Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ziekenhuisontslag Covid-19-patiënten op basis van afgesproken protocol

Ziekenhuisontslag Covid-19-patiënten op basis van afgesproken protocol

11/01/2021 17:17 - Amanda Palis

Internist-infectioloog Lycke Woittiez.

Internist-infectioloog Lycke Woittiez.  

PARAMARIBO - Covid-19-patiënten worden niet willekeurig uit het ziekenhuis ontslagen, maar op basis van internationaal vastgestelde protocollen. “En die worden goed nageleefd”, verzekert internist-infectioloog Lycke Woittiez. De afgelopen dagen beweerden enkele personen dat patiënten te vroeg naar huis zijn gestuurd en zou een enkeling die genezen was verklaard alsnog zijn overleden.

De medicus legt uit dat het ontslagprotocol voor mensen die worden opgenomen voor isolatie tegenover patiënten die meer dan milde symptomen vertonen wel verschillend is. "Mensen die in isolatie worden opgenomen zijn degenen met milde symptomen, zoals hoofdpijn of geen smaak in de mond. Zij worden vooral afgezonderd om te voorkomen dat Covid-19 zich verspreidt." Als ze na zeven dagen geen klachten meer hebben moeten ze aansluitend nog ten minste 72 uur wachten en als er dan nóg geen klachten optreden zijn ze niet meer besmettelijk en worden dan ontslagen.

Maar ze wijst erop dat bij een klein deel van deze mensen in de tweede week toch opnieuw klachten voorkomen, die ernstiger kunnen zijn en waarbij een ziekenhuisopname nodig blijkt. "Bij ontslag uit isolatie worden de mensen geïnstrueerd om als zich weer klachten voordoen te bellen zodat ze geëvalueerd kunnen worden. Omdat het om een kleine groep gaat is het niet zinvol om álle mensen met milde klachten voor de zekerheid twee weken te isoleren. Dat zou immers betekenen dat heel veel mensen die tweede week 'voor niets' geïsoleerd zijn en bovendien zouden de isolatiefaciliteiten overvol raken", benadrukt de internist-infectioloog.

Voor de mensen die zo ziek zijn dat ze in het ziekenhuis moeten worden opgenomen, bijvoorbeeld voor extra zuurstof, zijn de ontslagcriteria anders. "Die mensen moeten dan minimaal veertien dagen na begin van klachten én vervolgens nog eens drie dagen klachtenvrij zijn om ervan uit te gaan dat zij niet meer besmettelijk zijn en bijvoorbeeld geen zuurstof of infuus meer nodig hebben. Bij alle patiënten wordt altijd goed gekeken of zij voldoende hersteld zijn om naar huis te gaan." Mensen kunnen nog maanden na te zijn ontslagen klachten hebben zoals kortademigheid, smaak- en reukverlies en duizeligheid, voegt de specialist eraan toe.

Woittiez zegt dat er gewerkt wordt aan een bredere evaluatie van de meest voorkomende klachten in Suriname bij patiënten die Covid-19 hebben gehad. Door de tweede golf is deze voorbereiding gestagneerd. Ze maakt zich er zorgen over dat het aantal Covid-19-besmettingen niet daalt. Nog te weinig mensen die mogelijk symptomen hebben laten zich testen, waarmee de kans op nog meer besmettingen toeneemt. Nog teveel mensen nemen de coronaregels niet serieus. Ze zegt ter illustratie pas nog een flyer te hebben gezien waarin feesten waren aangekondigd voor het weekend. "Dat is best zorgwekkend voor ons in de zorgsector." Ze verwijst naar de aantallen mensen die de afgelopen dagen als positief getest zijn geregistreerd.

De infectioloog spreekt van erge vermoeidheid bij het zorgpersoneel, "maar desondanks zijn we vastberaden om de strijd tegen Covid-19 te blijven aangaan; we geven in elk geval niet op". Tijdens de piek van augustus stond de zorgsector in Suriname bijna op het punt waar er geen plek beschikbaar was voor Covid-19-patiënten. "We zijn gelukkig nog niet op dat punt en is er nog ruimte voor opschalen. Maar de ziekenhuizen zijn nu alweer behoorlijk vol aan het raken, en het is elke dag schuiven om plek te maken. Opschalen in bedden is gauw gedaan, maar er zijn niet genoeg verpleegkundigen en artsen. Je kunt inderdaad een bed hebben voor een patiënt, maar als je geen verpleegkundige of arts hebt om de zieke te behandelen dan gaat die dood", schetst Woittiez het grootste doemscenario.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina