Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 1,3 miljoen US dollar voor beschermen kwetsbaren klimaatverandering

1,3 miljoen US dollar voor beschermen kwetsbaren klimaatverandering

23/01/2021 05:56 - Wilfred Leeuwin

1,3 miljoen US dollar voor beschermen kwetsbaren klimaatverandering

 

PARAMARIBO - Het Green Climate Fund (GCF) stelt 1,3 miljoen US dollar beschikbaar om projecten te financieren die te maken hebben met het tegengaan van de effecten van klimaatverandering. Dit geld is niet bestemd voor overheden, maar voor maatschappelijke groepen, uit zeven Caribische landen waaronder Suriname. Het gaat om organisaties die projecten en/of activiteiten ontwikkelen en uitvoeren om vooral personen en doelgroepen die getroffen worden door deze effecten te beschermen of te wapenen. Vrijdag is in een Zoomvergadering dit initiatief bekendgemaakt.

Het programma heeft een looptijd van twee jaar en had eerder moeten beginnen, maar is gestagneerd door de Covid-19-pandemie. Het grotere doel is om de maatschappelijke organisaties voor te bereiden op het functioneren van het programma en ook om hun toegang tot financiering van klimaatprojecten te verbeteren.

Voor Suriname is Grace del Prado de nationale coördinator. Ze is in het laatste kwartaal van het vorig jaar begonnen met het selecteren van ongeveer vijftig maatschappelijke organisaties die in dit programma opgenomen kunnen worden. "Het zijn vaker deze maatschappelijke groepen die in de kwetsbare gebieden actief zijn, maar weinig weten van de mogelijkheden om gebruik te maken van het GCF. Met dit programma willen wij hun capaciteit versterken zodat zij meer informatie en kennis hebben en betere partnerschappen kunnen vormen en meer toegang hebben tot het fonds", zegt Del Prado.

De focus om projecten te financieren gaat uit naar sectoren die raakvlakken hebben met klimaatverandering. Het gaat om onder meer de productiesector, land- en bosbouw, visserij, transport, energie, industriële processen, infrastructuur en afvalverwerking. Ook projecten die te maken hebben met gemeenschapsontwikkeling komen in aanmerking.

Een team van internationale deskundigen is nu bezig een studie te doen van de initiatieven die al worden genomen door maatschappelijke groepen in relatie met klimaatverandering. Nadat die initiatieven in kaart zijn gebracht kan informatie uitgewisseld worden. Ook kunnen projecten overgenomen worden door andere maatschappelijke groepen. In maart wordt een regionale dialoog gehouden met alle betrokken maatschappelijke groepen. Bij de informatie-uitwisseling die dan zal plaatsvinden, zal ook duidelijk moeten worden wat de mogelijkheden van het fonds zijn en hoe de organisaties die hulp nodig hebben helpen hun weg te vinden.

Het proces om in aanmerking te komen voor geld van het fonds is volgens Del Prado nogal ingewikkeld. Vandaar dat nu al informatie wordt gegeven. Belangrijk is dat de aanvraag moet gaan via een geaccrediteerd orgaan dat een directe link heeft met het fonds. In Suriname wordt die taak vervuld door het ministerie van Ruimtelijke Ordening en Milieu (ROM) dat onder meer erop zal moeten toezien dat projectvoorstellen moeten voldoen aan de voorwaarden. Del Prado: "Het is niet de overheid die de projecten goedkeurt en fondsen verstrekt, maar Green Climate Fund zelf." In de regel, is het zo dat er een hechte relatie is tussen het geaccrediteerde orgaan - in Suriname dus ROM - en de maatschappelijke groepen en dat die groepen grotere zeggenschap hebben.

Share on Facebook    

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina