Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Nieuwe kansen voor jonge kinderen met gehoorprobleem

Nieuwe kansen voor jonge kinderen met gehoorprobleem

19/01/2021 16:08 - Amanda Palis

Het operatieteam dat belast was met de medische ingreep bij het dove kind.

Het operatieteam dat belast was met de medische ingreep bij het dove kind. Foto: SVZ  

PARAMARIBO - In het Sint Vincentuis Ziekenhuis (SVZ) heeft voor de tweede keer een cochleaire implantatie plaatsgevonden bij een doof kind. Er wordt bij zo een ingreep een apparaat ingebracht bij het slakkenhuis van het oor, waarmee de gehoorzenuwen worden geprikkeld. Dit wordt normaal door het menselijk gehoororgaan gestuurd.

De operatie is op 16 januari uitgevoerd bij een kind van 2,5 jaar. KNO-arts Mick Metselaar van het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam deed de ingreep. De nazorg is toevertrouwd aan zijn Surinaamse collega Ralph Akrum, KNO-arts bij het SVZ. Voordat er meer kinderen kunnen worden geholpen met zo een medische ingreep, moet er een proactieve test plaatsvinden. Want vaststellen of een heel jong kind een gehoorprobleem heeft is geen makkelijke boodschap om aan ouders over te brengen.

Akrum: "Er is in 2020 samen met het SVZ begonnen om kinderen van tussen de twee dagen en twee weken oud te testen op hun gehoor. Je kunt niet zomaar een operatie verrichten. Belangrijk is het tijdig ontdekken van de 'afwijking'." Een ingreep zoals die verricht is kan het leven van een kind heel erg veranderen. Het maakt het namelijk mogelijk dat het toch kan horen. "Je voorkomt dat een doof kind als doofstom door het leven gaat en zorgt ervoor dat een kind dezelfde kansen heeft als een kind dat wel normaal kan horen. Het kan bijvoorbeeld lezen, telefoneren en de spraak verder ontwikkelen wat niet mogelijk is als het kind eenmaal doofstom is."

Akrum pleit voor meer testen en fondsen hiervoor. Voor het testen is speciale apparatuur nodig, Hij hoopt met zijn organisatie 'Stichting Horen Suriname' daaraan te kunnen bijdragen. "Het is de bedoeling de test landelijk - dus ook in het binnenland - te doen. Akrum wijst op het belang van (betere) voorlichting aan ouders. "Maar voordat dat kan gebeuren moeten we de zaken zoals apparatuur in orde hebben en dat vergt tijd. We hopen in elk geval dit te kunnen spreiden over de komende twee jaren."

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina