Registreren | Inloggen       Colofon
  •  
  • Home
  • Van der San gaat in hoger beroep

Van der San gaat in hoger beroep

06/03/2021 05:57 - Ivan Cairo

Eugène van der San heeft besloten alsnog in hoger beroep te gaan omdat volgens hem de rechter door onjuiste informatie door de advocaat van OW op het verkeerde been is gezet.

Eugène van der San heeft besloten alsnog in hoger beroep te gaan omdat volgens hem de rechter door onjuiste informatie door de advocaat van OW op het verkeerde been is gezet.  

PARAMARIBO - Eugène van der San, voormalig directeur van het kabinet van de president, gaat in hoger beroep tegen het rechterlijke vonnis waarbij zijn vordering tegen het ministerie van Openbare Werken (OW) vorige week door de kortgedingrechter werd afgewezen. Hij spande de rechtszaak aan omdat OW op onrechtmatige wijze een bouwvergunning zou hebben verstrekt voor het opzetten van een kolossaal pand aan de Anamoestraat tegenover de woning van Van der San.

Als buurtbewoner beklaagde de oud-directeur zich erover dat de afgifte van de bouwvergunning niet volgens de juiste procedures is gelopen. Onder andere zou er geen buurtonderzoek zijn gedaan door de overheid teneinde vast te stellen of omwonenden bezwaar hadden tegen de bouw van het pand of niet. Vorige week concludeerde rechter Clayton Wallerlei dat er wèl sprake is van een rechtmatige verstrekking van de bouwvergunning. Hij baseerde zijn uitspraak mede op een document van 'geen bezwaar' dat de toenmalige districtscommissaris van Paramaribo Noordoost, Mike Nerkust, aan OW had afgegeven.

Desgevraagd zegt Van der San tegen de Ware Tijd dat hoewel hij het er niet mee eens was hij zich in eerste instantie sportief had neergelegd bij het vonnis na dat te hebben gelezen. Hij was niet van plan in hoger beroep te gaan. Echter, na de argumentatie van de rechter te hebben gelegd naast informatie die hem na de uitspraak heeft bereikt en hij constateerde dat die niet overeenkomt met wat in het vonnis is vastgesteld, besloot hij deze zaak niet zo te laten, maar toch in hoger beroep te gaan.

"Op grond van de akte van 18 november 2020 waarin de buurtbewoners verklaren geen bezwaar te hebben, had ik besloten niet in hoger beroep te gaan", zegt Van der San. "Nu ga ik wel in beroep, omdat hoewel ik al een sterke case had, achteraf gebleken is dat deze case nog sterker is, omdat in het vonnis de rechter mede in overweging heeft genomen dat dc Mike Nerkust van Paramaribo Noordoost op 17 oktober 2019 een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven aan OW en dat de minister zich daarop beroept en derhalve stelt dat de vergunning rechtmatig is uitgegeven". Hij vindt dat OW verplicht was zich ervan te vergewissen dat de verklaring van geen bezwaar van Nerkust gedekt was door een positief resultaat van een gehouden buurtonderzoek.

Nadat Van der San november vorig jaar in de media in de pen was geklommen om de minister van OW te attenderen op wat er zich aan de Anamoestraat afspeelde en dat met een onrechtmatig verkregen vergunning werd gebouwd, kreeg hij spontaan bijval van buurtbewoners. Op initiatief van buurman Wendel Simson, die op de hoek van de Anamoe- en Granietstraat woont, ondertekenden zestien andere directe omwonenden een brief waarin zij aan de OW-minister kenbaar maakten wel bezwaar te hebben tegen de bouw van het enorme magazijn. Eerder hadden ze over deze zaak ook al een petitie naar vicepresident Brunswijk gestuurd.

Van der San was daarom verbaasd te lezen in het vonnis dat buurtbewoners naderhand een verklaring van geen bezwaar hadden getekend en afgegeven aan OW. Hij beschuldigde zijn buurtgenoten ervan zich "voor een bordje linzensoep" te hebben laten omkopen. In zijn vonnis verwees de rechter naar de akte van 18 november vorig jaar waarin omwonenden hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen het bouwsel. "Deze bewering van de rechter is een valselijke, omdat de trekker Wendel Simson van de ondersteuningsactie heeft aangegeven dat geen enkele buurtbewonder die de brief had ondersteund achteraf een verklaring van geen bezwaar heeft getekend." Zij zijn nog altijd gekant tegen het gigantische bouwwerk. Mede op basis van dit gegeven zegt Van der San in hoger beroep te gaan, omdat volgens hem duidelijk is dat de rechter middels onjuiste informatie door de advocaat van OW op het verkeerde been is gezet, met als gevolg een verkeerde conclusie en vonnis.

Ook is de rechter in gebreke gebleven vindt hij om de authenticiteit van het document van geen bezwaar van de buurtbewoners vast te stellen. "De rechter had de plicht om zich ervan te overtuigen dat die verklaring van geen bezwaar authentiek is en op waarheid berust", vindt Van der San. "Bovendien vind ik het vreemd dat mijn advocaat hierop niet heeft kunnen wijzen." Op basis van de rechterlijke uitspraak leefde Van der San in de veronderstelling dat de buurtgenoten zich hadden laten omkopen door de tegenpartij. "Ik bied dus mijn verontschuldigingen aan de buurtbewoners aan, want de belangenbehartiger van de vergunninghouder had ook aan mij een schikkingsvoorstel gedaan, welke ik heb geweigerd."

Share on Facebook    

Gerelateerde artikelen

Reageren op dit bericht? Bezoek onze Facebook-pagina