Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Parlement buigt zich over belastingverhogende wetten

Parlement buigt zich over belastingverhogende wetten

15/01/2021 00:00 - Ivan Cairo

In het parlement is donderdag de behandeling van de belastingwetten aangevangen.

In het parlement is donderdag de behandeling van de belastingwetten aangevangen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - In een stevig debat in het parlement zijn donderdag door assembleeleden van zowel coalitie als oppositie indringende vragen gesteld aan de regering om concreet aan te geven hoe zij ervoor zal zorgen dat belastingverhogende maatregelen niet zullen doorwerken in de prijzen van goederen en diensten. Het college besprak de voorgenomen verhoging van de omzetbelasting en aanpassingen van de wet op Loonbelasting en Inkomstenbelasting.

De wetsaanpassing moet het mogelijk maken dat de overheid de solidariteitsheffing kan plegen op loontrekkers en inkomensgroepen die meer dan SRD 150.000 per jaar verdienen. Daarnaast wil zij de omzetbelasting brengen van 10 naar 12 procent. Hoewel volksvertegenwoordigers beseffen dat de overheid grote financiële problemen heeft, werd gevraagd zodanige maatregelen te treffen, waardoor de druk op de samenleving en vooral op de middenklasse en het klein en middelgroot- bedrijf niet moordend wordt.

BEP-fractieleider Ronny Asabina, zelf belastingdeskundige, bracht naar voren dat de omstandigheden bij toepassing van solidariteitsheffing in vorige regeerperioden verschillen met de huidige. Hij vraagt zich af of de instituten belast met handhaving van de belastingwetten zo ingrijpend waren uitgehold of de belastingmoraal zo een dieptepunt had bereikt als de aanhoudende economische neergang in combinatie met de coronacrisis zich toen ook hadden voorgedaan. Want, zegt het assembleelid, "in een poging het hoofd boven water te houden en arbeidsplaatsen te garanderen merken wij dat bedrijven overgaan om op het salaris van het personeel in te korten of de mensen met ontslag te sturen". Eveneens is het volgens hem bekend dat hoogopgeleiden en grootverdieners in de regel zoeken naar mazen en mogelijkheden in de wet om belastingheffing te ontlopen.

NDP-fractielid Melvin Bouva stelde voor om de extra heffing te plegen op mensen met een jaarinkomen van SRD 250.000. Hij had ook kritiek op het tijdstip van de inwerkingtreding van de wetsaanpassingen. Bouva opperde om de uitvoering te verschuiven met drie tot zes maanden in de verwachting dat tegen die tijd de economische bedrijvigheid weer zal zijn toegenomen.

Hij wees ook op de talrijke vrijstellingen die aan bedrijven inclusief multinationals worden gegeven. De NDP'er deed een beroep op de regering om met belanghebbenden om de tafel te gaan teneinde ook daar wat extra inkomsten voor de staat binnen te halen. Asabina voerde verder aan dat de multinationals en andere grote bedrijven zullen ontkomen aan de verhoging van de omzetbelasting, vanwege wettelijke beperkingen en mogelijkheden om de heffing te ontlopen. Hij verwees naar de Investeringswet alsook het Grondstoffenbesluit, die mogelijk maken dat omzetbelastingvrij mag worden geïmporteerd. "Deze verhoging zal doorwerken in de prijzen van de producten, conform het vrije marktmechanisme", waarschuwde Asabina.

De BEP-fractieleider heeft er moeite mee mee te werken aan verhoging van de omzetbelasting. "De trouwe belastingbetalers zullen het gelag betalen." Hij riep de regering op orde op zaken te stellen op de haven en grensposten, waar naar verluidt door corruptie de fiscus veel middelen misloopt. "Daar is muziek in de tent." Asabina merkte op dat er een heel groot grijs vlak bestaat op het gebied van de omzetbelasting. De inkomsten uit de omzetbelasting kunnen bij een strengere heffing van al bestaande importtarieven meer opbrengen zonder het tarief te verhogen. Door verschillende volksvertegenwoordigers is gepleit voor zwaardere controle op prijzen. Ook hebben de parlementariërs Ebu Jones en Ann Sadi (NDP) en Patricia Etnel (NPS) gepleit voor het officieel vaststellen van de armoedegrens.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina