Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Covid-19-vaccin

COMMENTAAR: Covid-19-vaccin

26/01/2021 12:00

COMMENTAAR: Covid-19-vaccin

 

HET VACCIN dat de redding zal moeten zijn voor de wereld in deze Covid-19-pandemie is voor Suriname al voor een deel besteld. Dat is geregeld via de organisatie Covax en het gaat daarbij voornamelijk om het Pfizer-vaccin. Voor de tweede tranche vaccins kijkt de regering ook naar andere fabrikanten en dat kan via Caricom.

Voor deze tweede tranche vaccins wil de regering geen geld lenen. Begrijpelijk, de regering heeft al voldoende schulden. Vandaar dat zij een fonds wil oprichten waaraan particulieren zoals handel en bedrijfsleven - en Unicef financieel zouden moeten bijdragen. Maar de gevers krijgen geen voorkeursbehandeling bij vaccinatie.

De Covid-19-pandemie heeft een zware wissel getrokken op veel bedrijven, grote en kleine. De regering zowel de vorige als deze - hebben vaker aangegeven dat er steun zal komen voor de bedrijven die getroffen zijn. Dat is in zeer beperkte of onvoldoende mate gebeurd. Veel bedrijven zitten nu met de handen in het haar. Het is op zijn zachtst gezegd dan bijna niet kies om op handel en bedrijfsleven een beroep te doen om de regering te helpen.

Dat terzijde is het van belang dat er wel een manier wordt gezocht om de vaccins te betalen. Hopelijk is het dus wel zo dat de bedrijven niet redeneren: oog om oog, tand om tand, maar toch over hun hart strijken om de overheid te helpen in haar zoektocht. Feit is wel dat het beschikbaar budget, net als in veel andere landen, niet toereikend zal zijn om deze vaccins te betalen.

De regering heeft al een vaccinatieplan opgesteld om de geïdentificeerde groepen in te enten. Uit onderzoek van de Medische Faculteit in Suriname is ook gebleken dat veel burgers meer informatie willen over het vaccin. Daarom is het van belang om een grote voorlichtingscampagne op te zetten.

Wereldwijd zijn er veel misvattingen over het Covid-19-vaccin, er is ook veel antipropaganda die ervoor zorgt dat mensen zich niet helemaal gerust voelen om het vaccin te krijgen. Dat is niet te voorkomen, we leven trouwens in de eeuw van veel informatie. De voorlichtingscampagne zou daarom erop gericht moeten zijn mensen te voorzien van de juiste informatie om met een redelijk gerust hart het vaccin te accepteren.

Het is om deze reden dat de overheid niet alleen moet zoeken naar geld voor het vaccin, maar ook geld voor voorlichting om het vaccin meer ingang te laten vinden. Hopelijk werkt het bedrijfsleven in belang van land en volk wel mee.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina