Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Log overheidsapparaat

COMMENTAAR: Log overheidsapparaat

15/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Log overheidsapparaat

 

“DE OVERHEIDSBEGROTING IS uit balans en ontspoord, omdat er structureel meer uitgaven zijn dan inkomsten. Het uitgavenpatroon is niet duurzaam, omdat er teveel wordt uitgegeven aan lonen, subsidies en rentebetalingen die voor een belangrijk deel een consumptief karakter hebben, terwijl te weinig kapitaaluitgaven worden gedaan. Het inkomstenpatroon dient nader geanalyseerd te worden, waarbij gelet moet worden op factoren als de mate waarin wordt voldaan aan de belastingplicht, alsook in hoeverre het huidig systeem voldoende middelen binnenbrengt en waar aanpassingen en uitbreidingen van het wettelijk kader wenselijk mogelijk zijn.” Zo luidt een passage uit het ‘Crisis- en herstelplan 2020-2023’ dat deze week in concept door de regering aan sociale partners wordt gegeven ter becommentariëring.

Verder wordt aangegeven dat de nominale uitgaven voor lonen en salarissen zijn verdubbeld in vijf jaar tijd. In percentages van het totaal van de lopende uitgaven schommelt het looncomponent tussen de 32 en 35 procent. Het ambtenarenapparaat was al lang aan sanering toe, maar in plaats daarvan zijn er door alle regeringen de afgelopen decennia duizenden personen extra in dienst genomen, terwijl er zonder gedegen onderbouwing aan veel personen hogere salarissen werden toegekend. In 2020 zijn 5.764 personen in dienst genomen door de overheid.

Hoewel de regering in het CHP constateert dat het ambtenarenapparaat qua personeelsbestand uit haar voegen is gegroeid en zwaar op de overheidsbegroting drukt, wordt in dit plan geen enkele indicatie gegeven dat afvloeiing van overtollige ambtenaren behoort tot de maatregelen om de uitgaven van de overheid omlaag te brengen, wat zou bijdragen aan het wederom in balans brengen van staatsfinanciën. Op vragen van de pers zei president Santokhi woensdag dat er een programma komt om het ambtenarenkorps af te slanken. Hij haalde zelfs aan dat over dit vraagstuk al talrijke rapporten zijn uitgebracht die wellicht actualisering behoeven. Wanneer een aanvang hiermee wordt gemaakt, is niet gezegd door de president en een concreet tijdspad is niet aangegeven.

De president heeft aangegeven dat nu maatregelen worden getroffen om de economie weer op spoor te krijgen en dat investeringen gepleegd zullen worden om nieuwe banen te scheppen. Hij voegde eraan toe dat de regering niet zal meewerken aan brood- en baanvrees voor ambtenaren. In het crisisplan wordt de verwachting uitgesproken dat de duizenden arbeidsplaatsen die door Covid-19 verloren zijn gegaan weer geheractiveerd kunnen worden, vanwege een Covid-19-noodfonds van SRD 300 miljoen ter ondersteuning van bedrijven.

Daarnaast is volgens de regering te verwachten dat er door nieuwe particuliere investeringen van 685 miljoen US dollar circa elfduizend banen bijkomen plus nog ongeveer 1.250 banen als effect van investeringen door de overheid in de periode 2022-2023. Op pagina 89 van het CHP wordt het navolgende aangegeven: 'Het ontwikkelen en uitvoeren van een omscholingsprogramma voor ambtenaren en deze i.s.m. de particuliere sector plaatsen in bedrijven en organisaties'. De regering verwacht dat in de periode 2021-2023 tenminste 5.000 ambtenaren zijn omgeschoold en ingezet in de particuliere sector. Ht programma zal uit eigen begroting en middelen van IDB en'of Wereldbank worden gefinancierd.

Met de afvloeiing wordt in 2021 uit eigen begroting het programma ontwikkeld en daarna m.b.v. donorfinanciering uitgevoerd. Daar de regering weet dat het apparaat te groot is, is het inderdaad van belang dat nu, aan het begin van haar regeerperiode, een duidelijk plan wordt gemaakt hoe het apparaat te saneren. Daarbij zullen taken en werkzaamheden die naar de particuliere sector kunnen worden afgestoten ook geëffectueerd dienen te worden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina