Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Diaspora vierde ontwikkelingspoot Suriname'

'Diaspora vierde ontwikkelingspoot Suriname'

08/02/2021 00:00 - Wilfred Leeuwin

Bibis-minister Albert Ramdin zegt dat de Surinaamse diaspora niet mag worden gepolitiseerd.

Bibis-minister Albert Ramdin zegt dat de Surinaamse diaspora niet mag worden gepolitiseerd. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking noemt de diasporagemeenschap “de vierde ontwikkelingspoot van Suriname”. Ze is nu een beleidsinstrument van de regering en zal naar een hoger niveau moeten worden getrokken en zowel in Nederland als Suriname moeten worden gestructureerd.

De bewindsman zegt dat de diaspora niet mag worden gepolitiseerd omdat ze al vanaf de onafhankelijkheid enorm heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het land middels geldzendingen, technische bijstand en vooral op het gebied van de medische zorg. Ramdin was samen met bestuurskundige Henri Ori, Henk Redmond, Kathleen Ferrier en de medisch specialist Chander Mahabier gastspreker op de virtuele discussieavond van Kenniskring.

Voor de bewindsman is diaspora niets anders dan het mobiliseren van capaciteit in de Surinaamse gemeenschap in het buitenland. "Eenieder met een Surinaamse achtergrond en een zekere verbondenheid met het land - zij het fysiek, familiair of emotioneel - behoort daartoe. Het gaat om de connectie die er moet zijn met het land."

De producten waar volgens hem naar wordt uitgekeken zijn academische bijdrage, capaciteit om de economie weer op de rails te brengen, medisch toerisme en ander technisch kader. Bij diaspora als vierde hulpbron moet volgens de bewindsman, naast deze grote bijdragen, ook worden gekeken naar andere maatschappelijke aspecten zoals netwerken.

Een diasporaunit op zijn ministerie gaat samenwerken met een soortgelijke eenheid in Nederland. Er moet een goede connectie zijn, waarbij er zowel in Nederland als Suriname een eenduidige visie moet zijn. De Surinaamse ambassadeur zal daarbij een belangrijke rol vervullen. De representatie moet een etnische spreiding, geografisch en sectoraal imago hebben.

Ferrier benadrukte dat diaspora niet gepolitiseerd mag worden. "Het moet een duurzaam en maatschappelijk initiatief zijn. Het is een fundamentele voorwaarde dat diapsora Nederland vraag-gestuurd moet opereren. De vraag moet uit Suriname zijn. Hier moet worden aangegeven wat het land nodig heeft en niet de diasporagemeenschap in Nederland moet dat bepalen", zegt Ferrier.

Wordt er in een eerder uitgebracht diasporarapport gesproken over 'kapitaal', hierin is een nuance gekomen. Ori, voorzitter van de commissie die het rapport heeft uitgebracht, zegt dat er een tweesporenbeleid is van eerst institutionaliseren en het doen van een eerste verkenning voor het aantrekken van diasporakapitaal, wat zal moeten resulteren in een diasporabank. Volgens hem moet bij het betrekken van diasporapersonen ook worden gedacht aan specifieke doelgroepen zoals seniorenburgers, jongeren, sporters, strategische- en muziekgroepen, kunstenaars en entrepreneurs.

Mahabier heeft een overzicht gegeven van hoe in het verleden de diasporagemeenschap in Nederland enorm heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de gezondheidszorg in Suriname. Ook hij benadrukte dat er ontzettend veel kan worden bereikt tussen de diasporagemeenschappen in de beide landen en dat de vraag vanuit Suriname moet komen. Redmond, die directeur is van de organisatie Father Mother Figure, heeft verschillende mogelijkheden besproken, zoals gezamenlijk ondernemen, maar ook sociaal maatschappelijk werk. "Wat we nodig hebben is integriteit en vertrouwen en niet favoritisme, voortrekkerij en wantrouwen in diaspora."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina