Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Ravaksur ontevreden over relatie met regering

Ravaksur ontevreden over relatie met regering

14/01/2021 10:03 - Ivan Cairo

Armand Zunder

Armand Zunder Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Vakbondoverkoepeling Ravaksur is niet blij met de marginale wijze waarop zij door de regering wordt geïnformeerd over maatregelen die zeker een negatief effect zullen hebben op de werkende klasse. Het zit de organisatie ook dwars dat in haar beleving tijdens de overlegmomenten tot nu toe met de regering het meer een eenrichtingsdiscussie is. Het kabinet wordt verweten zaken te willen opleggen zonder oor te hebben naar de visie of voorstellen van de vakbeweging.

Ook vindt Ravaksur dat hij door de beleidsmakers aan het lijntje wordt gehouden. Het al wekenlang beloofde crisis- en herstelplan heeft hij nog niet om te becommentariëren. Als de vakbeweging zich niet kan stellen achter de consequenties van de aangekondigde herstelmaatregelen voor de portemonnee van loontrekkers "zal er een probleem ontstaan", waarschuwt Armand Zunder (PWO). "Concreet: die arbeiders gaan op straat komen, want ze komen niet uit", verduidelijkt collega Errol Snijders (De Moederbond).

Zunder voert aan dat twee maatregelen van de regering - verhoging van de governmenttake in de brandstofprijs en unificatie van de wisselkoersen - een moordend effect hebben gehad op loontrekkers. Hun koopkracht is sterk achteruitgegaan. Daarom is van belang dat goed wordt doorberekend welk effect de herstelmaatregelen zullen hebben. "Yu no kan meki unu dede", zegt Snijders.

Dat de regering voor de weg van de minste weerstand kiest en solidariteitsheffing bij loontrekkers met een dikkere portemonnee pleegt zit Ravaksur niet lekker. Die loontrekkers zitten juist in de mijnbouwsector bij bedrijven zoals Iamgold, Newmont en Staatsolie en de productiesector. Dat zijn economische sectoren die juist substantiële inkomsten voor de staat opbrengen. Deze arbeiders zouden juist ontzien moeten worden, vindt Snijders.

Volgens Snijders en Zunder zou de regering veel meer kunnen halen uit belastingen. Snijders wijst erop dat in 2018 slechts SRD 2 miljoen aan vermogensbelasting is binnengehaald, terwijl bij loontrekkers SRD 1,8 miljard aan loonbelasting is geïnd. Door het dichten van de mazen in de belastingwetgeving en zuivering van de Belastingdienst van corrupte ambtenaren kan aan vermogensbelasting meer worden binnengehaald, menen de vakbondsleiders. Ook de introductie van de btw moet snel worden doorgevoerd.

Ravaksur ziet de grootverdieners onder de loontrekkers niet als de "brede schouders die de zwaarste lasten moeten dragen". Voor de vakorganisatie zijn dat de grote lokale bedrijven. "Deze bedrijven helpen het land niet, want ze zijn alleen consumptief bezig", zegt Snijders doelende op bedrijven die import- en niet productiegericht zijn.

Het zit Ravaksur ook hoog dat de regering de subsidie op elektriciteit gaat afbouwen voor de bevolking, maar nog steeds stroom ver beneden de kostprijs aan de goudmultinationals zal blijven leveren. "Ook Iamgold moet de juiste stroomtarieven gaan betalen. Het is eigenlijk ons eigen geld dat ze op stroom besparen dat ze ons teruggeven", zegt Sonny Chotkan (Osav). CLO-voorzitter Ronald Hooghart is van oordeel dat de regering Iamgold in de gelegenheid moet stellen om zelf zijn stroom op te wekken en zo in de eigen behoefte te voorzien.

Verzwakking van de SRD ziet Ravaksur als het grootste probleem in de Surinaamse economie. "Die verzwakking vindt zijn weerslag in de prijzen van goederen en diensten." Voor de vakbondsleiders is van belang dat die wordt gestopt en er maatregelen komen om deze te versterken zodat de koopkracht van loontrekkers reëel verbetert.

Ravaksur neemt geen genoegen met de begroting2021. "De begroting van dit jaar is een foto. Wat wij willen hebben is de film tot 2023. Hoe gaan we van een begrotingstekort van 17 procent naar 5 procent? De inflatie is 59 procent. Hoe gaan we naar 10 procent en welke maatregelen komen er om het daar onder te houden?" stelt Zunder.

Hij vreest dat een simpele loonronde voor de ambtenaren niet zal leiden tot verbetering van de koopkracht van loontrekkers. Werkers in de particuliere sector zullen ook loonsverhoging eisen en het bedrijfsleven zal meegaan, door de prijzen van goederen en diensten te verhogen. Geschat wordt dat bij een inflatie van 59 procent een loonaanpassing van op zijn minst 70 procent zou moeten komen. "We komen in een loon-prijsspiraal terecht", waarschuwt de PWO-voorzitter.

Er dient volgens de vakbondsleiders "een cocktail" aan maatregelen te komen die moet resulteren in verbetering van het besteedbare inkomen. Deze maatregelen zullen wel de goedkeuring van de vakbeweging moeten hebben.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina