Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Belfort ontevreden over aanpak New Surfin-debacle

Belfort ontevreden over aanpak New Surfin-debacle

26/02/2021 20:34 - Ivan Cairo

Bij interruptie hield Edward Belfort (Abop) parlementsvoorzitter Marinus Bee voor dat hij slechts twee vragen aan de president heeft gesteld, maar op geen van beide een antwoord heeft gekregen.

Bij interruptie hield Edward Belfort (Abop) parlementsvoorzitter Marinus Bee voor dat hij slechts twee vragen aan de president heeft gesteld, maar op geen van beide een antwoord heeft gekregen. Foto: dWT  

PARAMARIBO - Coalitieparlementslid Edward Belfort (Abop) is ontevreden over de manier waarop de regering vrijdag is ingegaan op vragen van het parlement over de kwestie New Surfin. Hij was daarom niet meegaand met de rest van de coalitie. Bij de behandeling van enkele moties van de oppositie was hij niet van plan tegen te stemmen en was hij ook geen voorstander van een motie van de coalitie. Hij gaf aan slechts twee vragen aan president Chandrikapersad Santokhi te hebben gesteld, maar het staatshoofd bleef hem het antwoord ook na aandringen schuldig.

Belfort motiveerde dat hij zich niet kan scharen achter personen, doelende op de ministers Ramdin en Achaibersing, die een scheve schaats hebben gereden. De politicus kon zich ook niet terugvinden in de wijze waarop de interpellatie heeft plaatsgevonden. Hij heeft zich gestoord aan de spreektijdenregeling die werd gehanteerd. Belfort onthield zich daarom van stemmen en verliet de vergaderzaal van het parlement toen de moties in stemming werden gebracht.

In twee moties werd het parlement opgeroepen het vertrouwen op te zeggen in de twee bewindslieden en het staatshoofd te vragen hen oneervol te ontslaan, omdat ze wetten zouden hebben overtreden en buiten hun ministersbevoegdheden waren getreden. Oppositielid Ronny Asabina (Bep) heeft zich ook onthouden van stemming over de twee wantrouwensmoties. Hij stemde wel voor de motie waarin de regering werd opgeroepen de zaken die verkeerd zijn gegaan bij de oprichting van New Surfin te corrigeren. Alle drie moties werden door het parlement afgewezen.

De motie die door de coalitie werd ingediend ter ondersteuning van de regering werd wel goedgekeurd door De Nationale Assemblee. De coalitie stemde voor, Asabina en Belfort onthielden zich van stemmen en de NDP stemde tegen. De regering werd in deze motie opgeroepen een nieuwe NV op te richten en met een machtigingswet daarover naar het parlement te komen. VHP-fractieleider Asiskumar Gajadien gaf aan dat de coalitie nog alle vertrouwen heeft in de regering. NDP-assembleelid Stephen Tsang vond deze motie een aanranding van de rechtsstaat. Omdat de regering de oprichting van New Surfin niet zelf kan opheffen is de motie volgens hem onuitvoerbaar.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina