Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Diaspora kan jaarlijks 50 miljoen euro bijdragen aan investeringskapitaa

Diaspora kan jaarlijks 50 miljoen euro bijdragen aan investeringskapitaa

23/01/2021 22:22 - Wilfred Leeuwin

Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie 'Diasporakapitaal en Diasporabank'.

Henry Ori, voorzitter van de presidentiële commissie 'Diasporakapitaal en Diasporabank'. Foto: CDS  

PARAMARIBO - De diasporagemeenschap in Nederland alleen heeft de potentie om op jaarbasis minstens vijftig miljoen euro bij te dragen aan de Surinaamse economie. Het huidige vermogen aan vreemd geld dat ligt bij ondernemers en personen die geld hebben gespaard, moet tussen de drie tot vier miljard euro liggen. “Deze cijfers hebben we niet bedacht. Het zijn gemaakte schattingen nadat rapporten en economische studies alsook cijfers van officiële instanties in Nederland zijn geraadpleegd”, zegt Henry Ori, voorzitter van de presidentiele commissie ‘Diasporakapitaal en Diasporabank’, tegen de Ware Tijd.

Een juiste kwantificering moet nog plaatsvinden, voegt hij eraan toe. "Maar in elk geval betekent het dat onze eigen mensen in het buitenland die het nostalgisch gevoel hebben iets te willen doen voor hun land daartoe wel degelijk in staat zijn en de gelegenheid daarvoor kunnen krijgen." De commissie heeft intussen het adviesrapport 'Van Perspectief naar Praktijk - een Pragmatische Routekaart' uitgebracht om het idee om Suriname mede te ontwikkelen uit kapitaal van landgenoten in het buitenland in een beleid te gieten. Ori zegt in gesprek met de Ware Tijd dat de diasporagemeenschap altijd al een vinger in de pap heeft gehad in de ontwikkeling van Suriname, met goederen en geldzending, maar ook met het financieren en ontwikkelen van projecten. Naar schatting komt er per jaar alleen al aan geldzendingen bijkans 160 miljoen euro naar Suriname. Het wordt niet geregistreerd en is het ook moeilijk dat te doen zonder enige structuur.

Met de instelling van het Diaspora Instituut Suriname en straks ook een Diaspora Instituut Nederland zal de komende drie tot vijf jaar hard worden gewerkt aan een beleidsvorm. President Chandrikapersad Santokhi heeft volgens Ori al jaren de visie dat hij een grotere betrokkenheid wil hebben van in elk geval de Nederlandse diaspora of beter gezegd de Surispora die overal in de wereld te vinden is. Die visie heeft zich nu vertaald in het instellen van een speciale diasporaunit op het ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking.

Voor nu zal de focus alleen worden gelegd op de diaspora in Nederland en later worden uitgebreid naar andere delen van vooral Europa, zoals België, en de Verenigde Staten. De speciale afdeling op het ministerie zal de diaspora in kaart brengen en categoriseren in verschillende groepen en effectief contact onderhouden. Daarnaast zal er informatie worden uitgewisseld en zal een sterke marketingstrategie worden opgezet. Het is volgens Ori best mogelijk dat in een later stadium het nodig is een diasporadirectoraat of zelf een ministerie in het leven te roepen. De Surinaamse ambassadeur in Nederland zal in dit geheel een belangrijke rol worden toebedeeld.

Bij het ontwikkelen van het diasporabeleid worden instrumenten ontwikkeld. In het uitgebrachte rapport zijn aan de president concrete adviezen gedaan. "Uit de hearings is gebleken dat onze diaspora graag wil investeren, ook in obligaties, de volksgezondheid, de agrarische sector, de luchtvaart en andere sectoren, zoals de woningbouw. Het idee is om een diasporafonds in het leven te roepen als investeringsbron. Echter, dat zal nu wel onder de Nederlandse wetgeving moeten plaatsvinden, omdat wij als land heel veel huiswerk nog hebben te doen. Maar met de oprichting van dit fonds moet niet lang worden gewacht", zegt Ori.

Om de omzet van de investeringen op te vangen zal ook een diasporabank in het leven moeten worden geroepen. Voor zowel het fonds als de bank is er volgens de voorzitter van de presidentiële commissie enorm veel te doen aan wetgeving, waarvan nu negen zijn geïdentificeerd. Ori wijst erop dat het internationaal geldverkeer nu aan heel strenge eisen en regels is gebonden. Een negatief punt is dat Suriname een slecht imago heeft op dit punt en evenzo een zeer slechte ranking heeft als het gaat om zaken doen. "Het centrale woord in de discussie is vertrouwen. We moeten gaan begrijpen dat we hard moeten gaan werken aan zaken als goed bestuur en prudent beleid en het voldoen aan 'complianceregels'", zegt Ori.

Van zowel Surinamers hier als in Nederland is er een aan elkaar tegenstrijdige beeldvorming. Enerzijds een belerende houding vanuit Nederland en dat alles via Europese maatstaven moet plaatsvinden en anderzijds standpunten in Suriname "dat wij hier geen bedelaars zijn en ook een eigen trots hebben". Om dat beeld te veranderen en op lijn te brengen zal volgens het advies een strategisch bewustwordingsplatform in het leven moeten worden geroepen. "We zullen effectief moeten communiceren om het doel niet te missen", aldus Ori.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina