Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Aanpassingen in onderwijs onvermijdelijk

Aanpassingen in onderwijs onvermijdelijk

20/01/2021 00:00 - Amanda Palis

Leerlingen van Mulo Flora werden op de eerste schooldag in oktober op het schoolerf toegesproken door onder anderen Onderwijsminister Marie Levens.

Leerlingen van Mulo Flora werden op de eerste schooldag in oktober op het schoolerf toegesproken door onder anderen Onderwijsminister Marie Levens. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Marisa Meye, voorzitter van het Mulo-directeurenberaad, verwacht als het om de Covid-19-maatregelen gaat niks nieuws van minister Marie Levens van Onderwijs en Cultuur, die maandagavond in een televisietoespraak de ouders een hart onder de riem stak rond de hervatting van het onderwijs. "Ik verwacht dat de maatregelen en de regels nog steeds dezelfde zullen zijn zoals van oktober tot en met december. We hebben geen misstanden gehad en hebben het jaar goed kunnen afsluiten. Wat ik wel verwacht is aanpassing van het curriculum”, zegt Meye, die ook voorzitter is van de Surinaamse Openbare Onderwijzersbond (SOB), tegen de Ware Tijd.

Er is nog geen overleg geweest met de leerkrachten hoe het onderwijs op een deskundige manier voortgang zal hebben, maar Meye verwacht dat dit op korte termijn zal gebeuren. "Ik verwacht wel dat wij ingelicht zullen worden hoe de aanpassing van het curriculum zal plaatsvinden en hoe het er uit zal zien."

Levens gaf de garantie dat op "enthousiaste en deskundige wijze" de wisseling van het oude naar het nieuwe onderwijssysteem zal verlopen en dat daarbij ook de vertraging die door Covid-19 is ontstaan zal worden meegenomen. Voor het aanpassen van een curriculum moet volgens Luciën Rotsburg, voorzitter van het VOS-directeurenberaad, goed 'huiswerk' worden gemaakt.

Volgens hem heeft de minister in een vergadering via Zoom laten doorschemeren dat het onderwijs aan verandering en modernisering toe is. "Daar ben ik het wel mee eens, maar zijn we er klaar voor als samenleving? Het zijn immers niet alleen de leerkrachten die bijgeschoold moeten worden, maar ook leerlingen en studenten zullen eraan moeten wennen. En dan hebben wij het nog niet over lesmateriaal dat eventueel ook aangepast zal moeten worden."

Overigens, Rotsburg verwacht geen verandering op korte termijn. De bewindsvrouw zal goed overleg moeten plegen met de leerkrachten om te kijken hoe de gewenste veranderingen het best kunnen worden doorgevoerd. "Ik denk dat zij zelf enkele ideeën heeft, maar we moeten nagaan wat zal passen voor ons." Meye is het eens met de minister dat er meer aandacht moet worden besteed aan de kwaliteit van het onderwijs dan aan de kwantiteit. "Het heeft geen zin om de kinderen vol te proppen omdat er sinds vorig jaar een achterstand is. Er is inderdaad leerstof die als ballast gezien kan worden en die hoeven de kinderen niet mee krijgen. Laten we dat deel geven waarmee ze verder kunnen."

Rotsburg is het hiermee deels eens maar maant tot voorzichtigheid. "We kunnen ook niet zomaar stof laten wegvallen. Binnen het onderwijs bereiden we de kinderen voor op de stap van mulo naar middelbare school. Maar wat als ballast gezien wordt voor het mulo is wel wat je nodig hebt in je basis naar de middelbare school toe. We willen moderniseren maar kunnen we ons dat wel permitteren? Het gaat niet alleen om investeren in middelen maar ook in kennis, want als online onderwijs al zo moeizaam is, hoe gaan we dan het moderniseren aanpakken?"

Levens herhaalde dat er inderdaad enkele uitdagingen zijn zoals dat niet een ieder beschikt over voorzieningen voor afstandsonderwijs. Ze beloofde dat er stapsgewijs begeleiding en uitleg zal worden gegeven over vernieuwingen in het onderwijsproces. Na de kerstvakantie, die twee dagen eerder inging vanwege een toename van Covid-19-besmettingen, had het schooljaar op 6 januari moeten worden hervat. Echter, de scholen zijn tot minimaal 23 januari gesloten.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina