Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'We hebben nog een lange weg te gaan'

'We hebben nog een lange weg te gaan'

22/01/2021 18:00 - Amanda Palis

Anuskha Sonai (r) en haar bestuursleden nadat ze werden verkozen als nieuw bestuur van de ICT Associatie Suriname.

Anuskha Sonai (r) en haar bestuursleden nadat ze werden verkozen als nieuw bestuur van de ICT Associatie Suriname. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Informatie en Communicatie Technologie (ICT) is niet meer weg te denken in het dagelijkse leven. Denk maar aan het internet met al zijn mogelijkheden, vooral tijdens de coronapandemie. Regelmatig wordt tegenwoordig digitaal vergaderd. Volgens de ICT Associatie Suriname kan de sector verder worden geprofessionaliseerd en kan ze worden ingezet bij armoedebestrijding en het scheppen van kansen voor ondernemingen of hun mogelijkheden verbreden. Maar daarvoor moeten dan wel randvoorwaarden door de regering worden geschapen zegt Anuskha Sonai, voorzitter van de ICT Associatie Suriname, bij het tienjarig bestaan.

Sonai blikt tevreden terug in gesprek met de Ware Tijd. "Op 20 januari 2011 zijn we gestart met vijf leden en nu hebben wij er zestig. Sinds de oprichting is gewerkt aan meer bewustwording in de samenleving voor de mogelijkheden en kansen die de sector biedt, zowel voor de overheid, het bedrijfsleven als de burgers in het algemeen. Maar die bewustwording is bij lange na niet genoeg om de sector tot een miljardenbusiness te maken. Er is een selecte groep die nu pas inziet wat voor potentie ICT kan hebben, maar de grotere groep zoals de mensen in het binnenland zien dat nog niet, terwijl ook zij behoren tot de samenleving."

Sonai stelt dat ook door de Covid-19-pandemie er nog meer nadruk is gelegd op hoe belangrijk ICT is. "Dankzij de pandemie moeten bedrijven meer gaan innoveren en creatief hun producten toch bij het publiek brengen. Maar dat betekent ook investeren in de juiste software of hardware. Maar ook daarmee zijn we er niet. Er moet veel meer gebeuren."

 

Beleid

De voorzitter wijst erop dat om een sector echt te ontwikkelen de overheid beleid moet maken. Wet en regelgeving voor digitale ondernemers zijn zaken die moeten worden opgepakt. Er zou volgens haar wel een e-governmentplan zijn maar die legt meer de nadruk op hoe de overheid te digitaliseren in plaats van ICT-beleid te maken.

Sonai benadrukt ook de noodzaak om Suriname te halen van de Cyber Security Index en het feit dat het land nog geen wetgeving heeft tegen piracy. "We kunnen bijvoorbeeld geen internationale betalingen via PayPal ontvangen, omdat we 'geblacklist' zijn door kredietbedrijven vanwege onder meer witwasserij. Dit wekt geen vertrouwen bij internationale partners." Ze zegt dat door het slechte imago van het land internationaal sommige diensten of producten van Google of Microsoft buiten bereik blijven.

Sonai zegt dat betalingen ontvangen via de reguliere banken voor velen inefficiënt verloopt. "Als je als crafter bijvoorbeeld tassen wil exporteren moet je, voordat je jouw geld krijgt van de klant, veel documenten overleggen bij de bank. Zo gaan er weken voorbij en de klant heeft zijn product nog niet. Hij gaat dan ergens anders op zoek naar het product."

Ook menselijk kapitaal is een randvoorwaarde die op gang moet worden gebracht om de ICT-sector verder te laten bloeien. "Momenteel is er binnen de regio een tekort aan capabale ICT-krachten. Als Suriname één tot twee jaar goed investeert in het trainen van mensen op internationaal niveau dan kunnen wij als land ook nog ICT-diensten of consulten aanbieden aan de regio. Met regelgeving, wetgeving en goed opgeleid personeel kan Suriname de ICT-hub worden van het Caribisch Gebied."

Sonai zegt dat op dit moment de invloed van ICT op de Surinaamse economie klein is. "Zolang we geen vijfduizend banen per jaar kunnen garanderen, kunnen we niet echt praten van economische impact. De bewustwording is ook nog niet waar het moet zijn."

 

Armoede

ICT kan een belangrijke schakel blijken voor het oprichten van nieuwe beroepen, armoedebestrijding en inclusiviteit van verschillende achtergestelde groeperingen in de samenleving. "Met meer kansen tot ondernemen worden de mogelijkheden ook vergroot dat iemand zichzelf uit zijn armoedesituatie kan halen", vindt Sonai.

Er zijn nog te veel mensen die geen bankrekening kunnen openen, simpelweg omdat ze geen werkgeversverklaring kunnen overleggen. "De ICT kan daarop inspelen en applicaties bouwen om hen toch gebruik te laten maken van digitale betaalmogelijkheden." Ze noemt bitcoin die wereldwijd wordt gezien als digitaal betaalmiddel. Deze zaken zijn volgens haar in lijn met de ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. "Met inzet van ICT kunnen zeker vier doelen in versneld tempo worden behaald. Het bieden van kwalitatieve educatie waar we zeker 72 procent collaboratie met de ICT-sector nodig zullen hebben om dit werkeljk te realiseren, gezondheid en welzijn, industrie, innovatie en infrastructuur en gendergelijkheid zijn de doelen die met ICT behaald kunnen worden, maar de bewustwording moet er zijn en de randvoorwaarden moeten worden gecreëerd."

Er is intussen met de regering gesproken over hoe de overheid de ICT-sector kan ondersteunen en hoe die groep kan helpen de economie te diversifiëren. "De potentie is er, maar er is nog een lange weg te gaan. Echter, we moeten ergens starten. Het is ons doel om binnenkort een Public Private Partnership te tekenen met de overheid over waar zij zich zal richten op het beleidsaspect."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina