Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • 'Educatieve voorsprong vrouwen sluipend gevaar'

'Educatieve voorsprong vrouwen sluipend gevaar'

06/03/2021 18:06 - Merredith Bruce

Kirtie Algoe hield in april 2019 een presentatie tijdens een lezing/discussieavond van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname over seksueel molest in de sport.

Kirtie Algoe hield in april 2019 een presentatie tijdens een lezing/discussieavond van de Vereniging van Sportjournalisten in Suriname over seksueel molest in de sport.  

PARAMARIBO - Als er niet voldoende aandacht aan wordt besteed, kan de scheve verhouding tussen mannen en vrouwen binnen het onderwijs zich op lange termijn gaan wreken door een scheefgroei in de maatschappij. Zo stelt socioloog Kirtie Algoe met wie de Ware Tijd sprak in verband met de Dag van de Vrouw die maandag wereldwijd wordt gevierd.

Hoewel de dominantie van vrouwen binnen het onderwijs door sommigen misschien wordt toegejuicht, moet volgens Algoe wel worden stilgestaan bij enkele zaken. "Zijn we voorbereid op de maatschappelijke gevolgen? Wat zegt dat over ons als samenleving en zijn we voorbereid op die verandering in de maatschappij?" zijn enkele vragen die ze opwerpt.

Als haar wordt gevraagd wat ze vindt van de positie van vrouwen over het algemeen binnen de samenleving, stelt Algoe dat daar geen eenduidig antwoord op gegeven kan worden, door de diversiteit van de gemeenschap. Vanuit haar andere positie als bestuurslid van het Surinaams Olympisch Comité constateert zij "een heel grote" ongelijkheid voor wat betreft het aantal sporters naar geslacht; er zijn meer mannelijke dan vrouwelijke.

Algoe verwijst hiermee naar de censusresultaten van 2012 die dit gegeven staven. Ook in bestuurlijke functies bij de aangesloten lidbonden merkt ze een scheve verhouding. "Ik wil tegelijkertijd zeggen, dat het hebben van vrouwen in bestuurlijke functies niet per definitie betekent dat het beter gaat met vrouwen op grassrootniveau, maar het is wel belangrijk dat ze erbij zijn."

Algoe meent dat bij deze Dag van de Vrouw vooral stilgestaan moet worden bij partnergeweld, waarbij "vaak genoeg" vrouwen het slachtoffer zijn. De socioloog wijst erop dat evenveel aandacht moet worden besteed aan zowel mannen als vrouwen. Ze noemt de niet te onderschatten gevolgen van de Covid-19-pandemie die heeft gemaakt dat de traditionele rol van de man als kostwinner binnen het huishouden uitdagend is geworden. "We moeten veel aandacht besteden aan de emotionele gezondheid van mannen en beide partijen op harmonieuze manier naar elkaar toe laten groeien."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina