Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • COMMENTAAR: Achterste in de rij

COMMENTAAR: Achterste in de rij

26/02/2021 12:00

COMMENTAAR: Achterste in de rij

 

EEN SIGNIFICANT DEEL van de tweedaagse beraadslaging tijdens de tweedaagse tussentijdse Caricom-top donderdag en woensdag werd in beslag genomen door de Covid-19-pandemie, de impact die die heeft op de regio en de problemen omtrent de beschikbaarheid van vaccins. De Caricom-leiders zijn van oordeel dat, tegen de gemaakte afspraken in, hun landen niet krijgen wat in internationaal verband was afgesproken. Zij zullen hierover hun beklag doen bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

In eerste instantie zouden de lidlanden via het Covax-initiatief het Pfizer-vaccin krijgen. Naderhand werden ze geïnformeerd dat slechts twee landen in de Amerika's dat vaccin zullen krijgen. De overige landen zullen voorlopig genoegen moeten nemen met het vaccin van AstraZeneca, dat toen nog niet door de WHO was goedgekeurd. Intussen is in Suriname de vaccinatiecampagne met dat vaccin dinsdag begonnen.

Tijdens een persconferentie donderdag aan het einde van de Caricom-top, gaf voorzitter Keith Rowley, premier van Trinidad en Tobago, in niet mis te verstane woorden aan dat het regionaal blok zwaar ontevreden is over de behandeling die ze kreeg met betrekking tot de beschikbaarheid van vaccins. De economieën van de meeste landen die zwaar afhankelijk zijn van toerisme zijn hard getroffen door de pandemie.

Behalve hotels, toeristische attracties en de luchtvaart in de regio zijn ook alle sectoren die baat hebben bij toerisme getroffen en zijn veel mensen hun baan kwijt of hun inkomen is zwaar teruggevallen. Rowley merkte op dat Caricom letterlijk uit de rij is "geperst" om in aanmerking te komen voor voldoende vaccins. Bij het willen plaatsen van bestellingen bij de fabrikanten krijgen de lidlanden te horen dat ze niet geholpen kunnen worden omdat alle voorraden al zijn besteld door de rijke en machtige landen.

Die landen proberen nu klinkende munt te slaan uit de pandemie door doorverkoop van vaccins aan kleine arme landen. Landen die vaccins bij andere staten willen kopen, worden verplicht geheimhoudingscontracten te tekenen zodat ze niet aan de grote klok hangen welke prijs ze betalen. Deze gang van zaken zal bij de WHO aan de kaak worden gesteld.

Intussen heeft Cuba vaccins, die dit land aan het ontwikkelen is, aangeboden. Ook Suriname kreeg een dergelijk voorstel. Als Suriname het aanbod accepteert, kan het al in juni beschikken over het Soberana 02-vaccin, dat - naast Soberana 01, Abdala en Mambisa - het verst in alle testfases is, zegt de ambassadeur van Cuba in Suriname.

Of de regering het aanbod van de Cubaanse regering heeft geaccepteerd, is onduidelijk. Althans, de autoriteiten hebben hierover lokaal nog niets gezegd. Volgens Rowley hebben alle lidlanden tijdens de meeting namelijk te kennen gegeven geen gebruik te zullen maken van de door Cuba aangeboden vaccins zo lang deze niet door de WHO zijn goedgekeurd. Minister Amar Ramadhin van Volksgezondheid heeft meerdere keren aangegeven dat Suriname alleen de door de WHO goedgekeurde vaccins zal gebruiken.

Met de ontwikkelingen rondom het Covid-19-vaccin is opnieuw gebleken dat arme landen er zeer bekaaid van afkomen en dat onderlinge samenwerking meer dan ooit vereist is, omdat de grote en rijke landen eerst hun belang veilig stellen en de arme landen achterin in de rij worden geplaatst.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina