Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • DNA eist verantwoording belastingmaatregelen binnen half jaar

DNA eist verantwoording belastingmaatregelen binnen half jaar

15/01/2021 19:20 - Ivan Cairo

Patricia Etnel (NPS) tijdens een interruptie bij de behandeling van enkele belastingwetten vrijdag door het parlement. Zij ondersteunde de motie waarin de regering wordt opgeroepen binnen een half jaar verantwoording af te leggen over het effect van de wetswijzigingen.

Patricia Etnel (NPS) tijdens een interruptie bij de behandeling van enkele belastingwetten vrijdag door het parlement. Zij ondersteunde de motie waarin de regering wordt opgeroepen binnen een half jaar verantwoording af te leggen over het effect van de wetswijzigingen. Foto: dWT  

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee heeft middels een motie de regering opgeroepen om binnen zes maanden het parlement zo omstandig mogelijk te informeren over de belastinghervormingen, die zullen worden doorgevoerd, de voortgang daarvan en de voorlopige resultaten. De motie die door een aantal coalitieleden en van de Bep-fractie is getekend en door VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien werd ingediend is vrijdag met algemene 41 stemmen is aangenomen door het College.

Ook de NDP-fractie heeft de motie ondersteund. Patrick Kensenhuis die het standpunt van zijn fractie toelichtte zei dat dat gedaan werd omdat de oproep aan de regering om regelmatig verslag te doen werd geschraagd. Bep-fractieleider Ronny Asabina gaf aan dat zijn fractie heeft meegewerkt aan de motie en dat hij daarom ondersteunde. Hij verwacht daarom dat tussentijds de belastinghervormingen worden geevalueerd en het Collega daarover wordt gerapporteerd.

Als overwegingen in de motie worden aangevoerd dat de solidariteitsheffing van 10 procent voor een jaar zal gelden, terwijl er structurele belastinghervormingen zullen plaatsvinden; dat de regering werkt aan verschuiving van directe belastingen -op loon uit arbeid- naar indirecte belastingen -op consumptie-, zulks met het oog op rechtvaardigheid en eenvoud.

Verder wordt opgeroepen dat de regering alles eraan zal doen om de sectoren die nu geen belasting betalen binnen het formele en fiscale circuit te krijgen, zodanig dat deze sectoren in de vorm van belastingafdracht hun bijdragen leveren aan de financiering van de staatskas. Daarnaast wordt in overweging genomen dat de regering zich zal inzetten om de communicatie voorwat betreft deze maatregelen goed verstaanbaar en begrijpelijk over te brengen naar de samenleving.

Tijdens de behandeling van de ontwerpwetten over nadere wijziging van de wet loonbelasting, inkomstenbelasting en omzetbelasting waren de meningen tussen colaitie- en oppositieleden nogal verdeeld. Vooral over de verhoging van de omzetbelasting zijn door oppositieleden kanttekeningen geplaatst en werd aangevoerd dat het kleinbedrijf en kleine zelfstandigen hard getroffen zullen worden door de kostenverhogende maatregelen terwijl ze al gegeseld worden door de coronapandemie.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina