Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Zelfstandige aanpak infrastructuur financiële uitdaging Bansi en Radjab

Zelfstandige aanpak infrastructuur financiële uitdaging Bansi en Radjab

18/01/2021 10:01 - Merredith Bruce

Zelfstandige aanpak infrastructuur financiële uitdaging Bansi en Radjab

Foto: CDS  

PARAMARIBO - De districtscommissarissen Sherin Bansi-Durga (Saramacca) en Mohamedsafiek Radjab (Commewijne) zijn bereid om het onderhoud van wegen, trenzen en goten in hun district zelf ter hand te nemen. Dat is waar het ministerie van Openbare Werken (OW) vanaf 2022 naar toe wil. Om te voorkomen dat men teveel afhankelijk is van het ministerie zullen burgers dit deel samen met de dc, districts- en ressortraden moeten overnemen.

Bansi-Durga zegt dat dit ook past in wat zij heeft uitgestippeld. "Ik heb vanaf mijn aantreden gezegd te willen werken aan gemeenschapszin en zelfwerkzaamheid wat moet gaan leiden tot kostenbesparing. Dingen binnen ons handbereik, moeten we zelf kunnen oppakken." Echter, ze geeft toe dat het een financiële uitdaging wordt, vooral met het nu beschikbare geld in het districtsfonds. "Er is voor dit jaar SRD 200.000 begroot en daaruit moet ik alle achterstallig onderhoud betalen. Met de normale dingen die erbij komen, wordt het bijna onmogelijk."

Maar ze vindt het niet onmogelijk om zaken zelf, zonder hulp van de centrale overheid, ter hand te nemen. "Het is mogelijk als we nagaan waar we extra geld vandaan kunnen halen." Ze probeert middels bewustwording de districtsbewoners ertoe te bewegen anders te denken. Als voorbeeld noemt ze de hoofdboezemleiding te Uitkijk waar burgers afval dumpten. Door hen erop te wijzen dat het niet kan en er sancties aan te verbinden heeft ze gemerkt dat dit is afgenomen.

Radjab wijst erop dat grote infrastructurele werken door OW zelf aangepakt moeten worden omdat die de deskundigheid heeft. "Trenzen ophalen bijvoorbeeld gaat niet zomaar. Je moet deskundigen in huis hebben en die heeft OW." Als het gaat om kleine werken zoals herstel van een gat in een wegdek zou het commissariaat eventueel kunnen inspringen.

Radjab zegt evenals Bansi-Durga dat het een financiële uitdaging wordt om zaken zelf ter hand te nemen. Dit en de kennis die het vereist zijn volgens hem de reden waarom er wordt samengewerkt met directoraten van het ministerie. Radjab heeft in september vorig jaar met ondersteuning van ondernemers enkele wegen in het district geëgaliseerd, bruggen zijn gewassen en geverfd.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina