Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Twinningproject Paramaribo Zoo op halve kracht door

Twinningproject Paramaribo Zoo op halve kracht door

26/01/2021 20:02 - Arjen Stikvoort

De souvenirswinkel van de Paramaribo Zoo werd opgezet in een gebouw dat leegstond.

De souvenirswinkel van de Paramaribo Zoo werd opgezet in een gebouw dat leegstond. Foto: FB Paramaribo Zoo  

PARAMARIBO - Door Covid-19 is de uitvoering van veel (gesubsidieerde) projecten (deels) opgeschort. Dat geldt ook voor het Twinningproject van de Paramaribo Zoo. “We hebben tot nu toe slechts ongeveer een kwart ervan kunnen afronden. In principe zou het totale project eind september van dit jaar afgerond moeten zijn, maar door Covid-19 is dat bij lange na niet haalbaar”, concludeert projectleider Kitty Verheul in gesprek met de Ware Tijd.

Echter, stil zit het team niet. "We kijken naar onderdelen die we zelf, zonder aanwezigheid van onze samenwerkende collega's van Stichting AAP uit Nederland, kunnen afmaken. Want de toekomst van de dierentuin is en blijft belangrijk voor Suriname. Bovendien is het projectl onderdeel van het masterplan 'Op weg naar een moderne biotopentuin'."

De dierentuin stelt in samenwerking met stichting AAP veiligheidsprotocollen op over hygiëne, veiligheid en dierenvoeding. "Het zijn onderdelen van het Twinningproject waar we mee verder kunnen, al of niet in overleg met onze collega's in Nederland." Verheul beaamt dat het geen wenselijke situatie is.

Het Twinningproject, waar door de Nederlandse stichting AAP tweehonderdduizend euro voor is uit- getrokken, moet ervoor zorgen dat er een moderne organisatiestructuur komt. De dierentuin verandert in een flora- en faunatuin waarin educatie en bewustwording van mens en milieu tot hoogste prioriteit worden verheven.

De deskundige om de organisatiestructuur van de Paramaribo Zoo door te lichten en aanwijzingen voor veranderingen te geven, kan vanwege de pandemie niet naar Suriname komen. "En die deskundige moet hier wel aanwezig zijn, want via Zoom en Skype is het onmogelijk een compleet nieuwe organisatiestructuur op te zetten. Een juiste organisatie is namelijk het fundament van het masterplan dat aan alle noodzakelijke verbetering ten grondslag ligt."

Dierentuinen wereldwijd krijgen volgens Verheul steeds meer een ander karakter. "Het is niet meer alleen een plek waar je aapjes kunt kijken. Je moet er ook leren over de samenhang tussen planten, dieren en mensen." In het masterplan waarvan de uitvoering nog enkele jaren zal duren, moet het belang van de biodiversiteit in de zoo sterk tot uitdrukking komen. "De bewustwording van mens en milieu, dieren die niet meer in hokken of kooien leven, maar in hun eigen natuurlijke omgeving moeten tot een nieuwe verantwoorde dierentuin leiden, waar de bezoekers inzicht krijgen in hun eigen rol in het milieu."

De Paramaribo Zoo gaat ondanks de stagnatie niet met gekruiste armen zitten. "Met onze collega's in Nederland hebben we bijvoorbeeld overlegd over verdienmodellen." Een leegstaand gebouw op het terrein werd in dat kader omgetoverd tot een souvenirswinkeltje. Daarnaast is de bar opgeknapt, duurzaam meubilair door sponsoring aangeschaft, wordt het personeelsbeleid aangepakt en wordt nagedacht over scholing en training van de dierenverzorgers.

De dierentuin heeft het naast de schade door de diefstal van onder meer computers en een verdovingsgeweer in december 2020 zwaar door de coronacrisis. De zoo is nu voor de tweede keer sinds maart al weer weken gesloten. Desondanks heeft ze veel financiële steun van het bedrijfsleven gehad via crowdfunding. "Daardoor konden we toch nog even door, maar nu is de rek er weer behoorlijk uit. In de periode waarbij weer publiek mocht worden toegelaten, waren we juist goed op weg; we hadden eigen inkomsten door verkoop van entreekaarten. Er kwam extra geld binnen van het zwembad en het winkeltje en de opgeknapte bar. Dat alles is nu weer weggevallen. Hopelijk ziet de regering dat wij als dierentuin wel veilig open kunnen, zodat we weer iets kunnen verdienen", pleit Verheul.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina