Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ex-governor legt bezwarende verklaringen af tegen medeverdachten Hoefdraad en Hausil

Ex-governor legt bezwarende verklaringen af tegen medeverdachten Hoefdraad en Hausil

13/01/2021 00:30 - Wilfred Leeuwin

Ex-governor Robert van Trikt heeft in de rechtszaal verklaard dat medeverdachten Gillmore Hoefdraad en Faranaz Hausil van al zijn handelingen op de hoogte waren. Ook met ex-president-commissaris Vijay Kirpalani zou dat het geval zijn.

Ex-governor Robert van Trikt heeft in de rechtszaal verklaard dat medeverdachten Gillmore Hoefdraad en Faranaz Hausil van al zijn handelingen op de hoogte waren. Ook met ex-president-commissaris Vijay Kirpalani zou dat het geval zijn.  

PARAMARIBO - Robert van Trikt, ex-governor en verdachte in de geruchtmakende rechtszaak van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), heeft bezwarende verklaringen afgelegd tegen ex-minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en Faranaz Hausil, directeur Legal, Compliance & International Affairs van de CBvS. Volgens Van Trikt waren die twee van alles op de hoogte, gingen ze samen op reis om zaken te doen en hebben veel bekokstoofd, waardoor hij nu in de problemen is geraakt.

Waar Van Trikt op de eerste zitting in november vorig jaar zich zwaar concentreerde op Hoefdraad en hem voor leugenaar uitmaakte, was het dinsdag tijdens de voortzetting van de zaak, Hausil die het zwaar moest ontgelden. Dit tot ergernis van haar advocaten Raoul Lobo en Murwin Dubois. De manier waarop Van Trikt zich ontdeed van alle betrokkenheid als het ging om grote geldbedragen die werden overgemaakt naar het Belgische bedrijf Clairfield, die opdrachten voor de bank moest uitvoeren, en andere betalingen kwamen vooral bij Lobo verkeerd over. "Die jongen is een slimme, internationale accountant met vijf opleidingen. Als het op zijn vakgebied aankomt, zijn we hier niet opgewassen tegen hem", zei Lobo, die van mening is dat door toedoen en de bezwarende uitlatingen van Van Trikt zijn cliënt "nodeloos bij deze rechtszaak is betrokken en achter de tralies vertoeft".

Lobo maakte in zijn poging kortgedingrechter Maytrie Kuldip Singh ervan te overtuigen dat een voorlopige invrijheidstelling van zijn cliënt gerechtvaardigd is, de rechter en officier van justitie Cynthia Klein het compliment dat die zich dinsdag niet hebben laten pakken door Van Trikt en zich behoorlijk hebben geconcentreerd op de juridische aspecten van deze zaak. "Hij werd er helemaal rood van en begon te zweten toen het op het juridische vlak aankwam", zei Lobo. Het stoort hem enorm dat Van Trikt met tal van vaktermen en beschuldigingen aan het adres van Hausil zich vrij probeerde te praten van de overmakingen van gelden die ver overschreden wat contractueel is afgesproken. "Deze verklaringen zijn allemaal achteraf. De gelden zijn intussen overgemaakt. Om nu te komen stellen dat Hausil ervoor verantwoordelijk is geweest om hem te waarschuwen dat zaken contractueel niet kloppen, doet niets ter zake."

Zijn collega Dubois, die Hausil ook verdedigt, maar ook de advocaat is van Hoefdraad, ziet op dit moment nog geen conflictsituatie wat zijn rol betreft. Hij is het met Lobo eens dat Hausil nodeloos bij deze zaak is betrokken. Dubois zei na afloop van de zitting op vragen van de Ware Tijd, dat wanneer in het proces blijkt dat zijn positie conflicterend wordt, hij Hoefdraad niet langer zal verdedigen maar voor Hausil zal kiezen.

"U moet concreet antwoord geven op de vragen en niet met een lange uitleg komen", hield de rechter Van Trikt vaker voor. Met vakkennis verdedigde Van Trikt bijkans drie uren hoe is omgegaan met de kasreserves van de banken, de aankoop van panden door de CBvS ten behoeve van de staat, de overmakingen van gelden naar Clairfield en zijn betrokkenheid als aandeelhouder bij het accountantsbedrijf Orion Assurance and Advisory. Op die manier verdedigde hij ook de aankopen van voertuigen en andere tenlasteleggingen.

Naast Hoefdraad en Hausil moest Vijay Kirpalani, voormalig president-commissaris bij de Centrale Bank van Suriname, het ontgelden. De verklaringen van Kirpalani in het gerechtelijk vooronderzoek tegen hem ontkende hij. De rol van de voormalige president-commissaris riep veel vragen op bij de rechter. Irwin Kanhai, die de advocaat is van Van Trikt, wilde weten in hoeverre Kirpalani in z'n hoedanigheid van zakenman ooit verzoeken heeft gedaan om in aanmerking te komen voor vreemde valuta. Hierop antwoordde Van Trikt bevestigend en wist te vermelden dat hij het heeft afgewezen.

Kirpalani zou tegen de ex-governor verklaringen hebben afgelegd waaruit blijkt dat Van Trikt hem niet heeft gekend als president-commissaris. Ook zou Kirpalani het niet op prijs hebben gesteld dat Van Trikt hem langer dan een kwartier heeft laten wachten om een raadsvergadering te plannen. De voormalige governor onthulde dat de president-commissaris van hem verwachtte in zijn handelszaak te komen om te vergaderen, wat hij zou hebben geweigerd. Volgens het relaas van Van Trikt is hij volledig in deze zaak geluisd. De getuigenverklaringen van Kirpalani weersprak de ex-governor. Hij blijft erbij dat Hausil, Hoefdraad en Kirpalani van al zijn handelingen op de hoogte zijn geweest.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina