Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Hira verwelkomt onderzoek naar Dekosur-project

Hira verwelkomt onderzoek naar Dekosur-project

26/02/2021 18:01 - Ivan Cairo

Hira verwelkomt onderzoek naar Dekosur-project

 

PARAMARIBO - Sandew Hira ondersteunt het verzoek van politieke partij DA '91 aan minister Armand Achaibersing van Financiën en Planning om een accountantsonderzoek te doen verrichten naar een schenking van 850.000 euro aan het Instituut voor de Dekolonisatie van Suriname (Dekosur) door de Surinaamse Postspaarbank (SPSB) in april 2019. Met het geld zou Dekosur in het kader van geschiedkundig onderzoek een aantal projecten uitvoeren.

Hira is de initiatiefnemer van het project en was wetenschappelijk directeur bij Dekosur. "Ik ben niet meer betrokken bij Dekosur vanwege meningsverschillen met het bestuur, maar ik ondersteun het initiatief van DA '91. Ieder onderzoek zal laten zien dat ik gratis heb gewerkt voor Dekosur", zegt hij desgevraagd tegen de Ware Tijd.

Hira heeft geen inzicht in de financiën van de organisatie en is niet op de hoogte van de voortgang van de projecten die vanaf 2019 in een periode van drie jaar zouden worden uitgevoerd. Hij zegt over uitgebreide documentatie te beschikken dat hij gratis werkzaamheden heeft verricht om de encyclopedie te produceren. "Als de pg daar om vraagt, zal ik die ter beschikking stellen."

De bedoeling was dat Dekosur vanuit een Surinaams perspectief de Surinaamse geschiedenis vanaf 1940 zou vastleggen in een zesdelige encyclopedie. Bij de lancering van het project op 16 april 2019 in de Ballroom van Royal Torarica noemde toenmalig onderwijsminister Lilian Ferriër het belangrijk dat de Surinaamse geschiedenis wordt herschreven. "Het is misdadig wat wij met onze kinderen doen. Het Surinaamse onderwijs is volledig Europees en we moeten er van afzien", zei ze.

In het kader van de schenking zou SPSB maandelijks SRD 200.000 voor Dekosur overmaken ter financiering van operationele kosten. "Wij vragen u een fraude-, doelmatigheid- en rechtmatigheidsonderzoek te laten verrichten betreffende bovenstaande schenking en personeelskosten door de Centrale Landsaccountantsdienst (Clad)", schrijft DA '91 in haar brief aan Achaibersing.

Als redenen worden aangevoerd dat het gaat om middelen van een overheidsbank, waarvan toenmalig directeur Ginmardo Kromosoeto - wegens vermoedelijke malversaties bij de bank en deelneming aan een criminele organisatie - door justitie vervolgd worden. Verder hebben het type project en de grootte van de schenking en personeelskosten grote financiële gevolgen voor het land en de bevolking.

Ook wordt erop gewezen dat president Santokhi in zijn jaarrede heeft beloofd dat de regering niet zal rusten "totdat de waarheid van corruptie van de afgelopen jaren onderzocht en berecht is". Het is volgens Sunil Oemrawsingh, partijraadsvoorzitter van DA '91, onacceptabel dat momenteel in het kader van de uitvoering van een crisis- en herstelplan door de regering offers van de samenleving worden gevraagd, als de "in vele gevallen duidelijke aanwijsbare corrupte parktijken van gewezen bewindvoerders en coalitie partijbonzen" niet worden onderzocht.

"Terwijl wij constateren dat vanwege wanbeleid van de afgelopen periode en de coronapandemie, de standaarden van de burgers aan het verwateren zijn en het beroep van de nieuwe regering om in te leveren, vindt DA'91 dat naast de wettelijke verplichtingen corruptie te onderzoeken en te laten bestraffen, het een morele plicht is van de regering om van het Surinaamse volk niet een reactie uit te lokken".

Hira zegt dat het idee van het historisch onderzoek van hem komt. "Net als vele andere historici heb ik gepleit voor een herschrijving van de geschiedenis vanuit een dekoloniaal optiek. Ook in DNA is hiervoor gepleit. Ik heb het project ontwikkeld en ben op zoek gegaan naar financiering en die gevonden bij SPSB toen ik hoorde dat ze op zoek waren naar een project om te financieren in het kader van hun 140-jarig bestaan. Toen het eenmaal was opgezet bleek dat het tussen het bestuur en mij niet goed liep waardoor de relatie snel stuk liep en ik moest afhaken."

Tussen SPSB en Dekosur werd overeengekomen dat het instituut een team van onderzoekers in het leven zal roepen om wetenschappelijk onderzoek naar de dekolonisatie in Suriname te leiden; een trainingsprogramma op te zetten voor het team om het onderzoek uit te voeren en publieke lezingen over dekolonisatie verzorgd zullen worden. Voorts was afgesproken dat Dekosur een zesdelige encyclopedie zou uitbrengen over de moderne geschiedenis van Suriname alsook overige publicaties over voornoemd onderzoek. Het project behelst voorts het organiseren van conferenties en workshops en het ontwikkelen van wetenschappelijke databases.

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina