Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Protocollen 'overdekte' markten moeten op de schop

Protocollen 'overdekte' markten moeten op de schop

06/01/2021 18:02 - Arjen Stikvoort

Nadat werd besloten de markt te sluiten, kregen venters toestemming hun waar op straat aan de man te brengen.

Nadat werd besloten de markt te sluiten, kregen venters toestemming hun waar op straat aan de man te brengen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Om de Centrale Markt en de Noodmarkt weer veilig open te stellen zullen de protocollen moeten worden herzien omdat de bestaande niet meer voldoen. Daarnaast zal er nauwlettend gelet moeten worden op de handhaving. “Aan bezoekers en standhouders die zich niet aan de regels houden zullen strenge sancties worden opgelegd”, waarschuwt minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid in gesprek met de Ware Tijd.

Hij zegt dat indien de regels in de afgelopen twee maanden goed zouden zijn nageleefd, er niet zoveel besmettingen zouden zijn voorgekomen die naar de markten te herleiden zijn. "De naleving van de protocollen is duidelijk verwaarloosd. De richtlijnen werden door de marktleiding niet meer optimaal nageleefd. Bezoekers en standhouders deden alsof er geen protocollen zijn."

Er zijn al verschillende units die toezien op de handhaving, maar ze zullen vanaf volgende week worden aangescherpt met de Covid-19-brigade. "Overtreders van de Covid-19-maatregelen, inclusief de lockdown, moeten strenger worden aangepakt. Er komt veel meer controle op het dragen van mond- en neuskap, het houden van de sociale afstand en het samenscholingsverbod en op bedrijven die zich niet houden aan de maatregelen."

Toch schaadt het sluiten van de overdekte markten niet alleen het marktwezen, zoals de marktventers, maar ook anderen in het economisch bestel, schetst districtscommissaris Ricardo Bhola van Paramaribo Noordoost. Hij zou willen dat zo snel mogelijk onder (aangepaste) protocollen alle markten weer open kunnen.

Donderdag vindt de herevaluatie plaats waar minister Ramadhin op doelde tijdens de Covid-19-persconferentie zaterdag. Aan die her evaluatie nemen deel de marktmeesters, het Covid-19 Outbreak Management Control Team en de districtscommissaris. Dinsdag was er al vooroverleg waardoor donderdag besluiten genomen kunnen worden.

Er moet volgens Bhola gekeken worden naar ordening, afstand en eventueel minder venters op de markt. "De aanwezigen zullen vanuit hun expertise de zaak belichten en aan de hand daarvan zullen wij onze inbreng geven over wat praktisch en maatschappelijk verantwoord is. Ook zullen efficiëntie, veiligheid en handhaving besproken worden. Samen met de politie handhaaft de bestuursdienst", zegt Bhola.

Het is een onoverzichtelijke situatie vóór de markt, beaamt de burgervader. "Dit moet natuurlijk niet lang zo doorgaan. Wij willen ook heel snel terug naar normalisatie." De districtscommissaris spreekt van een uitdaging voor de ordehandhavers om de aanwezigheid van zoveel mensen in goede banen te leiden.

Marktmeester Anil Dhanai van de Centrale Markt is verbaasd dat de regering de markten zonder enig overleg heeft gesloten. De landbouwer is de dupe geworden, omdat die grotendeels afhankelijk is van de markt. Hij moet zijn koopwaar verkopen, wat nu leidt tot een nog chaotischere situatie vóór de markt, zegt Dhanai.

Naleving van het protocol was voor hem geen probleem. " Je moet je mensen hebben bij alle poorten, de bezetting moet goed zijn en mensen zonder mond- neuskap, ook venters, mogen niet binnengelaten worden en overal moeten ontsmettingsapparaten zijn en de temperatuur moet worden gemeten. " Dhanai hoopt op een spoedige heropening van de markt.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen