Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Fel protest bewoners Accaribo tegen bouw afvaloliebedrijf

Fel protest bewoners Accaribo tegen bouw afvaloliebedrijf

19/01/2021 10:01 - Gilliamo Orban

Fel protest bewoners Accaribo tegen bouw afvaloliebedrijf

 

PARAMARIBO - Bewoners van Accaribo in Para hebben ernstige bezwaren tegen het opzetten van een bedrijf dat afvalolie wil verwerken in hun omgeving. Ze vinden dat die onderneming niet gebouwd kan worden in een woonwijk en dat gedaan moet worden in industriegebied. "Er komen bij het verwerkingsproces schadelijke dampen waaronder lood, zink en andere zware metalen vrij, die bij het inademen voor longaandoeningen, kanker en andere ziekten kunnen zorgen", zegt Alicia Tanoesemito, vertegenwoordiger van de bezorgde bewoners van Accaribo, tegen de Ware Tijd.

De mensen verwachten verder dat het bedrijf voor een enorme oliestank in de omgeving zal zorgen. De bewoners die hiervan last zullen ervaren, gaan niet meer van verse lucht genieten. "Wij willen onszelf niet straffen door onze huizen te sluiten door de stank. We hebben recht om vrij te mogen bewegen in onze omgeving en willen geen beperkingen", benadrukt Tanoesemito. Bovendien is er volgens haar bij deze verwerkingsbedrijven vaak genoeg sprake van geluidsoverlast.

Hierdoor zal volgens haar, het vredig leven en de rust in Accaribo hen volledig worden ontnomen. Dit zal ook gelden voor toeristen en recreanten die het gebied aandoen voor ontspanning, aangezien daar recreatiefaciliteiten en vakantiehuizen zijn opgezet. Accaribo is een gebied langs de Surinamerivier. Er wordt ook gevreesd voor explosiegevaar als gevolg van onder andere lekkages.

Zij wijst erop dat de ondernemer Dong Yang in 2018 een consultatiebijeenkomst heeft gehouden met buurtbewoners om hen te informeren over het project en over de milieueffectenstudie die zou worden uitgevoerd. "Bij deze meeting waren bewoners al verhit over het voornemen van de heer Yang. Wij hebben hem duidelijk gemaakt dat wij het helemaal niet eens zijn met de plannen", aldus Tanoesemito.

Yang zegt in een gesprek met de Ware Tijd dat hij begrip heeft voor de bezorgdheid van de buurtbewoners. Maar de mensen blijken niet open te staan om over het project te worden geïnformeerd. Door de Covid-19-pandemie kan hij ook geen grote groep mensen rondleiden. Hij ziet graag dat de vertegenwoordigers van de bewoners hiertoe bereid zijn. "De mensen geven aan dat ze kanker zullen krijgen en zijn bang dat er een explosie kan plaatsvinden. Maar ik, die daar ga werken, wil ook niet ziek worden en wil ook niet dat er een explosie ontstaat", zegt Yang.

Hij wijst erop dat de milieueffectenstudie al is afgerond en is gedeponeerd bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos). Volgens hem is hij het verwerkingsbedrijf aan het opzetten volgens de richtlijnen van het Nimos. Mocht de onderneming zich hieraan houden zal Nimos een advies uitbrengen aan districtscommissaris Marlene Joden van Para. Vervolgens kan zij de vergunning voor het bedrijf aan hem verstrekken. "We doen niets illegaal en hebben ons sinds het begin gehouden aan wet- en regelgeving", benadrukt Yang.

Hij wil voorkomen dat de afvalolie van de verschillende bedrijven ongebreideld en onverantwoordelijk wordt gedumpt op diverse plaatsen. Dit zal schade aan het milieu toebrengen. "Ik ga de afvalolie ophalen bij de bedrijven en op een verantwoordelijke wijze verwerken. Ik wil juist ons milieu beschermen voor de komende generaties", aldus de ondernemer.

Behalve dat de bewoners een klachtenbrief hebben verstuurd naar dc Joden, hebben ze hun misnoegen maandag geuit bij minister Silvano Tjong-Ahin van Ruimtelijke Ordening en Milieu. De bewindsman zegt dat hij de mensen heeft aangehoord. Hij zal vervolgens ook praten met de ondernemer in het kader van hoor en wederhoor. Daarna zal de minister een onderzoek laten doen door Nimos.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina