Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Drugs, corruptie, auto's en goud grootste witwasdreigingen

Drugs, corruptie, auto's en goud grootste witwasdreigingen

02/03/2021 00:00 - Ivan Cairo

Jennifer van Dijk-Silos (r) in gesprek met Centrale Bank van Suriname-governor Maurice Roemer nadat ze hem een kopie van het eindverslag National Risk Assessment heeft overhandigd.

Jennifer van Dijk-Silos (r) in gesprek met Centrale Bank van Suriname-governor Maurice Roemer nadat ze hem een kopie van het eindverslag National Risk Assessment heeft overhandigd.  

PARAMARIBO - Drugsactiviteiten, corruptie, illegale goudtransacties en handel in tweedehandse auto’s. Dat zijn de grootste bedreigingen voor het Surinaams financiële systeem wat betreft witwassen, blijkt uit de risicoanalyse die de afgelopen periode is uitgevoerd. Vrijwel alle sectoren hebben meegewerkt aan de nationale evaluatie. Alleen de tweedehandse autobranche en de kleine juweliers hebben pertinent geweigerd deel te nemen. Daarom zijn deze twee sectoren in het rapport ook als ‘hoog risico’ voor witwassen aangemerkt.

Van alle sectoren heeft het lokale bankwezen de meeste maatregelen en procedures in orde om witwassen tegen te gaan, maar is in die branche toch niet alles koek en ei. Ook in deze sector is er nog aardig wat werk aan de winkel om geheel "compliant" te zijn. Echter, de positievere situatie bij het bankwezen heeft gemaakt dat het nationale risicogehalte voor Suriname als witwasparadijs in het evaluatierapport is gesteld op "medium high". Anders was het eindresultaat van de National Risk Assessment (NRA) veel slechter geweest zegt projectdrager Jennifer van Dijk-Silos. Het projectmanagementteam dat de analyse heeft uitgevoerd hield maandag bij de Centrale Bank van Suriname een persconferentie nadat het ruim vierhonderd pagina's tellend eindverslag aan de regering en de bank werd aangeboden.

Nu de evaluatie is afgerond en er een scala aan aanbevelingen aan de regering zijn gedaan ligt het aan de autoriteiten om zo snel mogelijk hierover acties te ondernemen om te voorkomen dat Suriname op de zwarte lijst wordt geplaatst van landen die zich niet houden aan het internationale anti-witwasbeleid. "Suriname is nu in een fase dat het strategisch beleidsdocument met een daaraan gekoppeld gedetailleerd actieplan direct ter hand moet worden genomen, waardoor de kans op blacklisting van het land zwaar wordt verminderd", zei Van Dijk-Silos.

Behalve het treffen van beleidsmaatregelen dient ook het wetgevingskader versterkt te worden met aangepaste en/of nieuwe wetten en regels. Er dient ook een volledig autonome anti-witwasautoriteit te komen, een zogenoemd Financial Investigating Unit (FIU). Surinames FIU is nu nog het orgaan dat bekend stond als het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties, maar het heeft geen autonomie. De wet zal op dat stuk eerst moeten worden veranderd waarna Suriname kan toetreden tot het internationaal anti-witwasverdrag en zich aansluit bij de Egmond Group.

Vastgesteld is dat drugshandel de hoogste dreiging vormt. Er bestaat een grote dreiging dat andere criminele activiteiten zoals illegale goudhandel en illegale houthandel, uit verdiensten van de drugshandel kunnen worden gefinancierd. Dit zouden voorname kanalen zijn om zwart geld wit te wassen. Maar ook corruptie en omkoping scoren hoog als dreigingen. Geconcludeerd wordt dat door de drugshandel en het witwassen van drugsgelden, een aantal sub-dreigingen ontstaan zoals afpersing, omkoping, bedreiging, moord, corruptie, fraude en oneerlijke concurrentie. "Er kan geconcludeerd worden dat door diepgewortelde institutionele corruptie, drugshandel in Suriname mede in stand wordt gehouden. Hierdoor is het voor criminelen mogelijk om drugs te blijven importeren en exporteren", zei Van Dijk-Silos.

Door drugshandel en het witwassen van drugsgelden ontstaan dreigingen betreffende een aantal andere delicten. Corruptie en omkoping De NRA stelt ook vast dat omkoping en corruptie diepgeworteld zijn in verschillende overheidsinstanties. Hierdoor kunnen criminelen handhaving, controle en sancties omzeilen en worden uitzonderingen gemaakt bij overtreding. "Het is evident dat corruptie en omkoping een fundamentele ondermijning van het nationaal handhavings- en controlemechanisme opleveren. Corruptie en omkoping liggen aan het fundament van verscheidene criminele activiteiten in Suriname, en vormen daardoor ook de grootste dreiging in de effectieve aanpak" van witwassen, terrorismefinanciering en proliferatie, zei de coördinator. Suriname zal deze problematiek alleen effectief kunnen bestrijden als corruptie en omkoping institutioneel breed en duurzaam worde uitgeroeid.

Geconstateerd wordt dat handhavings- en controlerende of toezichthoudende instituten zijn geïnfiltreerd door criminele netwerken. Bij de grote goudmultinationals werken deze organen effectief, maar niet bij de kleinschalige goudsector. "Toezicht en ordening bij de kleine gouddelvers verloopt nogal chaotisch. De ordening van de kleinschalige mijnbouwsector is niet effectief te noemen", aldus Van Dijk-Silos. Er is geen transparantie wat betreft naleving van anti-witwasregels en komen toezichthouders moeilijk aan informatie. Door de chaotische situatie is het mogelijk dat goud vrijelijk overal en niet alleen aan juweliers verkocht kan worden. De herkomst is niet na te trekken en kan zo ook makkelijk zwart of crimineel geld worden witgewassen. Van Dijk-Silos stelt voor dat de Centrale Bank van Suriname weer de enige opkoper van goud wordt, zodat ook hierin ordening komt.

Uit de risicoanalyse blijkt dat zowel op het niveau van de dreigingen als de kwetsbaarheden, de uitkomst voor Suriname lager is dan het gemiddelde. Dit betekent dat op landelijk niveau er een relatief hoog risico is voor witwassen en zaken als terrorismefinanciering door de lage weerbaarheid op sectoraal niveau in zowel de private- als publieke sector. Qua effectiviteit van antiwitwascontrole bij de private- en publieke sector is het risico "hoog" met waarden van respectievelijk 0,75 en 0,69. Met 0,73 is ook het landelijk gemiddelde risico hoog. Wat de landelijke dreigingen betreft is met een waarde van 0,53 de kwalificatie van "medium" gegeven. De totale landelijke graad is "medium/hoog".

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina