Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Assembleeleden vragen aandacht effecten wijziging belastingwetten

Assembleeleden vragen aandacht effecten wijziging belastingwetten

15/01/2021 15:54 - Ivan Cairo

NDP-fractielid Iona Edwards aan het woord tijdens de behandeling van de wetten om de solidariteitsheffing van 10 procent mogelijk te maken.

NDP-fractielid Iona Edwards aan het woord tijdens de behandeling van de wetten om de solidariteitsheffing van 10 procent mogelijk te maken. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Verschillende assembleeleden hebben de regering gevraagd of er geen andere mogelijkheden zijn om extra middelen binnen te halen zonder de wet Inkomstenbelasting en Loonbelasting te wijzigen zoals de regering heeft voorgesteld. Ook vrezen parlementariërs dat de verhoging van de omzetbelasting tot prijsverhogingen zal leiden, wat weer in het nadeel van de consument zal uitpakken, vooral van bewoners in het binnenland.

Iona Edwards (NDP) merkte op dat de regering eerder de focus legt op het makkelijk innen van geld dan het welzijn van burgers prioriteit te geven. De COVID-19 pandemie trekt reeds een zware wissel op het volk meent het parlementslid. "Vooral de mensen in het binnenland zullen het te verduren hebben," zei Edwards, bij de behandeling van de wetswijzigingen.

Ook Abop-fractielid Genevievre Jordan vroeg aandacht voor mogelijke prijsverhogende effecten van de maatregelen die de regering nu treft om de economie weer op spoor te brengen. Zij stelde evenals Ewards dat de mensen in het binnenland het nog zwaarder te verduren zullen krijgen dan het nu al is. Waar bewoners in de hoofdstad zullen "schreeuwen" vanwege verhoogde prijzen zullen mensen in het binnenland "huilen", zei Bep-fractieleider Ronny Asabina.

VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien benaderde de zaak van een meer optimistische kant. Hij gelooft dat de belastingmaatregelen een prijsverhogend effect van niet meer dan twee tot drie procent zal hebben. Fractiegenoot Shyam Binda wees er echter op dat prijsbepaling geen simpele optelsom is van percentages zoals door Gajadien werd gepresenteerd. Binda merkte op dat er verschillende bedrijfskosten bijdragen aan de vaststelling van de prijzen van goederen door de detailhandel.

Gajadien constateerde dat met de wetswijzigingen de overheid circa SRD 600 miljoen zal binnenhalen en dat de maatregel bedoeld is om de solidariteitsheffing van 10 procent mogelijk te maken en slechts voor één jaar zal gelden. Ook collega Chuanrui Wang (VHP) merkte op dat de heffing slechts van tijdelijke aard is en dat slechts zij die het financieel kunnen dragen zullen betalen. De fractieleider voerde aan dat slechts 120 ambtenaren, 5.421 loontrekkers uit de particuliere sector en 257 lichamen de solidariteitsheffing zullen betalen.

Volgens Asabina betaalt een goed deel van de belastingplichtige loontrekkers al enkele maanden geen loonbelasting vanwege de verhoogde heffingskorting die in verband met de COVID-19 pandemie is ingevoerd. "Concreet kan gesteld worden dat een goed deel van de belastingplichtigen geen bijdrage meer levert in de vorm van belastingafdracht, met een gigantische inkomstenderving tot gevolg. Overigens komt deze tegemoetkoming, de heffingskorting alleen natuurlijke personen ten goede", stelde hij. Asabina merkte op dat met de invoering van de solidariteitsheffing een situatie ontstaat waarbij alleen de belastingplichtigen die in de hoogste tevens laatste schijf van 48 procent voorkomen deze extra bijdrage zullen leveren.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina