Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: A kiemboto

COLUMN: A kiemboto

21/01/2021 14:00 - Pokay Tongo

COLUMN: A kiemboto

Stuart Rahan  

Hij leerde een woord in den vreemde: organisatie. Onze historische held Anton de Kom leerde het begrip organisatie toen hij ook letterlijk zijn grenzen verlegde. Buiten de Surinaamse grenzen leerde hij dat organisatie de enige manier is om levensgrote veranderingen te realiseren. Anton wilde zijn volk organiseren tot één vuist tegen de koloniale overheid. Omdat de koloniale overheid zich bewust was van een georganiseerd volk, verbande Nederland onze Anton de Kom uit zijn geboorteland Suriname.

Sergio Akiemboto, gewezen NDP'er, was het eens met het principe van de organisatie en sloot zich daarom aan bij de partij die een grondige verandering in het voordeel van de gehele samenleving als basis heeft. Hij kon zich vinden in de vijf essentiële thema's van de NDP. Verandering van de sociaalmaatschappelijke, politiek-bestuurlijke, economische, educatieve en milieuorde waren voor hem de pijlers om zijn bijdrage daaraan te leveren. Echter, idealen blijven slechts dode letters op papier als de leiding van de partij deze vijf pijlers gebruikt als rookgordijn om haar eigen belangen veilig te stellen.

De leiding van de NDP bestaat voornamelijk uit gewezen militairen. Militairen die het zoet van de macht hadden geproefd na de staatsgreep van 1980. De macht was zo zoet dat zij niet schroomden om tegenstanders uit de weg te ruimen. Elke hap smaakte naar meer met als gevolg dat ofschoon de D in de partij voor democratie staat, de D eerder voor dictatoriaal stond. Na twintig jaar hiertegen aan te hebben gekeken, restte voor Sergio Akiemboto slechts één conclusie: "In het huidige politieke bestel ben ik niet in staat verandering te weeg te brengen."

Volgens de NDP trad Akiemboto terug vanwege "privéredenen". Met de ontkenning van de partij dat de D van dictatoriaal de enige beweegreden is geweest om terug te treden, stopte woordvoerder Ricardo Panka met de gehele partijleiding zijn hoofd in het zand. De partij heeft geen oren naar de ongemakkelijkheden van Akiemboto als gevolg van het ongepaste handelen van politici en andere maatschappelijk vooruitgeschoven personen. Steeds vaker werd van hem verwacht standpunten in te nemen die te ver afstonden van zijn persoonlijke waarden en mening.

De enige en juiste beslissing om terug te treden, is Akiemboto niet in dank afgenomen. Zijn achterban in Brokopondo wil dat hij terugkeert. Zij respecteren het niet dat hij de partij en de politiek vaarwel heeft gezegd. In een brief willen zij dat hij zijn beslissing heroverweegt. Volgens mij is de brief aan de verkeerde persoon geschreven. Het is de (militaire) leiding van de NDP die ter verantwoording had moeten worden geroepen. De Brokopondo-achterban haalt twee zaken door elkaar. Politiek en traditioneel gezag zijn op totaal verschillende leesten geschoeid. Dat het traditioneel gezag zich nu politiek laat gebruiken maakt de zaak alleen maar ingewikkelder.

Sergio Akiemboto heeft bewezen een kundige Surinamer te zijn. Op dit moment heeft Suriname behoefte aan onafhankelijke ter zake deskundigen. Zijn politieke verbondenheid met de NDP zal verhinderen dat hij zowel buiten als binnen de partij noodzakelijke veranderingen kan bereiken. De ondeskundige (militaire) leiding van de partij zal er een stokje voor steken omdat hun privébelangen niet stroken met papieren idealen van de partij. Verwijdering uit de partij zal hen daarentegen zwaar vallen omdat zij dan ook niemand meer zullen hebben om voor hun karretje te spannen. En in de samenleving zijn zij elk aanzien kwijt.

Anton de Kom heeft zijn volk willen organiseren zonder ook maar dictatoriale pretenties te hebben. Sergio Akiemboto wil slechts idealen verwezenlijken zonder er persoonlijk profijt van te hebben. De kiem ligt in een boot aan het water. Hij is gaan spruiten en is een aardige boom geworden maar wordt belemmerd in zijn verdere groei. Zolang de huidige (militaire) leiding weigert pas op de plaats te maken zullen er meer Sergio Akiemboto's volgen. Voorwaarden stellen aan zijn terugkeer heeft geen zin. Zolang de huidige (militaire) leiding de NDP leidt, zal Akiemboto een roepende zijn in de woestijn. A bigi boto boro kaba.

taknangami@live.nl

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina