Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Loon-, inkomsten- en omzetbelasting gaan omhoog

Loon-, inkomsten- en omzetbelasting gaan omhoog

16/01/2021 02:20 - Ivan Cairo

President Santokhi (l) en minister Achaibersing (r) hebben vrijdag in DNA de noodzaak van de belastingwetten opnieuw benadrukt.

President Santokhi (l) en minister Achaibersing (r) hebben vrijdag in DNA de noodzaak van de belastingwetten opnieuw benadrukt. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Aanpassing van de wetten loon-, inkomsten- en omzetbelasting die tijdelijk voor extra middelen voor de overheid moeten zorgen, zijn vrijdag na twee dagen debatteren door De Nationale Assemblee (DNA) goedgekeurd. Wijziging van de twee inkomenswetten moeten de solidariteitsheffing van 10 procent mogelijk maken. Deze extra belasting zal vanaf 1 februari gedurende een jaar worden geheven bij personen en lichamen die meer dan SRD 150.000 per jaar verdienen. De coalitie en BEP-fractie (31) hebben vóór de twee wetten gestemd en de NDP (10) tegen. Bij de wet Omzetbelasting heeft de BEP-fractie zich van stemmen onthouden en was de stemverhouding 29 vóór en tien tegen.

Een motie van de coalitie en oppositiepartij BEP waarin de regering wordt opgeroepen binnen een halfjaar het parlement te informeren over voorgenomen belastinghervormingen en effecten van de maatregelen vond wel steun bij de NDP. Die motie werd met algemene 41 stemmen aangenomen door het parlement. Minister Armand Achaibersing legde bij het verdedigen van de omzetbelasting van 10 naar 12 procent uit dat er ontheffingen zullen worden doorgevoerd op goederen voor de agrarische sector, pluimvee-industrie en bedrijven. Echter, casino's komen niet in aanmerking voor ontheffing.

De belastingmaatregelen zullen circa SRD 500 miljoen opleveren. "We don't have time to lose", reageerde Achaibersing op bezwaren van de NDP-fractie over het tijdstip van de invoering. De fractie zag dat ze liever over enkele maanden werden doorgevoerd wanneer de samenleving en het bedrijfsleven de klappen van de huidige coronacrisis enigszins te boven waren gekomen. Achaibersing zegt alvast "een onderdeel van een samenhangend pakket" aan het parlement te hebben aangeboden voor goedkeuring.

BEP-fractieleider Ronny Asabina stelde dat zijn partij zich kan terugvinden in de aanpassing van de wetten op loon- en inkomensbelasting, maar wijziging van de wet Omzetbelasting zodat die kan worden verhoogd kon niet worden ondersteund. Hij voerde aan te beseffen dat de regering pijnlijke maatregelen moet treffen in een poging de economie, die in een diep dal verkeert, weer op spoor te krijgen. Echter, de regering heeft hem niet ervan kunnen overtuigen om mee te werken aan verhoging van de omzetbelasting, vooral omdat president Chandrikapersad Santokhi heeft aangevoerd dat de extra middelen worden gehaald waar die kunnen worden gehaald.

Met de huidige wet zou de staat veel meer kunnen binnenhalen dan met aanpassing van het tarief meent de fractieleider. "Deze huidige omzetbelastingwet biedt voldoende ruimte en mogelijkheid om de staatskas extra te doen rinkelen", zei Asabina. De regering hoeft wat de inning betreft slechts strikt beleid te voeren en flakkerende maatregelen te treffen. Aanname van de wetswijziging zal extra belastingdruk veroorzaken en een grotere ongelijke concurrentie tussen malafide en bonafide handelaren. "Daaraan gaan wij niet meewerken", zei hij.

Santokhi, die het slot van de parlementsvergadering bijwoonde, merkte na goedkeuring van de wetten op dat deze horen bij een pakket van maatregelen die al in september 2020 aan het parlement zijn gepresenteerd, maar nu met wetgeving dienen te worden geëffectueerd. Deze maatregelen zijn ook de voorlopers van zaken die in het Crisis- en Herstelplan zijn opgenomen om de crisis te kunnen terugdringen. De NDP blijft van mening dat de maatregelen juist tot meer financiële problemen voor burgers zal leiden en het armoedevraagstuk zal verergeren. Daarom zijn er voorstellen aan de regering gedaan zei fractieleider Rabin Parmessar, die echter geen ingang bij de coalitie en de regering hebben gevonden.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina