Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Lokale inbreng veiligstellen bij olie-industrie

Lokale inbreng veiligstellen bij olie-industrie

17/01/2021 00:00 - Van onze redactie

De heli's in de hangar van Gum Air op Kwatta zijn van een Amerikaans bedrijf dat door de oliesector wordt ingehuurd.

De heli's in de hangar van Gum Air op Kwatta zijn van een Amerikaans bedrijf dat door de oliesector wordt ingehuurd. Foto: Dean Gummels  

PARAMARIBO - Er moeten mechanismen worden ingebouwd waardoor lokale inbreng wordt gegarandeerd bij de zich ontwikkelende olie-industrie. "Ik denk dat er nog veel daaraan moet worden gedaan", zegt Dean Gummels, directeur van Gum Air, tegen de Ware Tijd. Hij denkt dat Surinaamse zakenlui enthousiast en doortastend genoeg zijn om gebruik te maken van de beschikbare opties.

Zelf exploiteert Gum Air sinds 2015 een helikopterplatform ten behoeve van de oliesector. "De koek is groot en ik denk dat Surinaamse zakenlui gaandeweg steeds meer zullen opeisen. Echter, we moeten er rekening mee houden dat het een nieuwe sector is en veel moet worden geleerd. En dat vergt tijd."

Een voorbeeld van wat Gummels zegt is het platform dat zijn bedrijf exploiteert. Het staat er sinds 2015 en voldoet aan alle door onder meer het milieuinstituut Nimos gestelde eisen. De faciliteit is op Kwatta, maar de heli's zijn van een Amerikaans bedrijf dat door de oliesector wordt ingehuurd.

Op de vraag waarom Gum Air niet zelf de vliegoperaties uitvoert, antwoordt Gummels dat op de eerste plaats het vereiste twaalf personen model bijkans tien miljoen US dollar per stuk kost. Komt nog erbij dat op dit moment slechts kortlopende overeenkomsten worden gesloten. "Dus dat alleen al is een onhaalbare zaak."

Maar ook worden nog specifieke eisen gesteld door de oliemaatschappijen, waar op dit moment Surinaamse bedrijven, in elk geval Gum Air, niet aan kunnen voldoen. Op een vraag of het bedrijf in de toekomst zelf de operaties wil uitvoeren blijft Gummels een concreet antwoord schuldig. "We moeten de ontwikkelingen afwachten." In elk geval wordt nu geïnvesteerd in het platform, waarbij de aanvliegstrook wordt verruimd.

Al geruime tijd roept Staatsolie-directeur Rudolf Elias dat de Surinaamse gemeenschap zich moet voorbereiden om in te spelen op de mogelijkheden die de nieuwe sector biedt. Gummels beaamt dit, maar denkt dat omdat het een nieuwe sector is, dit ook een uitdaging is. "We moeten veel leren." Ondanks dat ziet hij veel initiatieven van de grond komen.

Desgevraagd zegt hij dat inderdaad joint ventures tussen Surinaamse en buitenlandse bedrijven een oplossing kunnen bieden. "Dan leer je van dat andere bedrijf. Maar ook Surinaamse bedrijven moeten niet schuwen om onderling samen te werken." Het heliplatform ziet Gummels in feite ook als en joint venture, aangezien de operaties niet door Gum Air worden uitgevoerd. "Maar we hebben personeel daar en leren ook veel. Ik weet niet of dat geregeld is, maar indien niet, zou het goed zijn als bij contracten met buitenlandse maatschappijen bedongen wordt dat een deel van de werknemers ingezetenen zijn", pleit Gummels.

Share on Facebook    Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina