Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ziekenhuisopname Covid-19-patiënten niet gratis

Ziekenhuisopname Covid-19-patiënten niet gratis

12/01/2021 19:52 - Ivan Cairo

Het Diakonessenhuis

Het Diakonessenhuis  

PARAMARIBO - Voor de opname en behandeling van Covid-19-patiënten in het ziekenhuis zal altijd moeten worden betaald. Zij het via de medische verzekering van de patiënt, door de patiënt zelf als die geen medische dekking heeft of door de staat. Dat blijkt uit reacties van verschillende ziekenhuisdirecteuren op vragen van de Ware Tijd.

Kennissen en familie van een Venezolaanse vrouw die in het Diakonessenhuis wordt verpleegd voor besmetting met Covid-19 hebben de Ware Tijd voorgehouden dat de vrouw, na genezen te zijn verklaard, in het ziekenhuis werd vastgehouden, omdat ze geconfronteerd werd met een rekening van bijna SRD 11.000 en deze niet kan betalen.

De patiënt blijkt illegaal in Suriname te verblijven. Om te voorkomen dat ze vlucht zonder dat de rekening is voldaan zou ze in een kamer zijn afgezonderd waarvan de deur op slot zou zijn gedaan. Dit wordt met klem tegengesproken door Clyde Cairo, directeur van het Diakonessenhuis. "We kunnen geen mensen vasthouden. Dat kan geen enkel ziekenhuis."

Ook ontkent de directeur dat de vrouw, die op de Covid-19-afdeling is opgenomen, al is genezen. "Ze is nog steeds daar omdat ze nog steeds ziek is. Niet om een andere reden." De directeur stelt dat het aantal positief geteste Venezolanen dat in het ziekenhuis werd verpleegd groter was, maar dat de meeste al zijn ontslagen. "Zij ligt nog steeds daar omdat ze nog zuurstofbehoeftig is, dus we kunnen haar niet zomaar ontslaan", zegt Cairo. Zo lang de artsen geen groen licht hebben geven zal deze patiënt niet worden ontslagen.

Dat de vrouw afgezonderd is in een aparte kamer komt volgens hem, omdat ze vermoedelijk onderliggende klachten heeft en niet met anderen in dezelfde kamer gehouden kan worden. Ook is de kamerdeur niet op slot zoals wordt beweerd. De directeur stelt dat er wel bewaking is op de afdeling zoals "in alle ziekenhuizen" om te voorkomen dat Covid-19-patiënten die nog niet zijn genezen weggaan en zo een besmettingsbron vormen voor de gemeenschap.

Cairo merkt verder op dat artsen noch verplegend personeel over kosten of betaling met de patiënt hebben gesproken. Dat komt pas aan de orde wanneer zij wordt ontslagen en zich bij de administratie van het ziekenhuis meldt voor afhandeling van zaken. Als blijkt dat de patiënt geen medische verzekering heeft zal ze zelf de rekening moeten betalen zoals andere patiënten die geen verzekering hebben. "Volgens de wet moet iedereen verzekerd zijn."

Hij stelt verder dat wanneer patiënten niet in staat zijn de rekening te betalen het ziekenhuis nagaat of de kosten verhaald kunnen worden op de staat. De directeur geeft ook aan dat de minister van Volksgezondheid ondertussen met het Staatsziekenfonds (SZF) heeft gesproken om de kosten van ziekenhuizen voor Covid-19-patiënten op zich te nemen. Ook met de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) wordt gesproken om de Covid-19-zorg in de verzekeringspakketten op te nemen. Survam is daar naar verluidt niet happig op en vindt dat dit staatszorg is.

Desgevraagd stelt Claudia Marica-Redan, directeur van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, tevens voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad, dat patiënten niet hoeven te betalen voor Covid-19-zorg. "Het is staatszorg en het ministerie heeft afspraken gemaakt met SZF en binnenkort met Survam, zodat de ziekenhuizen kunnen declareren", zegt ze.

Ook Manodj Hindori, directeur van het Sint Vincentius Ziekenhuis, merkt op dat Covid-19 "in principe" staatszorg is. "Het ministerie van Volksgezondheid heeft het SZF doorgegeven dat SZF de declaraties van de ziekenhuizen voor wat betreft Covid-zorg normaal moet uitbetalen aan de ziekenhuizen. De particuliere verzekeraars betalen niet voor Covid-zorg, althans tot nog toe niet. Het ministerie zou hieromtrent nog met Survam overleggen, maar ik heb nog geen uitsluitsel hierover gekregen", aldus Hindori.

Hij voegt eraan toe dat bij een niet-verzekerde patiënt er wel een probleem is, "want de ziekenhuizen kunnen dan niet declareren bij een verzekeraar". Ook niet bij het ministerie van Volksgezondheid. In die gevallen hangt het van het beleid van het desbetreffende ziekenhuis af hoe de zaak af te wikkelen.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina