Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Zorgpremies particulieren minstens 65 procent verhoogd

Zorgpremies particulieren minstens 65 procent verhoogd

20/01/2021 08:08 - Aidy Pinas-Agodeba

Tijdens de laatste Zorgraadvergadering in november van het vorig jaar spraken partijen hun bezorgdheid al uit over het effect van verhoogde premies.

Tijdens de laatste Zorgraadvergadering in november van het vorig jaar spraken partijen hun bezorgdheid al uit over het effect van verhoogde premies.  

PARAMARIBO - De maandpremie voor ziektekostenverzekering voor particulieren is met ten minste 65 procent verhoogd. Mario Merhai van Assuria, die binnenkort de Surinaamse Vereniging van Assurantiemaatschappijen (Survam) zal leiden, zegt tegen de Ware Tijd dat deze aanpassing sowieso impact zal hebben op de zorgconsumenten. ”Er zijn inderdaad mensen die de verhoging niet zullen kunnen betalen”, beaamt hij aan.

Hoewel het om een forse verhoging gaat spreekt hij van "feitelijk toch aan de lage kant." Hij laat zich hierbij leiden door de koersontwikkeling en de effecten die daarmee gepaard gaan, zoals de inflatie. "Het land zit in een economische crisis en daarbovenop heb je ook nog de Covid-19-crisis. Beide zaken raken de portemonnee van de burger zwaar", zegt de aankomende Survam voorzitter.

De jarenlange roep om aanpassing van tarieven en premies door belanghebbenden zoals verzekeraars en zorginstellingen werd in de laatste maanden van het afgelopen jaar steeds luider. Onder andere tijdens een vergadering van de Zorgraad eind 2020 hebben partijen uitdrukkelijk aangegeven, dat ze mede door de economische ontwikkelingen in het land niet langer op dezelfde voet kunnen doorgaan. Na onderhandelingen zijn er tijdelijke nieuwe tarieven en premies vastgesteld en voor sommige is de vastgestelde periode al verlopen. Partijen moeten binnenkort weer om de tafel.

De particuliere verzekeraars struikelen nog steeds over de ongelijkheid in tarieven. Merhai merkt op dat er geen sprake is van unificatie van tarieven, omdat de stichting Staatsziekenfonds (SZF) en de particuliere verzekeraars elk aparte tarieven hanteren. Hij vraagt zich nog steeds af waarom particulieren meer moeten betalen, terwijl het om dezelfde zorg gaat. De ongelijkheid vindt hij onterecht en hij hoopt dat hierin spoedig verandering komt.

Merhai voegt gelijk eraan toe dat Survam deze kwestie onder de aandacht van de minister van Volksgezondheid heeft gebracht, die hiervoor aandacht lijkt te hebben. Maar het is ook een zaak die de zorgverleners bezighoudt. Merhai heeft hierdoor dus toch hoop dat de situatie in de nabije toekomst zal veranderen. Hij onderstreept dat de sector niet geholpen is als de overheid de tarieven bij het SZF laag probeert te houden. Hierdoor ontstaat er een spanningsveld in de financiering van de zorg. "Wat ik wil zeggen is dat de particulier verzekerdenniet de dupe mogen worden."

Merhai is voorstander van een gestructureerde manier om tarieven vast te stellen. Hierdoor kan voorkomen worden dat het grootste deel van het geld naar één kant van de sector stroomt en de rest naar de andere kant. Daarmee werpt hij de vraag op of het wel kies is dat sommige zorgverleners veel en veel meer verdienen dan anderen. De premies worden namelijk afhankelijk van de zorgtarieven, bepaald. "Ik kan de samenleving garanderen dat de zorgverzekeraars voorstander zijn van een gebalanceerde dekking, premie en stelsel van zorgtarieven. We moeten gaan naar voorspelbare tariefs- en premieontwikkeling, maar ook betere subsidie. Hierbij is een belangrijke vraag, hoeveel wil je betalen aan zorg", concludeert Merhai.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina