Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • OW-minister vraagt om onderzoek naar mogelijke fraude

OW-minister vraagt om onderzoek naar mogelijke fraude

20/02/2021 10:10 - Jason Pinas

Minister Nurmohamed toont één van de bussen die spoorloos zou zijn verdwenen.

Minister Nurmohamed toont één van de bussen die spoorloos zou zijn verdwenen. Foto: Irvin Ngariman  

PARAMARIBO - Minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft het Openbaar Ministerie (OM) en de Centrale Landaccountantsdienst (Clad) gevraagd om onderzoek te doen naar mogelijke fraude op zijn departement. Er moet volgens de bewindsman duidelijkheid komen in een aantal zaken waarop hij na zijn aantreden is gestuit.

Zo zijn bussen en zwaar materieel voor andere doeleinden dan waarvoor ze waren bestemd, ingezet door de vorige regering. Een deel is niet terug te vinden. "Er zijn bussen die zonder overeenkomst zijn weggegeven door gewezen politici. Hadden zij daartoe het recht? Wij willen dat de procureur-generaal aan de politici vraagt wat er is gebeurd", zei de minister vrijdag tijdens een persconferentie.

Nurmohamed heeft de procureur-generaal (pg) ook gevraagd om na te gaan of de wijze waarop ruim vijftienhonderd nieuwe ambtenaren kort vóór de verkiezing in dienst zijn genomen bij OW juist is. Hij vermoedt dat de afdeling Personeelszaken hierin niet is betrokken. De bewindsman wijst erop dat de beschikkingen en andere documenten die aan de nieuwe ambtenaren zijn uitgereikt veel onvolkomenheden hebben. "We gaan de pg vragen om een onderzoek in te stellen naar hoe het komt dat op het kabinet van de president dit soort dingen mochten worden uitgedeeld. Hoe kan het dat een gewezen parlementariër of districtscommissaris je een beschikking geeft op straat?"

Nurmohamed noemt dit soort handelen een ruwe vorm van 'mensenhandel' en misbruik van macht. Hij wil daarom dat politieke toppers die zich hieraan hebben schuldig gemaakt ter verantwoording worden geroepen door het OM. "Er was geen vacature. Sommige mensen kregen een benoeming voor een functie die niet bestaat. In een land met goed bestuur doe je dit niet", merkte de minister op. In de dossiers aan de pg zijn voorbeelden van incorrecte beschikkingen opgenomen.

De bewindsman benadrukt dat ex-bewindslieden alle staatseigendommen die nu nog in hun bezit zijn uiterlijk eind februari moeten inleveren. "Die voorzieningen moeten wettelijk na zes maanden ingeleverd worden maar er zijn sommige ministers die al drie jaar geen minister meer zijn maar de wet interesseert ze niet." Indien dat niet gebeurt zullen de voorzieningen via de pg worden stopgezet.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina