Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Hardere aanpak deelnemers aan feesten

Hardere aanpak deelnemers aan feesten

09/01/2021 16:04 - Ivan Cairo

Damaru koos eieren voor zijn geld en blies een party af.

Damaru koos eieren voor zijn geld en blies een party af. Foto: dWT Archief  

PARAMARIBO - Er zal onherroepelijk hard opgetreden worden tegen organisatoren en deelnemers van feesten, onder wie artiesten die bij deze evenementen optreden. Deze vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid zal niet langer worden getolereerd.

De autoriteiten zijn de afgelopen dagen geconfronteerd met videoboodschappen van artiesten en andersoortige oproepen via sociale media aan het publiek voor deelname aan privédansparty's op "geheime" locaties. Zondag komt de parlementaire commissie 'wet Burgerlijke Uitzonderingstoestand Covid-19' met een regeringsdelegatie bijeen om zich te buigen over voornoemde wet en eventuele verscherping van de handhavingsmaatregelen.

"Het is betreurenswaardig dat artiesten die eigenlijk een voorbeeldfiguur moeten zijn, een rolmodel moeten zijn, dergelijke activiteiten nog uitvoeren", stelt minister Amar Ramadhin van Volksgezonheid in gesprek met de Ware Tijd. Juist zouden de artiesten de influencers moeten zijn om negatief te adviseren tegen het bijeenkomen van grote groepen mensen, voegt de bewindsman eraan toe.

Hij vindt de gang van zaken heel jammer en merkt op dat het artiesten zijn die zich recidiverend schuldig maken aan de ongewenste gedragingen. "Ik pleit voor het hardhandig aanpakken, omdat praten en voorlichten blijkbaar bij deze groep artiesten niet meer helpt", aldus Ramadhin. Behalve de koppige artiesten zal ook hard worden opgetreden tegen anderen die de Covid-19-maatregelen die zijn vastgelegd bij presidentieel besluit overtreden. "Iedereen weet dat feesten zijn verboden conform het presidentieel besluit."

Het vervelende van de zaak is, zegt de minister, dat de politie soms op de hoogte is van bepaalde gevallen, maar niet overal tegelijk kan zijn. Daarnaast worden veel van de dansfeesten op geheime locaties gehouden. Er is meer "opvoeding en educatie" bij bepaalde artiesten nodig, maar soms zijn "harde sancties nodig om dat stukje gedragsverandering bij hun teweeg te brengen", meent de bewindsman.

Van onder anderen Dino 'Damaru' Canterburg circuleerde een oproep voor een party die donderdag zou worden gehouden. Hiermee geconfronteerd geeft de artiest tegenover de Ware Tijd aan dat hij inderdaad een dergelijke oproep had gedaan, maar dat dat evenement niet is doorgegaan. Hij stelt dat artiesten de ernst van de coronasituatie in het land wel onderkennen, maar dat deze groep - vooral zij die voor hun inkomen volledig van optredens afhankelijk zijn - het enorm moeilijk hebben. "Bij de meeste artiesten is dit hun werk", zegt Damaru.

Hij benadrukt dat ze geen ander inkomen hebben en dat de situatie onhoudbaar wordt. De artiest voegt eraan toe dat kort vóór de verkiezingen van vorig jaar mei de overheid een financiële uitkering had gegeven aan artiesten. Echter, deze ondersteuning kreeg geen structureel karakter. "Het was eenmalig." De artiesten hadden alle hoop gevestigd op hervatting van de activiteiten in de entertainmentsector na gesprekken tussen het Platform voor bevordering van Entertainment, Cultuur en Kunst in Suriname (PECS) en de regering. Daarbij was afgesproken dat onder bepaalde condities en volgens specifieke protocollen bepaalde evenementen op aanvraag zouden kunnen worden toegestaan.

Voordat deze afspraken werden geëffectueerd werden de coronamaatregelen weer verscherpt door de autoriteiten nadat het aantal besmettingen weer fors begon te stijgen. De artiesten wachten op nakoming van de afspraken met de regering, aldus Damaru. PECS-voorzitter Bryan Muntslag heeft ook enkele van de oproepen voor het houden van privéparty's gezien. De feesten worden niet alleen door een specifieke etnische groep gehouden, benadrukt de voorzitter. Hij geeft aan dat behalve in Paramaribo en Wanica er ook dansfeesten worden gehouden in Brokopondo, Albina en Nickerie. "Ook in de elitekringen worden feesten gehouden. Dat heb ik zelf meegemaakt", zegt Muntslag.

Volgens hem ligt een deel van de verantwoordelijkheid bij de organisatoren van de evenementen en niet alleen bij artiesten. "Hoe kom je op het idee iets te organiseren terwijl je weet dat de overheid dat verboden heeft?" vraagt hij zich af. "Ik keur het gedrag van artiesten absoluut niet goed, maar het is wel begrijpelijk als je in aanmerking neemt dat ze al negen maanden zonder inkomen zitten. Men gaat dan risico's nemen", zegt de voorzitter. Meer dan alleen een oproep doen dat artiesten zich houden aan de uitgevaardigde maatregelen zegt Muntslag niet te kunnen doen. Bij het platform zijn namelijk geen individuele artiesten aangesloten, maar subsectoren van de entertainmentindustrie zoals producers, geluidstechnici, showorganisatoren, podiumbouwers en andere cultuurdragers. "We zijn geen artiestenvereniging", aldus Muntslag.

Ramadhin merkt op dat gelet op de huidige stand van zaken het land zich geen grote golf van besmettingen van tachtig en meer per dag kan permitteren. "De zorg is behoorlijk onder druk." Hij roept alle artiesten die voornemens zijn ergens op te treden daarmee in de eerste plaats op voor hun eigen veiligheid te stoppen en hun populariteit juist in te zetten om hun fans bewust te maken van het gevaar van Covid-19. Ook bij het parlement is er bezorgdheid over de situatie zegt VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien. Vandaar de bespreking zondag met de regering. "We kunnen niet toestaan dat mensen zich niet houden aan de verbodsbepalingen. Als er hardhandig moet worden opgetreden zal dat dan maar moeten gebeuren", vindt de politicus.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina