Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Is de regering bang?

COMMENTAAR: Is de regering bang?

16/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Is de regering bang?

 

DE REGERING IS zoals aangekondigd nu in de urgentiefase bezig maatregelen door te voeren om orde op zaken te stellen. Een daavan is het doorvoeren van nieuwe belastingwetten om de inkomsten te verhogen en het aanpakken van het armoedevraagstuk wat ook prioriteit geniet in de urgentiefase.

Een heel belangrijke vraag daarbij is wat is arm en wie behoeft steun? Nu is de regering kennelijk in alle enthousiasme bezig achterste voren te werken. Want als nog niet is gedefinieerd wat anno 2020 arm is dus met een koers van SRD 14,29 voor de US dollar en een benzineprijs van meer dan SRD 10 per liter en een Covid-19-pandemie die veel mensen brodeloos heeft gemaakt waar gaan we dan vanuit?

Want als we niet weten waar de grens ligt voor arm, hoe kan dan worden doorberekend waar de grens ligt om steun te geven. Welke invloed zal de verhoging van de omzetbelasting hebben op het prijzenpakket dat deze mensen gebruiken en hoe gaat dat worden gecompenseerd? Die cruciale vraag is van eminent belang. In het Crisis- en Herstelplan van de overheid staat een grens van juli 2019 die nu absoluut niet meer actueel is.

Ook in het kader van het ondersteuningsprogramma van het IMF en het afschaffen van subsidie op water en elektriciteit is van groot belang om goed te definiëren wie tot die groep behoort. De burger is gebaat bij duidelijkheid, ook om misverstanden te voorkomen. Iedereen heeft het nu stukken moeilijker dan vóór deze regering aantrad. En omdat veel mensen zichzelf rekenen tot de groep sociaal zwakkeren en daarom misschien rekenen op overheidssteun, is het ook van groot belang dat ook zij weten waar ze aanspraak op zullen maken of juist niet.

De regering moet ook niet vergeten dat in de economie dingen tegelijkertijd gebeuren. Het kan dus niet zo zijn dat nu de belasting wordt verhoogd om daarna pas te gaan kijken wat de effecten zullen zijn. Economie is trouwens ook voorspelbaar ... mits alle berekeningen goed zijn gemaakt.

Een verdere analyse leert dat met een toename van de omzetbelasting iedereen dus ook de armen meer gaan betalen. Dit, terwijl de regering het totaal niet heeft over onroerendgoedbelasting en het efficiënter innen van vermogensbelasting of het verhogen daarvan. Terwijl dat een ideale manier zou zijn om beide in het urgentieplan genoemde doelstellingen te realiseren: meer inkomsten en de armen blijven gespaard.

Het lijkt alsof de regering bang is het geld te zoeken waar het echt is. De vraag is: waar is de regering bang voor en waarom? Welke belangen beschermt ze? Want met doorvoeren van juist deze belastinghervormingen wordt niet het maximale gehaald voor de staatskas én de armen worden getroffen. En precies dat zou niet mogen gebeuren in de urgentiefase.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina