systemen, landbouw, mijnbouw, energie, defensie, cultuur, onderwijs, consulaire samenwerking, ontwikkelingssamenwerking en bevordering van het personenverkeer.

Zowel India als Suriname erkent het belang van ontwikkelingsprojecten in lijn met de nationale beleids- en ontwikkelingsprioriteiten in het kader van de Zuid-Zuid-samenwerking. Daarbij is verwezen naar de technische assistentie die aan Suriname wordt verleend middels de zogeheten kredietlijnen, ter uitvoering van projecten. Volgens Ramdin kan het grote India Suriname als klein land op internationale fora ondersteunen, maar ook in het kader van Caricom. Suriname heeft voorgesteld om voor de eerstvolgende Caricom-India-staatshoofdenvergadering volgend jaar als gastland op te treden.

De ministers merkten op dat de ontwikkelingssamenwerking tussen India en Suriname een breed scala van sectoren omvat, waaronder het opwekken van elektriciteit, transmissielijnen, algemene uitvoering van elektriciteit- en watervoorzieningsprojecten. De Surinaamse regering kijkt hierbij uit naar spoedige uitvoering van deze projecten, waarvan wordt verwacht dat ze zullen bijdragen aan de garantie, efficiëntie en duurzaamheid van energie verbruik in Suriname. Momenteel wordt een inventarisatie gemaakt van de veertig dorpen in het binnenland die op een door India gefinancierd stroomdistributiesysteem, gebaseerd op zonne-energie zullen worden aangesloten.

De bewindslieden hebben zich verbonden tot continuering van de wederzijdse samenwerking op internationale fora waarbij voornamelijk de nadruk werd gelegd op de hervormingen binnen de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. Voorts hebben ze de nauwe samenwerking over diverse cruciale vraagstukken, via de structuur van dit gezamenlijk mechanisme benadrukt, teneinde de betrekkingen verder te versterken en uit te breiden. Vanwege het afwisselende karakter van het politieke overleg is wederzijds besloten het volgend ministerieel overleg in 2022 in Paramaribo te houden.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina