Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COLUMN: Het lijntje moet worden doorgeknipt

COLUMN: Het lijntje moet worden doorgeknipt

27/01/2021 14:00 - Serieus!?

COLUMN: Het lijntje moet worden doorgeknipt

Ivan Cairo  

In Nederland is de pleuris uitgebroken. Vandalen gingen de afgelopen dagen onder het mom van protest tegen de door de regering ingestelde coronamaatregelen, met name de avondklok, als beesten te keer. Een Neanderthaler zou nog jaloers worden. Enkele cynici merkten, niet zonder leedvermaak op, dat ze minister Stef Blok die er als de kippen bij was om Suriname als ‘failed state’ te branden nu niet horen. Want, de taferelen die zich de afgelopen dagen in Nederland hebben voorgedaan, zijn zaken die zich, zoals de Westerse landen het denigrerend noemen, alleen in bananenrepublieken voordoen.

Dat bananenrepubliekengedrag zagen we begin deze maand ook in Washington. Je vraagt je bijna af of dat gedrag aanstekelijk werkt. Kennelijk is het laagje beschaving bij de westerlingen weer aan het verdwijnen. De politie overweegt zelfs het inzetten van mobiele eenheden uit de buurlanden België en Duitsland. Die zouden onder aansturing van de Nederlandse politie bij rellen kunnen worden ingezet. Zo erg is het met die gasten aan de Noordzee. Over de situatie in P'tata zag ik de opmerking langskomen dat als het er nog een week zo heftig aan toegaat er meer mensen zullen zijn gearresteerd dan gevaccineerd tegen het virus dat voor de rellen heeft gezorgd.

Een lichtpuntje in deze hele situatie is een oproep die ik heb gezien van Srananman die in de Bijlmer wonen. Op sociale media werd opgeroepen om ook rel te gaan schoppen in de Bijlmer. Mensen die gelukkig het verstand nog op orde hebben, lanceerden gelijk een tegenaanval op hetzelfde internetplatform om buurtbewoners en vooral jongeren op te roepen zich niet te laten meesleuren in de hype om hun eigen buurt te vernietigen. Hopelijk is die actie niet tevergeefs. Het zou de anti-allochtonen alleen maar meer kruit geven in hun pogingen alles wat niet wit is af te schilderen als ongeciviliseerd en daarom niet welkom.

In Maastricht hebben de plaatselijke hooligans al aangegeven de politie te zullen helpen om hun stad te beschermen tegen het schorem. In Doetinchem meldden boeren dat ook zij 'paraat staan' om de politie te helpen. Volgens de Telegraaf was het gisteravond in Den Bosch na het ingaan van de avondklok, snel rustig geworden. Supporters van FC Den Bosch, die hadden aangeboden om het centrum te 'beschermen', zijn volgens bewoners rond half negen naar huis gegaan. Slechts de gebarricadeerde vitrines van enkele supermarkten herinneren aan de enorme rellen die daar maandagavond nog plaatsvonden. Daar was een compleet slagveld veroorzaakt door plunderende, vernielende jongeren, voornamelijk autochtonen.

Minister Ramadhin sprak gisteren de hoop uit dat wat zich in Nederland heeft voorgedaan niet naar Suriname overwaait daar er vanaf vrijdagavond tot maandagochtend een complete lockdown geldt. Bij de eerste corona-avondklok iets meer dan een half jaar geleden stelden hier en daar enkele jongeren zich nog aan door relschoppertje te willen spelen. Gelukkig kwam er geen uitbarsting en hadden politie en andere ordehandhavers de situatie goed onder controle. Het ligt echter aan de regering of het ook zo zal blijven. Vanaf de pandemie maart vorig jaar is uitgebroken, worden burgers en kleine zelfstandige ondernemers, die zwaar worden getroffen door de maatregelen van de overheid, voorgehouden dat zij financiële steun zullen krijgen.

Mensen hebben zich al ontelbare keren geregistreerd en geherregistreerd voor de Covid-19-steun, maar tot nu toe geen stuiver gezien. Nu worden zij weer opgeroepen om zich te registreren bij de Belastingdienst of bij het ministerie van Arbeid. Er moet een dag wel een einde komen aan de registratie op registratie op registratie. Want, steeds meer begint de mening post te vatten, dat de regering deze mensen gewoon aan het lijntje houdt. Een zichzelf respecterende regering die respect terug verwacht van haar bevolking en zeker van burgers die buiten hun schuld om onder verdrukking zijn gekomen, doet dat niet. Het is de hoogste tijd dat het lijntje wordt doorgeknipt. Dat akkefietje heeft al te lang geduurd.

ivancairo@yahoo.com

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina