Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Meerderheid vakbeweging niet gekend bij IMF-besprekingen

Meerderheid vakbeweging niet gekend bij IMF-besprekingen

04/01/2021 14:14 - Euritha Tjan A Way

C-47-voorzitter Robby Berenstein is één van de vakbondsleiders die de regering heeft aangeschreven over het feit dat niet met hen is gesproken over de gang naar het IMF.

C-47-voorzitter Robby Berenstein is één van de vakbondsleiders die de regering heeft aangeschreven over het feit dat niet met hen is gesproken over de gang naar het IMF. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Het deel van de vakbeweging dat zich niet vertegenwoordigd ziet in de Raad van Vakcentrales in Suriname, Ravaksur heeft de president per brief gevraagd om een onderhoud. Het gaat om C-47, FAL en de BVL/ALS die aangeeft zich niet gekend te voelen door het diepgaande onderhoud dat de president had met de woordvoerder van Ravaksur, Armand Zunder over samenwerking met het Internationaal Monetair Fonds (IMF).

In de brief gedateerd 22 december stellen de bonden dat 'de meerderheid van de vakbeweging bij deze constructie van overleg niet vertegenwoordigd is.' De organisaties die het onderhoud aanvragen, hebben er moeite mee dat de vakbeweging, noch binnen de Sociaal Economische Raad (SER), noch bij de gesprekken die ongeveer twee weken terug zijn gevoerd met maatschappelijke groepen, is geconsulteerd over het verdere traject voor het pakket van maatregelen dat in samenwerking met het IMF genomen zal worden. Dat bevestigt de voorzitter van C-47, Robby Berenstein, die namens de groep de Ware Tijd te woord staat.

Berenstein: "Ook binnen de SER, waar een deel van de vakbeweging vertegenwoordigd is, is niet gesproken over IMF. De regering doet het trouwens voorkomen alsof de SER goedkeuring heeft gegeven aan de maatregelen die (gaan) komen, maar de SER keurt nooit goed of af. Hij geeft advies. En in het advies zijn twee belangrijke zaken aangegeven. Een daarvan is om de maatregelen en de compenserende ingrepen evenals de geplande subjectsubsidie die de regering zelf, dus zonder IMF-programma, zou doorvoeren helemaal door te berekenen. Hiermee moet duidelijk worden wat die maatregelen zullen betekenen voor de koopkracht van de arbeidende bevolking. Dat zou in een rapport gepresenteerd moeten worden. Het tweede advies was om verder in overleg te treden met de sociale partners om de uitvoering van de maatregelen zo goed mogelijk te communiceren." Berenstein legt uit dat het rapport waarnaar is gevraagd tot gisteren niet is ontvangen. "Dat is ook het probleem dat de Vereniging van Economisten in Suriname heeft met deze regering. Zonder de doorberekening, zonder een werkelijk plan heb je me niets gezegd en daar is waar de schoen wringt."

C-47, FAL, BVL/ALS vragen in de brief wederom om een uitgediept rapport en nu met verwerking daarin van wat de regering van plan is met het IMF. 'Ondergetekenden zien evenwel dat de besprekingen met het IMF in een afrondende fase verkeren, hetgeen inhoudt dat ook het uit te voeren programma duidelijk moet zijn', luidt de brief. De organisaties vragen naar het rapport om het te kunnen bestuderen, gevolgd door een diepgaand gesprek met de regering, waarna zij het rapport willen bespreken met de aangesloten lidbonden. "We zijn ons ervan bewust dat er maatregelen moeten komen, want de regering heeft een failliete staat overgenomen, en wij willen het kind niet weggooien met het badwater. Wat we willen is dat wij geïnformeerd worden, zodat we ook rekening houden met de maatregelen van de regering wanneer wij als vakbond de belangen van de werknemers zullen behartigen."

Berenstein wijst erop dat er heel veel ervaring zit bij zijn vakcentrale. "C-47 heeft al eerder met het bijltje gehakt en de succesformule waarom het in de jaren negentig de regering-Venetiaan is gelukt om de economie weer op rails te krijgen lag in het feit dat de vakbeweging daar ook bij werd betrokken. We mochten zelf ook helpen met het opstellen van plannen, we moesten ze niet slechts van commentaar voorzien." Berenstein zegt evenwel te begrijpen dat vanwege haast de aanpak anders is dan in de jaren negentig. "Maar deze regering moet ook begrijpen dat door ons te betrekken, zij het broodnodige draagvlak creëert om moeilijke programma's door te voeren."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina