Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'RGD financieel leeggeplunderd en uitgehold'

'RGD financieel leeggeplunderd en uitgehold'

16/01/2021 08:08 - Wilfred Leeuwin

Ex-minister Antoine Elias (l) wil niet reageren op het vernietigende rapport, terwijl ex-directeur Maaltie Sardjoe, die een aantal keren wordt genoemd, zegt niets te weten over het document.

Ex-minister Antoine Elias (l) wil niet reageren op het vernietigende rapport, terwijl ex-directeur Maaltie Sardjoe, die een aantal keren wordt genoemd, zegt niets te weten over het document.  

PARAMARIBO - Stichting Regionale Gezondheidsdienst (RGD) is van 2012 tot 2018 uitgehold en financieel beroofd. Door onbehoorlijk bestuur, mismanagement, verstrengeling van belangen, zelfverrijking van directieleden en anderen kunnen de rechtmatigheid en doelmatigheid van projecten niet worden verantwoord.

RGD zou volgens rapportage een schuld hebben van ruim SRD 90 miljoen. Het merendeel daarvan zou bestaan uit niet afgedragen loonbelasting, AOV en SZF-premies. De verklaring van de RGD dat het niet afgedragen geld met toestemming van de ministeries van Volksgezondheid en Financiën zou worden besteed aan investeringen kon niet worden hard gemaakt met een schriftelijke overeenstemming. Dit staat in een rapport van het accountantsbureau Orion Assurance and Advisory.

De doorlichting van de RGD naar haar inkomsten- en uitgavenstroom en de interne organisatie heeft plaatsgevonden in 2019. Het rapport is gestuurd naar overheidsinstanties en het Openbaar Ministerie. Het is zeer bezwarend voor ten minste twee directeuren uit twee verschillende politieke regeringen en leden van het stichtingsbestuur. Ex-minister Antoine Elias van Volksgezondheid die het rapport kent, wil daarover niet praten wanneer de Ware Tijd hem contact, omdat het gaat om zaken van vóór zijn periode.

Maaltie Sardjoe, die in het rapport veelvuldig wordt genoemd als één van de directeuren voor een merendeel van de periode waarop het rapport betrekking heeft, zegt tegen de Ware Tijd  het document niet te kennen. De huidige RGD-directeur, Nishita Gajadin, zegt daarentegen er wel van op de hoogte te zijn. Ze wil er op dit moment niet op ingaan, maar het is de bedoeling het te betrekken bij de evaluatie die gaande is bij de stichting.

Personen die door de Ware Tijd zijn benaderd zijn nogal voorzichtig om over het rapport een uitspraak te doen, door het politiek gevoelig karakter. Sommige mensen trekken de betrouwbaarheid van de informatie in twijfel. Maar volgens een bron zou dat om politieke redenen zijn. De Ware Tijd die het rapport in handen heeft verneemt dat er al een gerechtelijk vooronderzoek is gestart, maar dat het plotseling is afgebroken op aangeven van de politiek.

In het rapport worden drie projecten - automatisering, aankoop babyvoeding en bouwprojecten - onder het vergrootglas geplaatst. Voor babyvoeding is over de periode tot 2015 geen deugdelijke administratie bijgehouden. Die zou zijn vernietigd. RGD zou dus geen bewijs hebben dat de met subsidie aangeschafte babyvoeding doelmatig is geweest. De accountant vermoedt onregelmatigheden bij de in- en verkoop, distributie en financiële afhandeling. Er lijkt meer ingekocht te zijn dan waaraan behoefte was. Een belanghebbende zou met de wederverkoop een winst hebben gemaakt van meer dan SRD 2,5 miljoen.

Volgens de accountant zijn er onvolkomenheden aangetroffen bij de jaarrekeningen over de periode 2012-2017, die niet kunnen worden verklaard door zowel interne als externe deskundigen. Bij bouwprojecten, waar een verweven relatie is geconstateerd tussen directie en uitvoerders, zijn contractueel afgesproken bedragen ver overschreden. Er wordt wel van uitgegaan dat dit zou kunnen, maar officiële documenten ontbreken. In de meeste gevallen is er sprake van overschrijding van de bestedingssom met meer dan 30 procent.

In het rapport staat dat per 1 januari 2014, de maandsalarissen van directieleden, die tussen de SRD 15.000 en SRD 20.000 bedragen zijn aangepast met een representatietoelage van 10 procent en een eenmalige uitkering van 53 tot 63 procent. Deze extra's zijn niet door de minister van Financiën goedgekeurd, maar door de voorzitter van het stichtingsbestuur, in strijd met de statuten. Hoewel bij de stichting een functiebeschrijving is met voldoende checks and balances hebben de directie, het bestuur en de leden van commissies voor projecten hun taken niet naar behoren uitgevoerd. Directies en leden van het bestuur zouden zichzelf tegen aanzienlijke maandelijkse vergoedingen hebben aangesteld in commissies.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen