Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Sanering ambtenarenapparaat, wanneer?

COLUMN: Sanering ambtenarenapparaat, wanneer?

13/01/2021 14:00 - SERIEUS!?

COLUMN: Sanering ambtenarenapparaat, wanneer?

Ivan Cairo  

De afgelopen dagen waren we weer in de ban van de zoveelste politieke benoeming van de regering. Er werd flink de draak gestoken met de ‘ongeschoolde’ Bordo. Maar er zijn veel meer Bordo-achtigen in het overheidsapparaat, al dan niet pas benoemd. Die vliegen onder de radar, ze zijn onbekend, maar drukken wel elke maand op de landsbegroting.

De huidige regeringsleiders en sommige ministers laten vrijwel geen enkele gelegenheid voorbijgaan om kritiek te leveren op het benoemingsbeleid van de vorige regering. Terecht worden de handelingen waarbij kort voor de verkiezingen van vorig jaar mei grote groepen mensen in overheidsdienst werden genomen gehekeld. Ook op bevorderingen en aanstellingen van loyalisten -al dan niet gekwalificeerd- in functies als hoofdbeleidsadviseur et cetera was enorme kritiek. Is er op dat stuk verandering van beleid?

De afgelopen maanden zagen we de benoemingen van familieleden onder wie echtgenoten en kinderen van de regeringstoppers in raden van commissarissen van staatsbedrijven of posities op het kabinet van de president. Minister Somohardjo van Binnenlandse Zaken had in het parlement zeer verontwaardigd aangegeven dat op zijn ministerie alleen ruim 400 beleidsadviseurs en medewerkers waren aangesteld, van wie het gros niet op het werk verscheen of werd ingezet waarvoor ze was aangetrokken. Heeft hij als de hoofdverantwoordelijke voor het aantrekken van ambtenaren op de rem getrapt daarna? Nee, want ook nu weer zijn talrijke mensen in het overheidsapparaat bijgekomen.

Bij Openbare Werken weet minister Nurmohamed eigenlijk niet wat hij met de honderden mensen moet doen die extra op de payroll zijn geplaatst. Een deel heeft maanden gewerkt zonder loon te hebben ontvangen en van talrijke waren de aanstellingspapieren niet in orde. Het personeelsbeleid bij de overheid kan gerust een zooitje genoemd worden. Elke regering vanaf Venetiaan-1 in 1991 heeft vastgesteld dat het ambtenarenapparaat te groot is. Zijn er concrete maatregelen getroffen om daarin verandering te brengen, om het bestand af te slanken naar rationele proporties? Het antwoord kennen we allemaal: nee! Geen enkele regering de afgelopen 30 jaar heeft de ballen gehad om te snijden in het ambtenarenapparaat. Integendeel werd het door opeenvolgende regeringen misbruikt als opvangcentrum voor loyalisten, propagandisten en familieleden.

Door de jaren heen zijn er diverse onderzoeken gedaan en rapporten opgesteld hoe de sanering van het ambtenarenbestand zou kunnen plaatsvinden. Al die rapporten liggen op de verschillende ministeries stof te verzamelen. Momenteel heeft de staat een uitgavenpost van honderen miljoenen aan overheidssalarissen per maand. De regering heeft een Crisis- en Herstelplan gemaakt, maar tot nu toe is onduidelijk of afvloeiing van overtollige ambtenaren daar onderdeel van is. Bij tijd en wijle hoor je wat oprispingen van exponenten van de regering over vervroegde pensionering voor landsdienaren, maar volgens mij hoeft er niet op nieuwe regelgeving daarvoor gewacht te worden.

Nu reeds zouden ambtenaren met een bepaald aantal dienstjaren de overheidssector kunnen verlaten. De vraag is, wat krijgen zij in ruil daarvoor? Wat zijn de vooruitzichten? Waar zijn de omscholingsprogramma's zodat ze in andere economische sectoren aan de slag zouden kunnen? Waar worden de nieuwe arbeidsplaatsen gecreëerd? Kennelijk ontbreekt ook bij deze regering de politieke wil en moed om de koe bij de horens te vatten en het mes er echt in te zetten. Hopelijk horen we binnenkort hoe de regering denkt het vraagstuk van het logge en te grote ambtenarenbestand aan te pakken. Het is alom bekend dat afvloeiing van overtollige ambtenaren een van de mantra's van het IMF is. Wedden dat dit in het kader van de standby agreement waar de regering haar hoop op gevestigd heeft ook door het IMF op tafel gelegd zal worden.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina